ตะลุยเมืองเกษตรกลางทะเลทราย(2)

10 มิ.ย. 2555
2.9 k
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์

ท่องโลกเกษตร : ตะลุยเมืองเกษตรกลางทะเลทราย(2) สุดยอดเทคโนโลยีใช้ในฟาร์มโคนม : โดย...ดลมนัส กาเจ

                          วันที่สองของการไปดูงานด้านการเกษตรที่ประเทศอิสราเอล ก่อนกำหนดงาน "อิสราเอล อะกริคัลเจอร์ อินโนเวชั่น แอนด์ อะกริเทค 2012" (Israel Agriculture Innovation & Agritech 2012) 1 วันนั้น ตอนเช้าคณะของเราทั้งหมด 35 ชีวิต ไปเยี่ยมสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงเทลอาวีฟ จากนั้นพวกเราเดินทางมุ่งหน้าสู่เมืองฮอฟ ชารอน เพื่อไปดูฟาร์มโคนมครบวงจร ที่มีระบบการเลี้ยงในฟาร์มและโรงงานผลิตนมคุณภาพด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทั้งที่โรงงานผลิตนมเรเฟต ฮาชารอน (Refet Hashsron) และฟาร์นมของบริษัท เอสซีอาร์ เอ็นจิเนียร์ จำกัด (SCR Engineers Ltd.) ซึ่งทั้งฟาร์มอยู่ในเนื้อที่ติดกันและเป็นพันธมิตรที่เลี้ยงในรูปแบบของคิบบุสท์ หรือลักษณะของสหกรณ์นั่นเอง

                          คณะของเราเข้าไปดูกิจกรรมฟาร์มและโรงงานผลิตนมเรเฟต ฮาชารอนก่อน โดยมี โรนิน ผู้ดูแลฟาร์มคอยต้อนรับและพาชมส่วนต่างๆ ของฟาร์ คำแรกของคุณโรนินกล่าวให้พวกเราฟังหลังจากแนะตัวเองแล้วคือ

                          "เรากล้าพูดได้ว่า ฟาร์มของเราทันสมัยและก้าวหน้าที่สุดในโลก และให้ผลผลิตน้ำนมมากที่สุดด้วย โดยโคนมตัวเมียของฟาร์มสามารถให้ผลผลิตน้ำนมเฉลี่ยแล้วตกตัวละ 1.2 หมื่นลิตรต่อปี ขณะที่ฟาร์มทั่วไปแถวยุโรปอยู่ที่ตัวละ 5,000-6,000 ลิตรต่อปี และของไทยทราบว่าให้ผลผลิตเพียงตัวละ 2,000 ลิตรต่อปีเท่านั้น"

                          ฟาร์มเรเฟต ฮาชารอน มี 6 โรงเรือน แบ่งเป็นโรงเรือนสำหรับแม่โคที่กำลังให้น้ำนม 2 โรงเรือน บรรจุแม่โคนมโรงเรือนละ 500 ตัว รวมแม่โคที่ให้ผลผลิตน้ำนมอยู่ราว 1,000 ตัว เดิมโคนมที่เลี้ยงในฟาร์มแห่งนี้เป็นโคนมพันธุ์โฮลสไตน์ฟรีเชียน ซึ่งเลี้ยงแพร่หลายในยุโรป และเป็นพันธุ์ที่มาจากซีเรีย ต่อมาทางฟาร์มมีการพัฒนาสายพันธุ์ขึ้นมาเป็นของอิสราเอลเอง เรียกว่า พันธุ์อิสราเอลฟรีเชียน ให้ผลผลิตน้ำนมป้อนโรงงานปีละ 2,000 ตัน

                          ส่วนโรงเรือนที่เหลือประกอบด้วยโรงเรืองสำหรับเป็นโรงคลอดลูก โรงเรือนลูกอ่อน โรงเรือนสำหรับลูกโคเริ่มและหย่านมแล้ว และโรงเรือนที่ใช้เป็นที่รักษากรณีที่โคเกิดป่วยขึ้นมา แต่ละโรงเรือนจะติดพัดลมตลอดแนว เพื่อควบคุมอุณหภูมิที่ต้องควบคุมไม่ไห้น้อยกว่า 25 องศาเซลเซียส ความหนาแน่นของฟาร์มจะเฉลี่ยพื้นที่ 22 ตารางเมตรต่อโค 1 ตัว และฟาร์มแห่งนี้มีคนงานที่เป็นคนไทยอยู่ด้วย 5 คน

                          "ฟาร์มของเรานอกจากจะมีรายได้มาจากผลิตภัณฑ์นมแล้ว อีกส่วนหนึ่งได้มาจากการที่ขายมูลโค ส่งไปยังแปลงเกษตร ทำเป็นปุ๋ยคอก หรือปุ๋ย ส่วนมูลที่แฉะจะมีเครื่องกวาดเพื่อให้ลงในบ่อ เพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ และผลิตกระแสไฟฟ้ามาใช้ภายในฟาร์มเอง" โรนิน กล่าว

                          เขาบอกด้วยว่า อาหารการกินของโคนั้น สำคัญมากต้องให้ตลอดเวลา มีพืชและวัชพืชหลายชนิด ทั้งข้าว หญ้า เสริมด้วยอาหารที่เป็นตีน โดยโคแต่ละตัวจะให้น้ำนมได้ 5-6 ปี แต่ละตัวจะรีดน้ำนมได้วันละ 3 ครั้ง เริ่มตอนเช้าเวลา  05.00 น. ครั้งที่สองเวลา 15.00 น. และเวลา 20.00 น. ใช้เวลารีดนมตัวละ 3-4 นาที จะได้น้ำนมตัวละราว 40-60 กก. นมที่รีดจากเครื่องรีดนมไหลผ่านสู่ถังที่เย็น จากนั้นจะมีการตรวจสอบคุณภาพที่ได้มาว่าเป็นอย่างไร หากมีบางส่วนที่ไม่คุณภาพก็จะทำการตรวจสอบว่าเกิดมาจากแม่โคตัวไหน เพราะระหว่างที่รีดนมจะมีเครื่องวัดพฤติกรรมของแม่โคนมด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยและทราบว่าแม่โคแต่ละตัวมีพฤติกรรมผิดปกติหรือไม่ เมื่อแม่โคนมอายุราว 7-8 ปี จึงขายต่อ

                          "ฟาร์มเรามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งรูปแบบการเลี้ยงดู เรื่องของสายพันธุ์ เมื่อ 15 ปีก่อนแม่โคของเราให้ผลผลิตน้ำนมเพียงตัวละ 9,000 ลิตรต่อปี แต่ตอนนี้เราได้ตัวละ 1.2 หมื่นลิตรต่อปี ในจำนวนนี้ไม่ใช่ตัวเลขสุดท้าย อนาคตเราอาจจะได้น้ำนมตัวละ 1.5 ลิตรต่อปีก็ได้" โรนินกล่าวอย่างมั่นใจ

                          หลังจากดูงานกระบวนการผลิตนมครบวงจรของโรงงานผลิตนมเรเฟต ฮาชารอนแล้ว พวกเราไปดูการเลี้ยงโคนมที่ควบคุมด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย เรียกว่าควบคุมด้วย "เดลี่ คาว มอเตอริ่ง" ที่ฟาร์มของบริษัท เอสซีอาร์ เอ็นจิเนียร์ จำกัด โดย คุณเซอร์ ฮาดาร์ ผู้จัดการของบริษัท เอสซีอาร์ เอ็นจิเนียร์ จำกัด บอกว่า เดลี่ คาว มอเตอริ่ง จะติดอยู่ที่คอของแม่โค เป็นระบบการติดตามพฤติกรรมของโคในฟาร์มแต่ละตัวว่ามีพฤติกรรมอะไรที่เปลี่ยนแปลงบ้าง โดยจะมีเครื่องรับสัญญาณที่เป็นศูนย์อยู่กลางฟาร์ม หากโคมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปเช่น ก้าวร้าว ซึม เบื่ออาหาร ทางแม่ข่ายจะส่งสัญญาณไปที่ศูนย์ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ทันที

                          ฟาร์มแห่งนี้จะเน้นด้านเทคโนโลยีการติดตามพฤติกรรมของโคที่ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์เป็นหลัก ซึ่งนับว่าเป็นนวัตกรรมการเลี้ยงโคนมที่ทันสมัยอีกระบบหนึ่งของโลกในเวลานี้ก็ว่าได้ และทั้งหมดเป็นเรื่องการไปดูงานด้านโคนมของอิสราเอล ซึ่งเป็นประเทศที่ได้สมญาว่า ผู้พิชิตทะเลทรายแห่งตะวันออกกลาง ที่สามารถเนรมิตทะเลทรายให้เป็นเมืองเกษตรกรรมได้

---------------------------------

(ท่องโลกเกษตร : ตะลุยเมืองเกษตรกลางทะเลทราย(2) สุดยอดเทคโนโลยีใช้ในฟาร์มโคนม : โดย...ดลมนัส กาเจ)

 

 

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง