บันเทิง

รวมพลคนจิตอาสาปีที่4อารยสถาปัตย์ไทยสู่ประชาคมอาเซียน

รวมพลคนจิตอาสาปีที่4อารยสถาปัตย์ไทยสู่ประชาคมอาเซียน
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

กฤษนะทัวร์ยกล้อ : รวมพลคนจิตอาสา ปีที่ 4 อารยสถาปัตย์ไทยสู่ประชาคมอาเซียน

 
               งานรวมพลคนจิตอาสา ปีที่ 4 ปีละหนคนกันเอง เพื่อการร่วมกันรณรงค์ส่งเสริมอารยสถาปัตย์ไทยให้โดดเด่นก้าวไกลในเวทีโลก และเดินหน้าสู่ประชาคมอาเซียน  จะมีขึ้นในช่วงเย็นย่ำค่ำวันศุกร์ที่ 9 มกราคม ประเดิมปีใหม่ 2558 ที่อาคารอารยสถาปัตย์ ตึก สสส.ซอยงามดูพลี โดยมี องคมนตรี พล.ร.อ.ชุมพล ปัจจุสานนท์ เป็นประธานเปิดงาน ร่วมกับผู้แทนนายกรัฐมนตรี คือ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงห์แก้ว รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 
               สาระสำคัญของงานนี้ นอกจากจะเป็นการพบปะสังสรรค์กันของบรรดาเครือข่ายบุคคล และองค์กรจิตอาสาเพื่อการขับเคลื่อน และพัฒนาสังคมทางด้านอารยสถาปัตย์จากภาคส่วนต่างๆ ทั้งรัฐ และเอกชนแล้ว ในงานนี้ ยังจะมีการมอบป้ายประกาศเกียรติคุณ และประกาศรายชื่อสถานที่อารยสถาปัตย์แห่งปี โครงการอารยสถาปัตย์แห่งปี บุคคลจิตอาสาแห่งปี องค์กรจิตอาสาแห่งปี สุโค่ย (สุดยอด) ห้องน้ำไทย รวมถึงการประกาศแต่งตั้งทูตอารยสถาปัตย์ ประจำปีประชาคมอาเซียน 2558 อีกด้วยครับ
 
               หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกสุดยอดอารยสถาปัตย์แห่งปีในแต่ละประเภทนั้น จะเห็นได้ว่า เราจะค่อยๆทวีความเข้มข้นในการคัดเลือก และให้คะแนนมากขึ้นเรื่อยๆ จากช่วงปีแรกๆ ของการจัดงาน ถ้าเราจะเอาแบบคุณภาพมาตรฐานโลก 100% ก็คงไม่ต้องมอบให้ใครเลย เพราะเมืองไทยยังมีอารยสถาปัตย์ไม่ถึงขนาดนั้น เราก็ต้องว่าไปตามสภาพความเป็นจริง เพียงแต่วางเป้าหมายในอนาคตว่าอารยสถาปัตย์เมืองไทยเราจะต้องดีขึ้นก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆ จนสามารถอวดโชว์ได้ในเวทีโลก
 
               ด้วยเหตุที่ว่ามานี้ เกณฑ์การคัดเลือกสถานที่ หรือสุดยอดห้องสุขา หรือโครงการอารยสถาปัตย์ต่างๆ ในช่วงที่ผ่านมา เราจึงต้องพิจารณาคัดเลือกตามสภาพความเป็นจริง ว่าเมืองไทยเรากำลังอยู่ในช่วงการรณรงค์ส่งเสริม และขับเคลื่อนพัฒนาอารยสถาปัตย์ ให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยประเทศ ในช่วง 3 ปีแรก เราจึงพิจารณาแค่ว่าสถานที่ใดที่เริ่มมีการทำอารยสถาปัตย์ เช่น มีทางลาด มีที่จอดรถสำหรับมนุษย์ล้อ มีห้องสุขาอารยสถาปัตย์  มีป้ายสัญลักษณ์ ฯลฯ แม้บางแห่งอาจจะยังไม่ได้มาตรฐาน 100% แต่ถ้ามีนโยบายแน่วแน่ชัดเจน ในการสร้างทำเรื่องนี้ เราก็ถือว่าเป็นผลดีต่อสังคม และประเทศชาติแล้ว  เราจึงมอบให้เป็นสถานที่ตัวอย่าง
 
               มาถึงปีนี้ นับเป็นปีที่ 4 ที่เราได้รวมพลคนจิตอาสามาร่วมกันจัดงานนี้ขึ้นมา เราได้ใช้เกณฑ์การตัดสินที่เข้มข้นมากยิ่งขึ้นกว่าครั้งก่อนๆ โดยพิจารณาจากคุณภาพมาตรฐานสากลเป็นสำคัญ แม้จะยังไม่เทียบเท่าญี่ปุ่น แต่เราก็คาดหวังว่าอนาคตเราจะไปถึงจุดนั้นได้อย่างแน่นอน
 
               งานรวมพลคนจิตอาสา ปีที่ 4 ครั้งนี้ จะเป็นการประกาศรวมพลังของภาคส่วนต่างๆ ในประเทศไทย และอาเซียน เพื่อการขับเคลื่อนอารยสถาปัตย์ไทย และในอาเซียน ให้พัฒนาก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป เพื่อให้ทุกพื้นที่ทั่วไทยและอาเซียน ทั้งตึกอาคารต่างๆ ตลอดจนแหล่งท่องเที่ยว ศาสนสถาน สถาบันการศึกษา ระบบขนส่งมวลชน และบริการสาธารณะทุกรูปแบบ ได้มีการสร้างทำอารยสถาปัตย์ เพื่ออำนวยประโยชน์ให้คนทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย ทุกสภาพร่างกาย สามารถเข้าถึงได้ ใช้บริการได้ โดยสะดวก ปลอดภัย เป็นธรรม ทั่วถึง เท่าเทียม
 
               ร่วมกันขับเคลื่อนพัฒนาอารยสถาปัตย์ประเทศไทย และเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเต็มที่ครับ
 
 
 
 
logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง