บันเทิง

มองนอกดูใน - บ้านหลังที่ 2 ของกัลยาณมิตร

มองนอกดูใน - บ้านหลังที่ 2 ของกัลยาณมิตร
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เสถียรธรรมสถานไม่เคยว่างเว้นอาคันตุกะผู้มาเยือน ครูบาอาจารย์และผู้เป็นกัลยาณมิตรทางธรรมได้เมตตามาเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจในการทำงานมากมาย นับย้อนไปเมื่อปลายปี 2552 ที่ผ่านมา...

 4 ธันวาคม และ 17 ธันวาคม ศีลธาราสุนทรา และ ศีลธาราจันทรศิริ จากวัดอมราวดี ประเทศอังกฤษ และ หลวงปู่บุญมี จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้เมตตามาเยี่ยมเยียนเสถียรธรรมสถาน และสนทนาธรรมกับข้าพเจ้า

 เมื่อหลายปีก่อน ข้าพเจ้าเคยตามคณะของ พระพรหมมังคลาจารย์ (หลวงพ่อปัญญา นันทภิกขุ) ไปเยี่ยม พระอาจารย์ปานขาว (Panekhao Chasane Sakhone) พระเชื้อชาติลาว ลูกศิษย์หลวงปู่ชา ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดโพธิญาณาราม อยู่ที่เมืองตุดนง ประเทศฝรั่งเศส ในครั้งนั้นพระอาจารย์ดูแลคณะของเราอย่างดี ในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 5 มกราคม พระอาจารย์ปานขาวได้เมตตามาเยี่ยมเยียนเสถียรธรรมสถานโดยมิได้นัดหมาย

 และเมื่อข้าพเจ้าได้กราบเรียนให้ทราบถึงการทำงานที่จะเกิดขึ้นในปี 2555  คือ พุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ พระอาจารย์จึงได้เมตตาถ่ายทอดให้ฟังว่า หลวงพ่อปัญญา นันทภิกขุ ซึ่งเป็นอาจารย์ของท่าน เคยกล่าวกับท่านไว้ว่า ให้ช่วยกันทำงานเพื่อช่วยผู้หญิง เพื่อเป็นการบอกว่าพุทธศาสนามิได้มีการกีดกั้นสตรีเพศ และสามารถร่วมงานกันได้ และขอให้ช่วยแม่ชีศันสนีย์และสตรีเท่าที่จะมีกำลังช่วยได้ เมื่อเป็นเช่นนี้ ก็ขอให้ปี พ.ศ.2555 นี้ เป็นปีแห่งการฉลองปีของผู้หญิงในพุทธศาสนาด้วย และดำริกับข้าพเจ้าว่า ควรเชิญผู้หญิงในศาสนาอื่นมาร่วมแสดงความยินดีด้วย โดยพุทธสมาคมฝรั่งเศสและยุโรปจะร่วมกันจัดงานฉลองวิสาขบูชาอีกครั้ง ในเดือนวิสาขะ ปี 2012 (พ.ศ.2555) ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส และได้เมตตาชวนข้าพเจ้าให้ไปทำงานร่วมกันด้วย

 นอกจากนี้ พระอาจารย์ยังได้เมตตานำคณะของ Lama Droupgyu ชาวฝรั่งเศส รองประธานพุทธสมาคมฝรั่งเศส ได้มาพักที่เสถียรธรรมสถาน ขณะเดินทางมาทำภารกิจที่ประเทศไทย (ในวันที่ 8 มกราคม) และ ท่าน Oliver Wang-Genh ประธานพุทธสมาคมฝรั่งเศส (ในวันที่ 11 มกราคม) เพื่อหารือเกี่ยวกับงานที่จะเกิดขึ้นในอีก 3 ปีข้างหน้า

 จากนั้น วันที่ 15 มกราคม หลวงปู่เณรคำ ฉัตติโก วัดป่าขันติธรรม จ.ศรีสะเกษ พร้อมคณะ ได้มาเยี่ยมเยียนชุมชนเสถียรธรรมสถาน และกล่าวด้วยความเมตตายิ่งว่า จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยสนับสนุนการสร้างสาวิกาสิกขาลัย มหาวิชชาลัยธรรม เพื่อเยียวยาสังคม ให้สำเร็จ

 17 มกราคม พระอาจารย์ปสันโนภิกขุ และ พระอาจารย์อมโรภิกขุ จากวัดป่าอภัยคีรี เมืองซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเมตตามาเยี่ยมเยียนชุมชนของเราเป็นประจำทุกปี ในปีนี้ พระอาจารย์ปสันโนภิกขุ เมตตาแสดงธรรมเรื่อง ‘อริยะสร้างได้ในทุกช่วงวัยของคน’ ซึ่งมีญาติโยมมากมายเข้าฟังด้วยความสนใจ ยกตัวอย่างเช่น...การเลี้ยงเด็กก็เปรียบเหมือนการมีต้นไม้เล็กอยู่ใกล้ต้นไม้ใหญ่ ซึ่งต้นไม้เล็กก็จะเลื้อยไปตามต้นไม้ใหญ่ ต้นไม้ใหญ่จึงต้องตรง คือผู้ใหญ่ต้องเป็นต้นแบบที่ดีให้แก่เด็ก เด็กจึงจะเติบโตเป็นคนซื่อสัตย์ มั่นคง

 20 มกราคม พระครูภาวนาพิลาส (หลวงตาวัชรชัย) เจ้าอาวาสวัดเขาวง จ.สระบุรี ได้เมตตามาเยี่ยมเยียนเสถียรธรรมสถาน และได้ให้กำลังใจในการทำงานแก่ข้าพเจ้า และเหล่าอาสาสมัครไว้อย่างน่าประทับใจยิ่งว่า...

 “ประทับใจในความตั้งใจ และการเอาใจใส่ในการต้อนรับขับสู้ของเหล่าคนทำงานที่มาต้อนรับเมื่อท่านเดินทางมาถึง ได้เห็น แม้จะยังไม่ได้พบข้าพเจ้า ก็ยังได้รับความอบอุ่น เรียกได้ว่าอาสาสมัครทุกคนได้รับการอบรมขัดเกลามาอย่างดี..."

 “ที่ผ่านมา หลวงตาเคยคิดว่า ผู้ชายเป็นเพศที่ดีกว่า มีความเข้มแข็งกว่า แต่พอมาได้เห็นงานของเสถียรธรรมสถานที่ทุ่มเททำเพื่อคนอื่น ได้เห็นความเสียสละ ได้เห็นความนุ่มนวลของผู้หญิง ได้เห็นการทำงานด้วยจิตวิญญาณของความเป็นแม่ ก็เห็นว่าผู้หญิงก็ไม่ได้ด้อยกว่าผู้ชายเลย ผู้หญิงเป็นส่วนสำคัญของโลกนี้ เสียงแรกที่ลูกทุกคนได้ยินคือเสียงของเพศแม่ เพศแม่สร้างโลก แต่ลูกทุกคนมักลืมว่าเสียงที่ทำให้เราดีได้คือเสียงของเพศแม่..."

 “แม่ชีศันสนีย์ทำได้ดีแล้ว ทำได้ถูกทางแล้ว ขออย่าได้เปลี่ยน อย่าได้เหนื่อย อย่าได้ล้า กับสิ่งที่ทำอยู่ เพราะสิ่งเหล่านี้สามารถช่วยเหลือคนได้มากมาย”

 ด้วยเพราะที่ผ่านมา ชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่เป็นสังฆะ หรือหมู่ ของเสถียรธรรมสถาน ได้เชิญชวนให้มีการปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบตลอดเวลา จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะมีอาคันตุกะมาเยี่ยมเยียน และเพราะมีการเยี่ยมเยียน จึงทำให้เกิดการเรียนรู้ ซึ่งทุกคนก็เปรียบเหมือนครูของข้าพเจ้า เพราะการเรียนรู้โลก คือการเรียนรู้กับคนข้างหน้า ทุกคนจะนำบทเรียน และประสบการณ์ของชีวิตมาแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน เพื่อส่งเสริมให้เดินทางไปด้วยกันอยู่บนมรรคาแห่งการตื่น

 ข้าพเจ้าได้มอบเสถียรธรรมสถานให้เป็นบ้านหลังที่ 2 ที่จะทำให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันในอันที่จะทำงานตามพุทธประสงค์ มีปัจจัยภายในคือ การเจริญสติ อารักขาจิต และมีชีวิตที่สงบเย็น แต่มิใช่สงบเย็นที่เป็นปัจเจกเท่านั้น หากแต่สงบเย็นและเป็นประโยชน์อย่างมหภาค

 ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปเท่าไร ประตูของเสถียรธรรมสถาน...บ้านหลังที่ 2 ของกัลยาณมิตร…แห่งนี้...ไม่เคยปิด
 ธรรมสวัสดี

"แม่ชีศันสนีย์"

***เตรียมพบกับคอนเสิร์ตหวานวันวานเพื่อสาวิกาสิกขาลัย ครั้งที่ 2 ในวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2553 เวลา 16.00-22.00 น. ณ เสถียรธรรมสถาน บัตรการกุศล 500 บาท ร่วมบุญสร้างสาวิกาสิกขาลัย จองบัตรได้ที่เสถียรธรรมสถาน
 โทร.0-2509-0085 หรือ www.sdsweb.org และที่ลูกทุ่งมหานคร เอฟเอ็ม 95 โทร.0-2201-6008, 0-2248-1366

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด