บันเทิง

เปิดคาถา "หมอขวัญ แม่นเวอร์" แพร่บทสวด ภาวนาข้ามปี โชคดีมาเยือน

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ผู้มีความเชื่อ ความศรัทธาต้องไม่พลาด เพราะว่าล่าสุด "หมอขวัญ แม่นเวอร์" นักพยากรณ์ดังได้ออกมาเคลื่อนไหวเปิดเผยคาถา บทสวดมนต์ที่จะทำให้โชคดีข้ามปี พร้อมชี้บอกว่าวันที่ 1 มกราคม ต้องทำอย่างไรบ้าง เพื่อรับพร รับมงคลแก่ชีวิตในการเริ่มต้นปีใหม่

เทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ในยุคโควิด19 นี้ หลายคนที่ไม่ได้เดินทางไปเที่ยวไหน หรือ มีกิจกรรมฉลองส่งท้ายปีนั้น นักพยากรณ์ดังอย่าง "หมอขวัญ แม่นเวอร์" ก็ออกมาเผยข้อมูลเคล็ดไม่ลับ สำหรับการทำให้คนนั้น ๆ โชคดีข้ามปี ตามความเชื่อ "ด้วยการแนะวิธี พร้อมทั้งเปิดบทสวดคาถาอย่างง่าย ที่สามารถทำได้ด้วยตัวเอง เพื่อรับโชค รับพรช่วงปีใหม่ พร้อมบอกว่า วันที่ 1 มกราคม ต้องทำอะไรบ้างเพื่อความเป็นมงคล" 

เปิดคาถา \"หมอขวัญ แม่นเวอร์\" แพร่บทสวด ภาวนาข้ามปี โชคดีมาเยือน

โดย "หมอขวัญ แม่นเวอร์" ได้เขียนบอกไว้ในแพลตฟอร์มออนไลน์ว่า "เคล็ดลับโชคดีข้ามปี คือ 31 ธันวาคม เวลา 23.49 นาที่ สวดชินบัญชร 9 จบ 1 มกราคม 2565 ใส่บาตรตอนเช้าพร้อมกรวดน้ำ ล้างเท้าพ่อ-แม่ นำเงินใส่ซองให้พ่อแม่ พร้อมทั้งขออโหสิกรรมและคำอวยพร" ซึ่งแน่นอนว่ามีเหล่าผู้ศรัทธาต่างเข้ามาแสดงความเห็น พร้อมขอบคุณกันเพียบ 

เปิดคาถา \"หมอขวัญ แม่นเวอร์\" แพร่บทสวด ภาวนาข้ามปี โชคดีมาเยือน

สำหรับการสวดคาถา "พระคาถาชินบัญชร" ที่ "หมอขวัญ แม่นเวอร์" ได้กล่าวถึงนั้น ตามข้อมูลมีคำแนะนำว่า ให้สวดคำภาวนาก่อนด้วยการสวดตั้งนะโม 3 จบ  

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ

พระคาถาชินบัญชร ฉบับเต็ม ก่อนสวดให้นึกถึง หลวงปู่โต พรหมรังสี แล้วตั้งจิตอธิษฐาน ว่า

ปุตตะกาโม ละเภปุตตัง   ธะนะกาโม ละเภธะนัง  อัตถิกาเย กายะ ญายะ   เทวานัง ปิยะตัง สุตตะวา
อิติปิโสภะคะวา ยะมะราชาโน ท้าวเวสสุวัณโณ  มรณังสุขัง อะระหังสุคะโต นะโมพุทธายะ

ชะยาสะนากะตา พุทธา     เชตวา มารัง สะวาหะนัง
จะตุสัจจาสะภัง ระสัง        เย ปิวิงสุ นะราสะภา.

ตัณหังกะราทะโย พุทธา    อัฏฐะวีสะติ นายะกา
สัพเพ ปะติฏฐิตา มัยหัง     มัตถะเกเต มุนิสสะรา.

สีเส ปะติฏฐิโต มัยหัง        พุทโธ ธัมโม ทะวิโลจะเน
สังโฆ ปะติฏฐิโต มัยหัง      อุเร สัพพะคุณากะโร.

หะทะเย เม อะนุรุทโธ        สารีปุตโต จะทักขิเณ
โกณฑัญโญ ปิฏฐิภาคัสมิง  โมคคัลลาโน จะ วามะเก.

ทักขิเณ สะวะเน มัยหัง       อาสุง อานันทะ ราหุโล
กัสสะโป จะ มะหานาโม      อุภาสุง วามะโสตะเก.

เกสันเต ปิฏฐิภาคัสมิง        สุริโย วะ ปะภังกะโร
นิสินโน สิริสัมปันโน          โสภิโต มุนิปุงคะโว

กุมาระกัสสโป เถโร           มะเหสี จิตตะ วาทะโก
โส มัยหัง วะทะเน นิจจัง     ปะติฏฐาสิคุณากะโร.

ปุณโณ อังคุลิมาโร จะ        อุปาลี นันทะ สีวะลี
เถรา ปัญจะ อิเม ชาตา       นะลาเต ติละกา มะมะ.

เสสาสีติ มะหาเถรา            วิชิตา ชินะสาวะกา
เอเตสีติ มะหาเถรา             ชิตะวันโต ชิโนระสา
ชะลันตา สีละเตเชนะ          อังคะมังเคสุ สัณฐิตา.

ระตะนัง ปุระโต อาสิ           ทักขิเณ เมตตะ สุตตะกัง
ธะชัคคัง ปัจฉะโต อาสิ        วาเม อังคุลิมาละกัง

ขันธะโมระปะริตตัญจะ         อาฏานาฏิยะ สุตตะกัง
อากาเส ฉะทะนัง อาสิ         เสสา ปาการะสัณฐิตา

ชินา นานาวะระสังยุตตา       สัตตัปปาการะ ลังกะตา
วาตะปิตตาทะสัญชาตา        พาหิรัช ฌัตตุปัททะวา.

อะเสสา วินะยัง ยันตุ            อะนันตะชินะ เตชะสา
วะสะโต เม สะกิจเจนะ          สะทา สัมพุทธะปัญชะเร.

ชินะปัญชะระมัชฌัมหิ           วิหะรันตัง มะฮี ตะเล
สะทา ปาเลนตุ มัง สัพเพ       เต มะหาปุริสาสะภา.

อิจเจวะมันโต                     สุคุตโต สุรักโข
ชินานุภาเวนะ                     ชิตุปัททะโว
ธัมมานุภาเวนะ                   ชิตาริสังโฆ
สังฆานุภาเวนะ                   ชิตันตะราโย
สัทธัมมานุภาวะปาลิโต         จะรามิ ชินะ ปัญชะเรติ.

พระคาถาชินบัญชร ฉบับย่อ : ชิ นะ ปัญ ชะ ระ ปะ ริ ตัง มัง รัก ขะ ตุ สัพ พะ ทา (ภาวนา 10 จบ)

เปิดคาถา \"หมอขวัญ แม่นเวอร์\" แพร่บทสวด ภาวนาข้ามปี โชคดีมาเยือน

เปิดคาถา \"หมอขวัญ แม่นเวอร์\" แพร่บทสวด ภาวนาข้ามปี โชคดีมาเยือน

เปิดคาถา \"หมอขวัญ แม่นเวอร์\" แพร่บทสวด ภาวนาข้ามปี โชคดีมาเยือน

เปิดคาถา \"หมอขวัญ แม่นเวอร์\" แพร่บทสวด ภาวนาข้ามปี โชคดีมาเยือน

ขอบคุณภาพจาก : @morkwan_manver

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ