บันเทิง

ปี 2555 กับก้าวย่างแห่งปัญญา...สู่ปีที่ 25 ของเสถียรธรรมสถาน

ปี 2555 กับก้าวย่างแห่งปัญญา...สู่ปีที่ 25 ของเสถียรธรรมสถาน
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ปี 2555 กับก้าวย่างแห่งปัญญา...สู่ปีที่ 25 ของเสถียรธรรมสถาน:มองนอกดูใน โดย... แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต

          25 ปีที่ผ่านมา เราได้ใส่เมล็ดพันธุ์แห่งความรักลงไปในแผ่นดิน เติมความเข้าใจ ความศรัทธา ความกรุณา และความกตัญญูต่างปุ๋ย ก่อเกิดเป็นรากแห่งความเป็นอริยะของผู้คน ที่ไม่ว่าจะมามืด หรือมาสว่าง แต่ทุกคนสามารถที่จะเดินทางอยู่บนหนทางของอริยะ บนหนทางของปัญญา ศีล สมาธิ ที่จะทำให้เป็นอิสรชนได้อย่างเท่าเทียม ด้วยความรักที่ไม่มีเงื่อนไข เป็นความรักที่เป็นอิสระอย่างแท้จริง
 
          ไม่มีใครที่อยู่ข้างหน้าเราโดยที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อน คนที่อยู่ข้างหน้าเราจึงควรเป็นคนพิเศษที่นอกจากเราจะไม่ควรทำให้เขาเจ็บปวดเพราะเราแล้ว ยังต้องสามารถที่จะใช้ความรักและความเข้าใจ ชวนกันเดินทางไปบนหนทางที่ถูกต้อง เมล็ดพันธุ์แห่งความรักที่มีความเข้าใจจึงจะเริ่มหยั่งราก และเป็นรากของอริยชน เป็นรากของโพธิ
 
          เมื่อเมล็ดพันธุ์แห่งโพธิได้หยั่งรากเพราะมีความรักและความเข้าใจ ก็จะเป็นการหยั่งรากของอริยะลงไปในแผ่นดิน และให้ร่มเงากับโลก พระแม่ธรณี ณ ที่แห่งนี้จึงรับรู้ได้ถึงอานุภาพแห่งรัก และเมื่อความรักเติบโตอยู่บนหนทางที่เดินไปด้วยกันด้วยดีอย่างไม่มีความเกลียดชัง และมีกรุณาอย่างลึกซึ้งเช่นนี้ ความรักนั้นก็นำความชุ่มชื่นกลับสู่สังคมโลก
 
          เมื่อความรักไม่ข้ามเส้นไปถึงความหลง การตัดสินใจเป็นเจ้าของแผ่นดินแห่งนี้จึงเป็นการตัดสินใจอย่างมีความรักและความเข้าใจเป็นรากฐานของการซื้อ
 
          แผ่นดินนี้จึงไม่ใช่ของใคร หากแต่แผ่นดินนี้จะเป็นไปเพื่อทำให้เกิดแบบฝึกหัดแห่งการขัดเกลาจิตใจของเราให้เกลี้ยงเกลาจากกิเลส จึงได้ชื่อว่ารักที่ไม่มีเงื่อนไขของความเห็นแก่ตัว เมื่อกิเลสเบาบาง เมล็ดพันธุ์แห่งโพธิได้รับการบ่มเพาะ กอปรกับความเสียสละ ซึ่งความเสียสละนี้มีขึ้นที่ใด ที่นั่นย่อมมีธรรมะอันมั่นคง...
 
          แผ่นดินนี้จึงมีธรรมะอันมั่นคงนัก แล้วชุมชนแห่งรักก็เกิดขึ้น...ในนาม...
 
          เสถียรธรรมสถาน
 
          ปี 2555 คือก้าวย่างแห่งปัญญาสู่ปีที่ 25 ของเสถียรธรรมสถาน ชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างศานติแห่งนี้มีคนเดินผ่านเข้ามา และเดินทางต่อไปบนมรรคาแห่งการตื่นนับล้านคน...
 
          หากคุณคือหนึ่งในล้านนั้น เราขอเชิญชวนให้คุณ ‘กลับบ้าน’ มาเปิดใจบอกเล่าความสุขที่ได้รับ และความทุกข์ที่ได้เจอ ให้เพื่อน ให้พี่ ให้น้องฟัง และมาร่วมผนึกกำลังที่จะรังสรรค์สิ่งดีๆ ให้เกิดขึ้นในสังคมมนุษยชาติต่อไป
 
          นอกจากนี้ อาคาร ‘สิกขาลัย’ ของสาวิกาสิกขาลัย มหาวิชชาลัยธรรมะเพื่อเยียวยาสังคม ก็ได้สร้างเสร็จ และพร้อมที่จะใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษาธรรมะ เสถียรธรรมสถานจึงขอเชิญทุกท่านมาร่วมเป็นเกียรติในโอกาสเปิดอาคาร จัดกิจกรรมและนิทรรศการ ณ อาคารนี้ ในวันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2555 ณ เสถียรธรรมสถาน ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
 
          ในการนี้  พระธรรมโกศาจารย์ (ศ.ดร.ประยูร ธมฺมจิตฺโต) อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เมตตาแสดงสัมโมทนียกถา หลังจากนั้นจะเป็นการมอบองค์อารยตารามหาโพธิสัตว์แก่ผู้สนับสนุนการทำงาน
 
          ติดตามด้วย การแสดงวงมโหระทึกเป่าจินจง โดย คุณนพพล โกมารชุน และคุณปรียานุช ปานประดับ
 
          และปิดท้าย เวลา 16.00 น. ด้วย มินิคอนเสิร์ต ‘เพลงรักในสวนธรรม’ เสถียรธรรม Story 25 ปี 25 กุมภา โดย ธเนส สุขวัฒน์ ศิลปินจิตอาสา ที่สร้างสรรค์งานดนตรีให้เสถียรธรรมสถานมามากมาย  ทั้งบทเพลง ‘ชมสวน’ และ ‘ดอกไม้บาน’ ที่เราคุ้นหูคุ้นตากันเป็นอย่างดี โดยคอนเสิร์ตในครั้งนี้จะมีศิลปินหญิงจิตอาสามากมาย  อาทิ  คุณอ้อม สุนิสา สุขบุญสังข์, คุณเจี๊ยบ วรรธนา วีรยวรรธน, คุณหนุ่ย นันทกานต์ ฤทธิวงศ์,  คุณอิ๋งอิ๋ง-คุณจีน AF, Joy Fox & World Music และ ศิลปินรับเชิญจิตอาสาอีกมากมายที่จะมาร่วมร้อยเรียงบทเพลงแนวธรรมะสอนใจ ในบรรยากาศสวนธรรมอันร่มรื่น
 
          สนใจฟังเพลงเพราะในบรรยากาศงดงาม ‘เพลงรักในสวนธรรม’ เสถียรธรรม Story 25 ปี  25 กุมภา 2555  ระหว่างเวลา 15.00-18.00 น. ณ เสถียรธรรมสถาน ซอยวัชรพล รามอินทรา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  0-2519-1119  หรือ  www.sdsweb.org
"ธรรมสวัสดี"

          ***เนื่องในวาระแห่งการเฉลิมฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า เสถียรธรรมสถานได้จัดให้มีการสาธยายพระไตรปิฎก (เถรีคาถา) ขึ้นระหว่างวันที่ 22-26 กุมภาพันธ์  ขอเชิญผู้สนใจมาร่วมสาธยายพระไตรปิฎกได้ในวันที่ 22-26 กุมภาพันธ์ ระหว่างเวลา 18.00-20.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2519-1119 และ www.sdsweb.org
...................
(หมายเหตุ ปี 2555 กับก้าวย่างแห่งปัญญา...สู่ปีที่ 25 ของเสถียรธรรมสถาน:มองนอกดูใน โดย... แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต)

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง