บันเทิง

วธ.เตรียมทุ่มงบ200ล้านกระตุ้นอุตสาหกรรมหนัง

วธ.เตรียมทุ่มงบ200ล้านกระตุ้นอุตสาหกรรมหนัง
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

คนทำหนังเฮ วธ.เตรียมแบ่งงบ 200 ล้านหนุนกระตุ้นอุตสาหกรรมหนัง 13 ม.ค.นี้

 นายธีระ   สลักเพชร  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินงานสนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ ว่า ในวันที่ 13 ม.ค.นี้ วธ.จะมีการจัดประชุมคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ ครั้งที่ 1/2553 เพื่อหารือถึงการจัดสรรงบประมาณในโครงการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ จำนวน 200 ล้านบาท ภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะที่ 2 แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2553 – 2555 สาขาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ในการส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์

  รวมถึงจะมีการเสนอร่างประกาศคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสนับสนุนกิจกรรมหรือโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ให้ที่ประชุมพิจารณา เพื่อออกประกาศหลักเกณฑ์ และแนวทางสำหรับบริษัทเอกชน หน่วยงานต่างๆ และบุคคลทั่วไป ที่ต้องการขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์

 “ตามนโยบายของรัฐบาลคือต้องการให้มีการพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ให้มากขึ้น เนื่องจากบุคลากรด้านนี้ของไทยมีศักยภาพแต่ขาดการสนับสนุนและส่งเสริม ดังนั้นการใช้งบในโครงการเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมด้านนี้ อาทิ ภาพยนตร์ วีดิทัศน์ แอนิเมชั่น และเกมส์ ให้มีความเข้มแข็ง เชื่อว่าจะช่วยสร้างรายได้ให้กับประเทศได้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้หลักเกณฑ์สำคัญในเบื้องต้นที่จะใช้สำหรับพิจารณาจัดสรรวงเงินให้กับผู้เสนอของบประมาณจากวธ. จะเน้นเป้าหมายในการดึงทุนทางวัฒนธรรมไทย และการนำเสนอภาพวิถีชีวิตคนไทย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นไทยที่ยังคงได้รับความนิยมจากชาวต่างชาติ” รมว.วธ. กล่าว

 นายธีระ กล่าวว่า สำหรับงบประมาณในการจัดสร้างภาพยนตร์ เรื่อง ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 3 และ 4 ที่ วธ.จะให้การสนับสนุนนั้น ได้จัดอยู่ในวงเงินดังกล่าวนี้ด้วย โดยที่ประชุมจะได้มีการตั้งอนุกรรมการขึ้นเพื่อพิจารณาจัดสรรวงเงินที่เหมาะสม นอกจากนี้ยังมีผู้ประกอบการภาพยนตร์อีกหลายรายที่แจ้งความจำนงขอรับการสนับสนุนการจัดสร้างภาพยนตร์จากวธ. ซึ่งจะได้มีการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนต่อไป

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง