บันเทิง

เกียรตินราธิป เกียรติแห่งวรรณกรรม

เกียรตินราธิป เกียรติแห่งวรรณกรรม
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เกียรตินราธิป เกียรติแห่งวรรณกรรม:เรื่องเด่นประเด็นดัง โดย... สุภาภรณ์ พัฒพินิจ

          เช้าวันเสาร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ.2555 ณ ห้องประชุมใหญ่ หอสมุดแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยได้จัดงานพิธีมอบรางวัลนราธิป ประจำปี 2554 ขึ้นเพื่อเป็นเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้แด่นักเขียนอาวุโสที่มีผลงานประจักษ์ต่อสาธารณชนอย่างกว้างขวาง ต่อเนื่อง ยาวนาน และเพื่อให้บุคคลเหล่านี้ได้มีแรงกายแรงใจสร้างสรรค์ผลงานออกมาประจักษ์แก่สายตาคนทั้งประเทศอีกครั้ง
 
          เวทีนี้เป็นการมอบรางวัลเกียรติยศ แด่บรรดานักเขียน นักหนังสือพิมพ์  นักกวี  นักแปล และบรรณาธิการอาวุโสที่สร้างสรรค์ผลงานมาอย่างต่อเนื่อง ภายในงานมี เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ ที่วันนี้แต่งกายชุดผ้าแพรไหม ดูอ่อนช้อยงดงามสมเป็นแม่หญิงแห่งล้านนา ส่วนเจ้าของฉายาราชินีนักเขียน กฤษณา อโศกสิน ก็มาถึงงานแต่เช้า 
ด้านเจ้าของฉายา ราชานักเขียน พนมเทียน หรือ ฉัตรชัย วิเศษสุวรรณภูมิ ก็พ่วงเอาทั้งภรรยาและลูกชายไม้ใต้ต้นอย่าง ผาด พาสิกรณ์ มาร่วมพิธีด้วยเช่นกัน
 
          เริ่มงานด้วยเสียงจากวิดีทัศน์รำลึกเกียรติประวัติของศาสตราจารย์ พลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ สมแล้วที่ท่านได้รับยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญที่มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมของโลก และเป็นที่มาของชื่อรางวัล ซึ่งก่อตั้งขึ้นมาในยุคของอดีตนายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยคือ ประภัสสร เสวิกุล  จากนั้น คุณหญิงกุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ กล่าวปาฐกถาพิเศษ โดยมีนัยสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นปราชญ์ผู้รอบรู้ในทุกด้านของพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์
 
          ลำดับต่อมาเป็นการอ่านคำประกาศเกียรติรางวัลนราธิป ประจำปี 2554 โดย เจน สงสมพันธุ์ นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ผ่านบทกวีสดุดีหนึ่งบท ซึ่งกระชับและเปี่ยมความหมายว่า
 
          “เป็นผู้สร้างสีสันวรรณศิลป์ 
เป็นพืชพันธุ์แห่งแผ่นดินสวนหนังสือ
เกียรติประวัติงานประพันธ์ซึ่งบรรลือ
จารึกชื่อผ่านเวลาสง่างาม
จารึกชื่อผ่านเวลาสง่างาม”
 
          จากนั้นคู่พิธีกรคือ จิตติ หนูสุข และเพชรยุพา บูรณ์สิริจรุงรัฐ เชิญผู้ที่ได้รับรางวัลนราธิปขึ้นรับรางวัล โดยนายกสมาคมนักเขียนฯ เป็นผู้มอบรางวัลและมอบมาลัยดอกไม้คาราวะ และยังมีเรื่องน่ายินดีอีกเมื่อ ประภัสสร เสวิกุล อดีตนายกสมาคมนักเขียนฯ ผู้ก่อตั้งรางวัลนี้ได้ขอกราบนักเขียนอาวุโสด้วยมาลัย ในโอกาสที่ตนเองเพิ่งได้รับยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี 2554 นี้ด้วย พร้อมกันนี้ ยังมีตัวแทนจากสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย ร่วมมอบดอกไม้
 
          สำหรับ ผู้ที่ได้รับรางวัลนราธิป ประจำปี 2554  ทั้ง 15 ท่าน เริ่มจากศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ คุณหญิงกุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ สุกัญญา ชลศึกษ์ หรือ กฤษณา อโศกสิน ราชบัณทิตสาขาต่างๆ ฉัตรชัย วิเศษสุวรรณภูมิ หรือ พนมเทียน ชูชาติ ชุ่มสนิท บุญสืบ ชื่นทรวง ศาสตราจารย์เสน่ห์ จามริก ผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรม ได้แก่ เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ วิญญู อังคณารักษ์ อมรา จรรยงค์ และนักเขียนหรือกวีที่ทำงานด้วยใจรักและเป็นอิสระ มอบให้ บรรเจิด ทวี ประสบโชค เย็นแข ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์วิจิตร บุณยะโหตระ สมนึก สูตะบุตร เพ็ญศรี เคียงศิริ หรือ “นราวดี”
 
          และก็ถึงเวลาสำคัญในช่วงวรรณศิลป์เสวนา ซึ่งเป็นรายการเปิดใจผู้ที่ได้รับรางวัลนราธิป ดำเนินรายการโดย ญาดา อารัมภีร และ กนกวลี พจนปกรณ์ เพื่อให้แต่ละท่านเล่าถึงการทุ่มเทกับการทำงานที่ผ่านมา ซึ่งคุณหญิงกุลทรัพย์ เล่าถึงความประทับใจในการทำงานและความประทับใจกับรางวัลนราธิป และพูดถึงคุณค่าของร้อยกรองไทยที่เป็นมรดกล้ำค่าคู่ประเทศชาติมาเป็นเวลายาวนาน พร้อมทั้งพูดหยอกเย้าถึงนิตยสารสกุลไทย ให้เพิ่มค่าตัวนักเขียนร้อยกรองในสังกัดสกุลไทยด้วย
 
          อีกหนึ่งท่านที่ทำให้ผู้ฟังประทับใจ คือ พลศรี คชาชีวะ เพียงแค่น้ำเสียงและลีลาสำนวนคำพูดของท่าน ก็เรียกเสียงหัวเราะได้อย่างสนุกสนานไม่แพ้เดี่ยวไมโครโฟนเลยทีเดียว  ท่านได้กล่าวถึงความภาคภูมิในผลงานของตนเอง พร้อมทั้งพูดน้อยอกน้อยใจสมาคมนักเขียนด้วยสำนวนน่ารักปนน่าขัน ที่มอบรางวัลให้ในช่วงบั้นปลายของชีวิต ก่อนจะทิ้งท้ายด้วยคำขอบคุณอย่างซาบซึ้ง และบอกอีกว่าจะตั้งใจอุทิศตนทำงานด้วยเกียรติของรางวัลนราธิป
 
          แม้ช่วงเวลาของการมอบรางวัลนราธิปจะเป็นแค่ช่วงเวลาสั้น ๆ ถ้าเทียบกับห้วงเวลาอันยาวนานของการสร้างผลงานของเหล่านักเขียนอาวุโส แต่ก็ถือได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่พิเศษสุด และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารางวัลเกียรติยศนี้จะเป็นอีกหนึ่งแรงใจผลักดันให้แวดวงวรรณกรรมสร้างสรรค์ผลงานล้ำค่าคู่ประเทศชาติต่อไป
...................
(หมายเหตุ เกียรตินราธิป เกียรติแห่งวรรณกรรม:เรื่องเด่นประเด็นดัง โดย... สุภาภรณ์ พัฒพินิจ)

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง