โควิด-19

รพ.ตากสิน Walk-In "ฉีดวัคซีนโควิด" แอสตร้าเซนเนก้าตั้งแต่ 24 พ.ย.-3 ธ.ค. 64

โรงพยาบาลตากสินเปิด Walk "ฉีดวัคซีน" แอสตร้าเซนเนก้าเข็ม 1-3 สำหรัยคนไทยและต่างชาติ ตั้งแต่ 24 พ.ย. -3 ธ.ค. 64 เช็คเงื่อนไขที่นี่

โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เปิด Walk In ฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า โดยจะเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 24 พ.ย.-3 ธ.ค. 2564 (เว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์) 

 

รายละเอียดการเข้ารับวัคซีน 

  • ประชาชนทั่วไป ที่มีอายุตั้แต่ 18 ปี ขึ้นไป 
  • เข็มที่1 ผู้ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนใด ๆ มาก่อน 
  • เข็มที่ 2 ผู้ที่เคยติดเชื้อโควิด หรือผู้ที่ยังไม่รับวัคซีนเข็ม 2 ตามนัด (เข็ม 1 ซิโนแวค ซิโนฟาร์ม หรือแอสตร้าเซนเนกร้าเท่านั้น )
  • เข็ม3 ผู้ที่ได้รับวัคซียซิโนแวค หรือซิโนฟาร์มครบ 2 เข็ม โดยห่างจากเข็มที่ 2 อย่างน้อย 1 เดือน 

เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 09.00-14.00 น. ที่ห้างแพลตฟอร์ม วงเวียนใหญ่ ชั้น 4 

เอกสารยืนยันตัวตน 

  • คนไทยนำบัตรประชาชน และปากกาส่วนตัว 
  • กรณีเป็นชาวต่างชาติ 

1.ใช้พาสปอร์ต (passport) ร่วมกับบัตรสีชมพู
2.ใช้พาสปอร์ต (Passport) ร่วมกับเลขประจำตัวประกันสังคม 
แสดงเอกสารรับวัคซีนทุกครั้งถ้ามี 

รพ.ตากสิน Walk-In \"ฉีดวัคซีนโควิด\" แอสตร้าเซนเนก้าตั้งแต่ 24 พ.ย.-3 ธ.ค. 64

ข่าวยอดนิยม