บันเทิง

กฤษนะทัวร์ยกล้อ / อาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2560

Friendly Design ขนส่งมวลชนไทยเพื่อคนทั้งมวล

โดย กฤษนะ ละไล

    ระบบขนส่งมวลชนไทยยุคใหม่ ทั้งรถยนต์ รถเมล์ รถไฟ รถไฟฟ้า เรือโดยสาร และเครื่องบิน จะต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่เป็นสากล ก้าวหน้า ทันสมัย มีคุณภาพมาตรฐาน เพื่อให้คนทุกคน ทุกเพศทุกวัย และทุกสภาพร่างกาย สามารถเข้าถึงได้ ใช้บริการได้ โดยสะดวก ปลอดภัย ทันสมัย เป็นธรรม ทั่วถึง เท่าเทียม
    ต้องมีความเชื่อมโยงกันทั้งในแง่ระบบการขนส่งมวลชนของแต่ละประเภท และมีอารยสถาปัตย์ที่เชื่อมโยงกับตึกอาคาร สถานที่ต่างๆ เช่น มีทางลาดเชื่อมโยงไปได้ทั่วทุกจุด มีห้องสุขาสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการและคนใช้รถเข็นในทุกๆ ที่ที่มีห้องน้ำคนปกติทั่วไป มีป้ายสัญลักษณ์เฟรนด์ลี่ดีไซน์ เป็นรูปคนสูงอายุ คนนั่งรถเข็น สตรีมีครรถ์ เด็กเล็ก เพื่อบ่งบอกว่าสถานที่นั้นๆ มีความก้าวหน้าทันสมัย และเป็นมิตรต่อคนทั้งมวล เป็นต้น
    ระบบขนส่งมวลชนไทยสมัยใหม่จะต้องเชื่อมโยงกับเวทีโลกทั้งในเชิงสัญลักษณ์ กติกาสากล และระบบการขนส่งทุกรูปแบบที่เชื่อมโยงต่อกัน ต้องทั้งโชว์ได้และใช้ได้ ด้วยหลักการออกแบบระบบขนส่งมวลชนที่เป็นสากล เป็นธรรม และเป็นมิตรต่อคนทั้งมวล (Friendly Design)
     กระทรวงคมนาคมยุครัฐบาล พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา ภายใต้การนำของ คุณอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการ ได้มุ่งดำเนินการขับเคลื่อน สานต่อ และพัฒนาระบบขนส่งมวลชนไทยทั้งระบบให้ก้าวหน้า ทันสมัย เชื่อมโยง ต่อเนื่อง โดยกำหนดนโยบายขนส่งมวลชนทั้งระบบ และสถานีบริการขนส่งต่างๆ จะต้องมีการออกแบบและก่อสร้างที่เป็นเฟรนด์ลี่ดีไซน์ที่สะดวก ปลอดภัย ให้ทุกคน ทุกวัย สามารถเข้าถึงได้ ใช้บริการได้
    จากกรณีปัญหาท่าเรือเฟอร์รี่ ในโครงการข้ามทะเลอ่าวไทยจากพัทยา จ.ชลบุรี ไปหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ที่เปิดตัวไปเมื่อช่วงต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมา ซึ่งทั้งท่าเรือ และตัวเรือเฟอร์รี่ยังไม่มีอารยสถาปัตย์ไว้รองรับผู้โดยสารกลุ่มที่ใช้รถเข็น ทั้งผู้สูงอายุ ผู้พักฟื้นสุขภาพ และผู้พิการ รวมถึงครอบครัวที่มีเด็กเล็กที่ยังต้องใช้รถเข็น จึงทำให้มีการร้องเรียนไปยังกระทรวงคมนาคม ซึ่งเป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลระบบขนส่งมวลชนทุกรูปแบบ

กฤษนะทัวร์ยกล้อ / อาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2560
    ล่าสุดเมื่อวันที่ 1 มีนาคม ที่ผ่านมา รมต.อาคม ในฐานะเจ้ากระทรวงคมนาคม จึงพาคณะมนุษย์ล้อทูตอารยสถาปัตย์ ตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ประกอบการเรือเฟอร์รี่ ไปลงพื้นที่สำรวจอารยสถาปัตย์ร่วมกัน เพื่อจะได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้สอดรับกับกติกาสากล และการรองรับสังคมผู้สูงวัย ส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล ที่บริเวณท่าเรือแหลมบาลีฮาย พัทยาใต้ จ.ชลบุรี อันเป็นจุดรับส่งนักท่องเที่ยวทางทะเลในพัทยาที่มีคนมาใช้บริการมากที่สุด
    ภายหลังการสำรวจร่วมกัน รมต.อาคม สั่งการให้มีการปรับปรุงแก้ไข ท่าเรือแหลมบาลีฮาย ให้มีอารยสถาปัตย์เพื่อรองรับการใช้งานของนักท่องเที่ยวและประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ และคนที่ใช้รถเข็นได้ โดยจะปรับปรุงตั้งแต่ถนน ฟุตบาท ทางเดินเท้า ทางลาด ห้องสุขา และที่จอดรถสำหรับผู้สูงอายุ และคนพิการที่ใช้รถเข็น ซึ่งจะเริ่มปรับปรุงอาคาร ลานจอดรถ และท่าเรือแหลมบาลีฮายในวันที่ 1 เมษายนนี้ เป็นต้นไป

กฤษนะทัวร์ยกล้อ / อาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2560
    “เป็นนโยบายของท่านนายกฯ พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา ที่ต้องการให้ระบบขนส่งมวลชนไทยมีการพัฒนา ก้าวหน้า ทันสมัย มีความเชื่อมโยงและต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวก มีเฟรนด์ลี่ดีไซน์รองรับสังคมผู้สูงวัย ส่งเสริมสิทธิความเสมอภาค ช่วยให้ผู้ที่มีความต้องการพิเศษ หรือผู้พิการต่างๆ สามารถเดินทางได้ ใช้บริการระบบขนส่งมวลชนต่างๆได้ โดยสะดวก ปลอดภัย” รมต.อาคม กล่าวด้วยความเชื่อมั่นถึงอนาคตและทิศทางของระบบขนส่งมวลชนไทยที่จะต้องก้าวหน้า ทันสมัย และมีอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวลในยุคสมัยของพวกเราทุกคน
 

ข่าวยอดนิยม