บันเทิง

'โน้ต วัชรบูล' สร้างบ่อน้ำให้เลียงผาที่เขาสมโภชน์ 2

'โน้ต วัชรบูล' สร้างบ่อน้ำให้เลียงผาที่เขาสมโภชน์ 2
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"โน้ต วัชรบูล ลี้สุวรรณ" และเครือข่ายอาสาสมัคร ฅ.ทำทาง ในรายการคนมันส์พันธุ์อาสา

    เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาสมโภชน์ จ.ลพบุรี.พื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาสมโภชน์ครอบคลุม 4 ตำบลในเขตของ อ.ชัยบาดาล.ลักษณะเป็นเขาหินปูนสูงชันสองลูกเชื่อมต่อเขาสมโภชน์จึงมีความสำคัญทั้งด้านงานอนุรักษ์และศึกษาวิจัยทั้งชนิดของพืชพันธุ์และประเภทของสัตว์ป่าโดยเฉพาะเป็นที่อยู่อาศัยของเลียงผาจำนวนมาก
    แต่ในช่วงฤดูแล้งของทุกปีเขาสมโภชน์และพื้นที่โดยรอบต่างต้องเผชิญกับปัญหาความแห้งแล้ง ขาดแคลนทั้งแหล่งน้ำและแหล่งอาหารไม่เพียงพอสำหรับสัตว์ป่าโดยเฉพาะเลียงผา ที่ต้องลงจากภูเขาสูงเข้ามายังชุมชนและพื้นที่เพาะปลูกของชาวบ้าน เพื่อหาแหล่งน้ำและอาหารในการดำรงชีวิตจึงเป็นเหตุให้เกิดปัญหาระหว่างชาวบ้านกับสัตว์ป่าโดยเฉพาะเลียงผารอบเขาสมโภชน์.
    จากปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้ำและอาหารของสัตว์ป่าโดยเฉพะเลียงผาในช่วงฤดูแล้งที่เขาสมโภชน์ จึงเกิดการรวมตัวของอาสาสมัครเครือข่ายนักอนุรักษ์และคนรักสัตว์ป่าในนาม ฅ.คนทำทางรวมถึงอาสาสมัครศิลปินนักแสดงสายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสัตว์ป่าอย่างโน้ต วัชรบูล ลี้สุวรรณ. ที่จะร่วมกับเจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาสมโภชน์สร้างบ่อน้ำให้เลียงผาและสัตว์ป่าชนิดอื่นๆ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้ำและอาหาร ณ ภูเขาที่มีความสูงชัน เพื่อช่วยเหลือสัตว์ป่าแห่งนี้
    ติดตามภารกิจสร้างบ่อน้ำให้เลียงผาที่เขาสมโภชน์ของโน้ต วัชรบูล ลี้สุวรรณ และเครือข่ายอาสาสมัคร ฅ.ทำทาง ในรายการคนมันส์พันธุ์อาสา คืนวันศุกร์ที่  23  มิถุนายน 60 เวลา22:40 น. ทางช่อง 9 mcot hd และโมเดิร์นไนน์ ทีวี

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง