บันเทิง

ลงนามดนตรีไทย-ลาว

ลงนามดนตรีไทย-ลาว
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ลงนามดนตรีไทย-ลาว:มองผ่านเลนส์คม โดย... นคร ศรีเพชร

           ราวๆ ต้นเดือนที่ผ่านมา พี่ๆ นักข่าวสายอีสานของ "คม ชัด ลึก" ได้ส่งข่าวที่น่าสนใจมาให้ เป็นเรื่องของการจับมือกันระหว่างไทยลาว ในการลงนามบันทึกความตกลงร่วมกันระหว่างวิทยาลัยนาฏศิลป์(สายอีสาน)และโรงเรียนศิลปะแห่งชาติลาว เป็นสิ่งที่ออกมาในเชิงสร้างสรรค์ร่วมกันไม่เกี่ยวกับเรื่องของการฟ้องร้องว่าใครลอกเพลงหรือนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้โดยไม่บอกกล่าว
 
          นักข่าวสายศิลปวัฒนธรรมอิสาน ชมพิศ ปิ่นเมือง กล่าวว่า เส้นทางสายศิลปวัฒนธรรมทั้งดนตรีและการแสดงพื้นบ้านประจำถิ่นที่มีการขับร้อง ฟ้อนรำ ในแต่ละพื้นที่ล้วนมีเอกลักษณ์ของใครของมัน ถึงแม้จะมีความคล้ายคลึงกันแค่ไหนก็ยังมีต้นตำรับเป็นต้นสายธารให้พอสืบหากันได้บ้างไม่ได้บ้าง
 
          การลงนามบันทึกความตกลงร่วมกัน เพื่อให้ผู้ที่ทำหน้าที่ทูตศิลปวัฒนธรรมที่ได้แสดงศิลปวัฒนธรรมของตนเองอย่างเต็มความสามารถ เพื่อเผยแพร่สืบสานและอนุรักษ์ในคราวเดียวกันกาฬสินธุ์
 
          นายจิรพจน์ จึงบรรเจิดศักดิ์ ผอ.วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด กล่าวว่า สถาบันการศึกษาทั้งวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ และนครราชสีมา ได้ระดมสมองจากสายวิชาการ กฎหมายและผู้เชี่ยวชาญอีกหลายๆ ด้าน ในการร่วมกันลงนามความร่วมมือที่จะเปิดประตูอีสานให้ทุกๆ คน ได้เข้ามาสัมผัสกลิ่นไอของศิลปวัฒนธรรมของคนอีสานแบบต้นตำรับหรือของแท้ที่หาดูได้ไม่ยากและไม่ต้องสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมากมายเหมือนกับการเดินทางไปชมคอนเสิร์ตดังๆ หรือการแสดงดนตรีต่างประเทศ
 
          แต่เมื่อทีมงานได้ศึกษาลึกลงไปจึงได้พบว่าศิลปะดนตรีนาฏศิลป์อีกแห่งหนึ่งในเขตภูมิศาสตร์ใกล้เคียงกันและสามารถสื่อสารกันได้โดยไม่ต้องพึ่งล่าม คือ ส.ป.ป.ลาว คณะทำงานจึงได้ลงความเห็นที่จะต่อยอดขยายอาณาเขตให้กว้างออกไปโดยข้ามฝั่งไปที่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (ส.ป.ป.ลาว) เป้าหมายคือ โรงเรียนศิลปะแห่งชาติลาว
 
          การลงนามบันทึกความตกลงร่วมกันระหว่างวิทยาลัยนาฏศิลป์(สายอีสาน)และโรงเรียนศิลปะแห่งชาติลาว ได้ตกลงไว้ คือมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางการศึกษา แลกเปลี่ยนข้อมูล เครื่องมือ กิจกรรมต่างๆ ด้านศิลปวัฒนธรรม จัดให้มีการเรียนการสอน ประชุมเชิงวิชาการ สัมมนา ประชุมนานาชาติ นอกจากนี้ยังมีการวางแผน และการบริหารในการแลกเปลี่ยนนักเรียน-นักศึกษา และการจัดเตรียม การดูแลการฝึกประสบการณ์ในการวิจัยระยะสั้นๆ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรเพื่อประสิทธิภาพเพื่อการบริหาร จัดการสถาบัน 3. ในการร่างรายละเอียดของโครงการต่าง ๆ จะอยู่ภายใต้ความยินยอม
 
          และการลงนามนี้อาจจะยกเลิกได้โดยการแจ้งล่วงหน้า 6 เดือน และสิ่งสำคัญคือความตกลงนี้จะไม่เกี่ยวข้องกับด้านการเงิน ด้านกฎหมายระหว่างสถาบัน ซึ่งในนามของวิยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดที่มีเครือข่ายความร่วมมือกับวิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ และนครราชสีมาเป็นตัวแทนไปลงนามบันทึกความตกลงกับโรงเรียนศิลปะแห่งชาติ โดยนายคำพวง อินทะวงษ์ศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนศิลปะแห่งชาติ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งกิจกรรมนี้จะสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศให้ยืนยาวนานต่อไป  เมื่อลงนามบันทึกความตกลงเสร็จ ท้าวคำแสง แสงพะวง หัวหน้าแขนงวิชาขับร้องและขับรำ โรงเรียนศิลปะแห่งชาติ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พร้อมคณะที่ประกอบด้วยครูผู้สอนและนักเรียน  
 
          การลงนามและกิจกรรมใบเบื้องต้นนี้ คาดหวังว่า จะเป็นอีกพลังที่จะต่อยอดทำให้เกิดพลังของการขับเคลื่อนด้านวัฒนธรรมได้อย่างเป็นรูปธรรมอันที่จะพากันโกอินเตอร์สู่อาเซียนอย่างชัดเจนต่อไป 
...................
(หมายเหตุ ลงนามดนตรีไทย-ลาว:มองผ่านเลนส์คม โดย... นคร ศรีเพชร)

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง