บันเทิง

"เอ ไชยา - อั้ม อธิชาติ" สุดปลื้ม ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มจร. เผยการทำความดีย่อมได้ผลลัพธ์ที่ดีไม่ช้าก็เร็ว

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์

"เอ ไชยา - อั้ม อธิชาติ" สุดปลื้ม ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มจร. เผยการทำความดีย่อมได้ผลลัพธ์ที่ดีไม่ช้าก็เร็ว ขอให้กำลังใจคนที่ทำความดี อย่าท้อ  ขอให้ยึดหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในการดำรงชีวิต

10 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. ที่ ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา  พระเมธี ธรรมาจารย์ รศ. ดร. รองอธิการบิดีฝ่ายวางแผนพัฒนา  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) เป็นประธานในการแถลงข่าวเปิดตัวศิลปินผู้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.)  โดยการนำของ ดร.ศุภาชัย ผ่องสวัสดิ์ ประธานอนุกรรมการฝ่ายกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา มจร. ได้กล่าวเปิดตัวศิลปินผู้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  2 ท่าน คือนายเสมา  สมบูรณ์ หรือ  เอ ไชยา มิตรชัย พระเอกลิเก นักร้องนักแสดงชื่อดัง  ได้รับอนุมัติปริญญาพุทธศาสตร์บัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา   และ  อธิชาติ หรืออั้ม  ชุมนานนท์ พระเอกละครโทรทัศน์ชื่อดัง ได้รับอนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ 

 

"เอ ไชยา - อั้ม อธิชาติ" สุดปลื้ม ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มจร. เผยการทำความดีย่อมได้ผลลัพธ์ที่ดีไม่ช้าก็เร็ว

 

"เอ ไชยา - อั้ม อธิชาติ" สุดปลื้ม ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มจร. เผยการทำความดีย่อมได้ผลลัพธ์ที่ดีไม่ช้าก็เร็ว

 

"เอ ไชยา - อั้ม อธิชาติ" สุดปลื้ม ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มจร. เผยการทำความดีย่อมได้ผลลัพธ์ที่ดีไม่ช้าก็เร็ว

 

"เอ ไชยา - อั้ม อธิชาติ" สุดปลื้ม ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มจร. เผยการทำความดีย่อมได้ผลลัพธ์ที่ดีไม่ช้าก็เร็ว

พระเมธีธรรมาจารย์ รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนพัฒนา กล่าวว่า การที่ทั้ง 2 ศิลปินได้รับปริญญาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เพราะได้ทำประโยชน์ให้กับพระพุทธศาสนาด้วยดีมาโดยตลอด ได้สร้างคุณงามความดีให้กับพระพุทธศาสนา ด้วยการช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมทำคุณประโยชน์ให้กับทางวัดวาอาราม  และ ยังคงส่งเสริมสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จรรโลงพุทธศาสนา ทำความดีด้วยการทำนุบำรุงศาสนา  จนเป็นที่ประจักษ์กับพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไป ทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) ได้รับการเสนอรายชื่อจากคณะกรรมการสรรหาของผู้ทรงคุณวุฒิ ผ่านสภามหาวิทยาลัยฯ จนได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ดังกล่าว

 

"เอ ไชยา - อั้ม อธิชาติ" สุดปลื้ม ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มจร. เผยการทำความดีย่อมได้ผลลัพธ์ที่ดีไม่ช้าก็เร็ว

 

"เอ ไชยา - อั้ม อธิชาติ" สุดปลื้ม ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มจร. เผยการทำความดีย่อมได้ผลลัพธ์ที่ดีไม่ช้าก็เร็ว

 

"เอ ไชยา - อั้ม อธิชาติ" สุดปลื้ม ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มจร. เผยการทำความดีย่อมได้ผลลัพธ์ที่ดีไม่ช้าก็เร็ว

 

"เอ ไชยา - อั้ม อธิชาติ" สุดปลื้ม ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มจร. เผยการทำความดีย่อมได้ผลลัพธ์ที่ดีไม่ช้าก็เร็ว

 

ซึ่งในวันนี้พระเมธี ธรรมาจารย์ รศ. ดร. รองอธิการบิดีฝ่ายวางแผนพัฒนา ได้แถลงข่าวเพื่อยืนยันว่า ศิลปินทั้ง 2 ท่าน มีความเหมาะสมที่จะได้รับปริญญากิตติมศักดิ์นี้เป็นอย่างยิ่ง โดยทั้งสองปิดเผยว่า การทำความดีอยู่สม่ำเสมอ ย่อมได้ผลลัพธ์ที่ดีไม่ช้าก็เร็ว ขอให้กำลังใจคนที่ทำความดี อย่าท้อ  ขอให้ยึดหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในการดำรงชีวิต  ในการแถลงข่าวในครั้งนี้ได้มีดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค เข้าร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้ด้วย  สำหรับกำหนดในการรับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จะมีขึ้นในวันที่ 13 ธันวาคม 2564 นี้

 

"เอ ไชยา - อั้ม อธิชาติ" สุดปลื้ม ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มจร. เผยการทำความดีย่อมได้ผลลัพธ์ที่ดีไม่ช้าก็เร็ว

 

"เอ ไชยา - อั้ม อธิชาติ" สุดปลื้ม ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มจร. เผยการทำความดีย่อมได้ผลลัพธ์ที่ดีไม่ช้าก็เร็ว

 

"เอ ไชยา - อั้ม อธิชาติ" สุดปลื้ม ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มจร. เผยการทำความดีย่อมได้ผลลัพธ์ที่ดีไม่ช้าก็เร็ว

 

"เอ ไชยา - อั้ม อธิชาติ" สุดปลื้ม ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มจร. เผยการทำความดีย่อมได้ผลลัพธ์ที่ดีไม่ช้าก็เร็ว

 

เกียรติยศ  ศรีสกุล ผอ.ข่าวคมชัดลึกทั่วไทย ภาคกลาง

แท็กที่เกี่ยวข้อง