บันเทิง

อาลัย "ศิลปินแห่งชาติ" เดโช บูรณบรรพต ช่างภาพติดตามเสด็จ เหตุหัวใจล้มเหลว

อาลัย "ศิลปินแห่งชาติ" เดโช บูรณบรรพต ช่างภาพติดตามเสด็จ เหตุหัวใจล้มเหลว
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ข่าวเศร้าวงการภาพถ่าย "เดโช บูรณบรรพต" ช่างภาพรุ่นครู และถวายงานในพระราชกรณียกิจสำคัญของพระบรมวงศานุวงศ์ ถึงแก่กรรมวันนี้ เนื่องจากระบบหัวใจหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน ร่วมกับโรคชรา สิริรวมอายุ 67 ปี

สำหรับข่าวการถึงแก่กรรมของศิลปินแห่งชาติ ได้รับการเปิดเผยจาก นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) ระบุว่า  “เดโช บูรณบรรพต” ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 ณ บ้านพักเลขที่ 524/2 ตรอกมาตานุสรณ์ แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร  

 

อาลัย "ศิลปินแห่งชาติ" เดโช บูรณบรรพต ช่างภาพติดตามเสด็จ เหตุหัวใจล้มเหลว

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง 

ลาลับอีกคน "ศิลปินแห่งชาติ" สุวรรณี ชลานุเคราะห์ แม่ครูละครรำแห่งแผ่นดิน

 

ซึ่งมีกำหนดรดน้ำศพในวันเดียวกันนี้ เวลา 16.00 น. ศาลา 14 วัดธาตุทอง และกำหนดสวดพระอภิธรรมศพ ระหว่างวันที่ 9-11 กันยายน 2564 ณ ศาลา 14 วัดธาตุทอง ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้ดำเนินการขอพระราชทานเพลิงศพ ในวันที่ 12 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ เมรุวัดธาตุทอง กทม.

 

อาลัย "ศิลปินแห่งชาติ" เดโช บูรณบรรพต ช่างภาพติดตามเสด็จ เหตุหัวใจล้มเหลว

 

สำหรับประวัติของศิลปินแห่งชาติ เดโช บูรณบรรพต  เกิดวันที่ 6 กันยายน 2496 ที่จังหวัดนครปฐม  ท่านสร้างสรรค์ผลงานแนวชีวิตศิลปะ มีความสวยงาม และมีเรื่องราวในตัวเองให้คุณค่าทางอารมณ์ สื่อความหมายบรรยายกาศได้อย่างครบถ้วน อาทิ ภาพวิถีชีวิต ภาพธรรมชาติของคน ลักษณะของการแต่งกาย การยิ้มแย้มแจ่มใส จนเป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง และสร้างชื่อเสียงเป็นอย่างมาก 

 

อาลัย "ศิลปินแห่งชาติ" เดโช บูรณบรรพต ช่างภาพติดตามเสด็จ เหตุหัวใจล้มเหลว

 

ในปี พ.ศ. 2534 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจาก สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 (พระอิสริยยศและพระเกียรติยศ ในขณะนั้น) ให้ถ่ายภาพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฒโน) เพื่อใช้ในการเผยแพร่อย่างเป็นทางการ และได้ถวายงานมาโดยตลอด 

 

อาลัย "ศิลปินแห่งชาติ" เดโช บูรณบรรพต ช่างภาพติดตามเสด็จ เหตุหัวใจล้มเหลว

 

ด้วยผลงานการถ่ายภาพที่โดดเด่น จึงได้รับหนังสือจากสำนักพระราชวังโปรดเกล้าฯ ให้เป็นช่างภาพในการบันทึกพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (ในรัชกาลที่ 9) ในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยือนต่างประเทศ ทั้งการเสด็จส่วนพระองค์และการเสด็จแทนพระองค์อย่างเป็นทางการ ตลอดจนร่วมปฏิบัติงานด้านการถ่ายภาพต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพระบรมวงศานุวงศ์ และพระมหากษัตริย์ต่างประเทศ

 

อาลัย "ศิลปินแห่งชาติ" เดโช บูรณบรรพต ช่างภาพติดตามเสด็จ เหตุหัวใจล้มเหลว

 

จึงได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ภาพถ่าย) พุทธศักราช 2559ทั้งนี้ อธิบดีสวธ.เปิดเผยอีกว่า นอกจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) ในฐานะหน่วยงานที่ดำเนินการยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ เผยแพร่และถ่ายทอดผลงานให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน แล้ว ในยามที่ศิลปินฯ เสียชีวิต ยังให้การช่วยเหลือด้านต่าง ๆ ด้วยการมอบเงินช่วยเหลือเมื่อเสียชีวิตเพื่อร่วมการบำเพ็ญกุศลศพ จำนวน 20,000 บาท และเงินช่วยเหลือค่าจัดทำหนังสือเพื่อเผยแพร่ผลงานเมื่อเสียชีวิตเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 150,000 บาท และขอพระราชทานเพลิงศพให้ ตามระเบียบสวัสดิการของศิลปินแห่งชาติ

 

อาลัย "ศิลปินแห่งชาติ" เดโช บูรณบรรพต ช่างภาพติดตามเสด็จ เหตุหัวใจล้มเหลว

 
 

อาลัย "ศิลปินแห่งชาติ" เดโช บูรณบรรพต ช่างภาพติดตามเสด็จ เหตุหัวใจล้มเหลว

 

อาลัย "ศิลปินแห่งชาติ" เดโช บูรณบรรพต ช่างภาพติดตามเสด็จ เหตุหัวใจล้มเหลว

 

อาลัย "ศิลปินแห่งชาติ" เดโช บูรณบรรพต ช่างภาพติดตามเสด็จ เหตุหัวใจล้มเหลว

 

logoline