บันเทิง

มองนอกดูใน - เมื่อ ‘ธรรมนำทาง’

มองนอกดูใน - เมื่อ ‘ธรรมนำทาง’
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ผู้ที่เคยไปร่วมงานคอนเสิร์ตเวิลด์ มิวสิก เปิดอัลบั้ม ‘ชมสวน 3’ “เด็กคือดอกไม้บานของแผ่นดิน” ณ เสถียรธรรมสถาน เมื่อปี 2549 คงจำกันได้ถึงมวลดอกไม้สดนานาสีซึ่งรวมตัวเป็นปล้องยาวเกาะเกี่ยวเลี้ยวลดไปตามดงตะเบบูย่าที่เห็นแล้วชวนให้นึกถึงสวนสวรรค์ในจินตนาการ อัน

  ทั้งหมดทั้งมวลนั้นเป็นฝีมือการสร้างสรรค์ของ คุณศักดิ์ชัย กาย แห่ง นิตยสาร LIPS และทีมงาน... สายๆ ของวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา คุณศักดิ์ชัยได้กลับมาเดินเล่นที่เสถียรธรรมสถานอีกครั้งหนึ่ง ข้าพเจ้ากล่าวกับคุณศักดิ์ชัยว่า

 “ขอต้อนรับกลับบ้าน”
 และนำเดินชมต้นไม้ภายในสวนธรรม คุณศักดิ์ชัยรู้จักต้นไม้เกือบทุกต้นของเสถียรธรรมสถาน ตลอดทาง...เขาสนใจรูปพรรณสัณฐาน การเจริญเติบโตของหมู่ไม้ และให้ความรู้ที่เป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยในการบำรุงรักษาแก่อาสาสมัครของเสถียรธรรมสถานที่เดินตามมาด้วย

 พวกเรามาหยุดอยู่ที่สถูปมนต์ประภัสสร สายลมที่พัดแทรกเข้ามาตามรอยแยกของผ้าแต่ละผืนนั้นนำพาความสดชื่นให้คนที่นั่งอยู่ภายในจนลืมว่าพ้นชายคาสถูปออกไปนั้นมีแสงแดดแผดร้อน วงสนทนาของเราเริ่มขึ้น ณ ที่นั้น... นิตยสาร LIPS 4 เล่มถูกวางลงตรงหน้าข้าพเจ้า ทุกเล่มเป็น LIPS ที่แปลกกว่าที่เคยเห็นๆ มา เนื่องจากบุคคลบนปกทั้ง 4 คือ พระภิกษุ ได้แก่ พระไพศาล วิสาโล พระธวัชชัย ธมฺมทีโป พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี และ พระมิตซูโอะ คเวสโก

 คุณศักดิ์ชัยเล่าว่า LIPS ฉบับนี้มี 4 ปก ภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘ธรรมนำทาง The Art of Happiness’ ภายในมีคอลัมน์พิเศษคือการสัมภาษณ์พระอาจารย์ 9 ท่าน โดยเป็นการพบกันของตัวแทนทางธรรม 9 ท่าน และทางโลก 9 คน ได้แก่ พระชยสาโร ภิกขุ-มีชัย แต้สุจริยา พระไพศาล วิสาโล-มยุริญ ผ่องผุดพันธ์ พระศรีญาณโสภณ-เข็มอัปสร สิริสุขะ พระธวัชชัย ธมฺมทีโป - อัจฉราพรรณ ไพบูลย์สุวรรณ พระคึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล-แทนคุณ จิตต์อิสระ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี - อภิชาติ นรเศรษฐาภรณ์ พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี - ทวีศักดิ์ ศรีทองดี พระนวลจันทร์ กิตฺติปญฺโญ - ใบพัด พระมิตซูโอะ คเวสโก - ธนชัย อุชชิน ซึ่งแต่ละคนก็ตั้งคำถามตามที่ตนสงสัย โดยหากผู้อ่านได้อ่านครบทั้ง 9 บทสัมภาษณ์ ก็จะพบว่าผู้ให้สัมภาษณ์ทุกท่านแม้จะต่างในวิธีการนำเสนอ แต่ก็เป็นหนึ่งเดียวในการมุ่งมั่นที่จะเผยแผ่ธรรมะของพระพุทธองค์   

 และนี่คือตัวอย่างของหนึ่งในหลายๆ สิบคำถามของบทสัมภาษณ์ พระคึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล โดย แทนคุณ จิตต์อิสระ 

 “ผมไม่ได้พยายามจับผิดใคร แต่บางท่านบอกว่าจิตอยู่ตรงกลางหน้าอก แต่ผมรู้สึกว่าจิตน่าจะหมายถึงสภาวะที่เรารู้สึกตัว ไม่ทราบว่าพระอาจารย์มองว่าอย่างไรครับ”

 “จริงๆ แล้วจิตไม่มีที่อยู่ แต่ในส่วนอรรถกถาในพระไตรปิฎกมีพูดไว้ แล้วเราใช้นำมาอธิบาย ซึ่งไม่มีอยู่ในพุทธวัจนะ ตัวจิตนี่พระพุทธเจ้าตรัสว่า จิตอยู่เดี่ยวๆ ไม่ได้ ผู้ใดจะกล่าวถึงการมา การไป การเกิด การตาย ของวิญญาณขันธ์ โดยปราศจากขันธ์ทั้งสี่เป็นไปไม่ได้ ขณะที่จิตเกิดขึ้นมาจะต้องมีขันธ์สี่อย่างใดอย่างหนึ่งเสมอ คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร ต้องมีที่รองรับมีที่อยู่อาศัย จิตเข้าไปกินอาหาร เข้าไปเกาะเกี่ยว”

 ตลอดการสนทนา สิ่งที่ข้าพเจ้าเห็นได้ชัดคือความมุ่งมั่นของผู้ชายที่ทำงานด้านแฟชั่นมาตลอด และทำได้อย่างดี วันนี้...เขากำลังนำงานที่เขารักและถนัดมาเป็นสื่อในการเผยแพร่ธรรมะอย่างอาจหาญโดยธรรม ด้วยความเชื่อมั่นที่เขาพิสูจน์แล้วว่าพระพุทธศาสนาสามารถทำให้คนพ้นทุกข์ได้จริง

 และด้วยจิตที่คิดจะให้อย่างเต็มเปี่ยม คุณศักดิ์ชัยได้ปวารณาตัวเป็นอาสาสมัครในงานสร้าง สาวิกาสิกขาลัย มหาวิชชาลัยธรรมะเพื่อเยียวยาสังคม โดยประเดิมด้วยหนึ่งในงานที่ถนัด คือ เวิร์กช็อปการพับดอกบัว ในงาน ‘หน้าใส ใจบุญ’ ผู้สนใจ...ติดตามความคืบหน้าได้จาก www.sdsweb.org หรือ <http://www.sdsweb.org หรือ>ที่ เสถียรธรรมสถาน 0-2509-0085    

"แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต"

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง