บันเทิง

"กรมศิลป์ฯ" พร้อมรับมือเปิดประเทศ จัดอบรมด้านภาษา พร้อมนิทรรศการใหม่

"กรมศิลป์ฯ" พร้อมรับมือเปิดประเทศ จัดอบรมด้านภาษา พร้อมนิทรรศการใหม่
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เพื่อความพร้อมที่จะเปิดรับชาวต่างชาติมาท่องเที่ยวไทย หลังปีใหม่ เนื่องจากวิกฤตโควิด19 ระบาดก่อนหน้านี้ ทำการท่องเที่ยวชะงัก ด้าน "กรมศิลปากร" ก็จัดทีมเพิ่มสกิลความรู้ด้านภาษาเพื่อตอบรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเยือนพิพิธภัณฑ์

ช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด19  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร(กรมศิลปากร) ได้มีการปิดบริการ แหล่งเรียนรู้เป็นการชั่วคราวอยู่เป็นระยะ พร้อมทั้งดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ รวมทั้งการจัดแสดงนิทรรศการมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการพัฒนาส่วนจัดแสดงนิทรรศการถาวรใหม่ ณ อาคารมหาสุรสิงหนาท และอาคารประพาสพิพิธภัณฑ์

เมื่อประเทศไทยมีความพร้อมที่จะเปิดรับชาวต่างชาติ โดยเฉพาะการให้บริการแก่ผู้เข้าชม จึงจัดอบรมให้ความรู้หลักสูตรระยะสั้นในช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน 2564 เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 

"กรมศิลป์ฯ" พร้อมรับมือเปิดประเทศ จัดอบรมด้านภาษา พร้อมนิทรรศการใหม่

อธิบดีกรมศิลปากร "กิตติพันธ์  พานสุวรรณ"  เปิดเผยว่า พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ได้จัดอบรมให้ความรู้หลักสูตรระยะสั้นให้กับเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครชาวต่างชาติ(National Museum Bangkok Volunteers) เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และการเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด19 คลี่คลายลง ด้วยการฝึกอบรมด้านภาษา ประกอบด้วย หลักสูตรที่ 1 สำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เพื่อซักซ้อมความเข้าใจและเตรียมความพร้อมในการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว และหลักสูตรที่ 2 สำหรับกลุ่มอาสาสมัครชาวต่างชาติ (National Museum Bangkok Volunteers)

"กรมศิลป์ฯ" พร้อมรับมือเปิดประเทศ จัดอบรมด้านภาษา พร้อมนิทรรศการใหม่

 

 

การอบรมครั้งนี้เป็นการเพิ่มพูนความรู้และเตรียมความพร้อมในการบริการแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยมีภัณฑารักษ์ประจำพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เป็นผู้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ศิลปะ และโบราณคดีไทย ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ ตลอดจนส่วนจัดแสดงอื่นๆ ภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร  

เพื่อให้กลุ่มอาสาเหล่านี้ได้นำความรู้ไปถ่ายทอดยังกลุ่มผู้ชมชาวต่างชาติ รวมถึงเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้การต้อนรับสมาชิกกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชียแปซิฟิก (Asia-Pacific Economic Cooperation: APEC) ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในปี พ.ศ.2565 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร จะดำเนินการอบรมทั้ง 2 หลักสูตรนี้อย่างต่อเนื่อง ควบคู่การอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยผู้ทรงคุณวุฒิของกรมศิลปากร

"กรมศิลป์ฯ" พร้อมรับมือเปิดประเทศ จัดอบรมด้านภาษา พร้อมนิทรรศการใหม่

"กรมศิลป์ฯ" พร้อมรับมือเปิดประเทศ จัดอบรมด้านภาษา พร้อมนิทรรศการใหม่

"กรมศิลป์ฯ" พร้อมรับมือเปิดประเทศ จัดอบรมด้านภาษา พร้อมนิทรรศการใหม่

"กรมศิลป์ฯ" พร้อมรับมือเปิดประเทศ จัดอบรมด้านภาษา พร้อมนิทรรศการใหม่

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถเข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ทุกวันพุธ - วันอาทิตย์ (ปิดวันจันทร์ – วันอังคาร) ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ค่าธรรมเนียมเข้าชม ชาวไทย 30 บาท ต่างชาติ 200 บาท

logoline