โควิด-19

เช็คชัดๆ 1 พ.ค. ผ่อนคลายมาตรการ "คุมโควิด" สามารถทำอะไรได้บ้าง

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ภายหลัง "ศบค." มีการปรับพื้นที่เฝ้าระวังใหม่ พร้อมผ่อนคลายมาตรการ "คุมโควิด" หลัง 1 พ.ค. 2565 ประชาชนต้องปฏิบัติตัวอย่างไร สามารถทำอะไรบ้าง อ่านรายละเอียดได้ที่นี่

หลังจาก ที่ประชุม "ศบค." มีการติดตามประเมินผลการแพร่ระบาดของโควิด19 ในช่วงที่ผ่านมา รวมถึงหลังเทศกาลสงกรานต์ประมาณ 1-2 สัปดาห์นั้นพบว่าการติดเชื้อ โควิด19 อยู่ในระดับที่รับมือได้ โดยได้มีการปรับพื้นที่ "คุมโควิด" และมาตรการต่าง ๆ การผ่อนคลายมาตรการเข้าประเทศ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

 

มีมติปรับพื้นที่ "คุมโควิด" ใหม่ ดังนี้

- พื้นที่ควบคุม 20 จังหวัด ให้เป็น 0 จังหวัด 

- พื้นที่เฝ้าระวังสูงจาก 47 จังหวัด เป็น 65 จังหวัด

- พื้นที่สีฟ้า(นำร่องการท่องเที่ยว) จาก 10 จังหวัด เป็น 12 จังหวัด

 

จังหวัดกำหนดพื้นที่ย่อยในระดับอำเภอ ให้เข้มกว่าที่ "ศบค." กำหนด ได้ตามสถานการณ์ของจังหวัด พื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว ใช้มาตรการเช่นเดียวกับพื้นที่เฝ้าระวัง ทุกพื้นที่ต้องเน้นย้ำมาตรการ Universal Prevention, Universal Vaccination และมาตรการป้องกันควบคุมโรคตามราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด

 

สำหรับมาตรการ "คุมโควิด" พื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว และพื้นที่เฝ้าระวังสูง มีดังนี้

 

1. คงมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด19 แบบบูรณาการ ตามระดับพื้นที่สถานการณ์ทั่วราชอาณาจักร 1 พฤศจิกายน 2564 ทั้งนี้ ทุกพื้นที่ ปิดสถานบริการ สถานบันเทิง และสถานบริการอื่นในลักษณะคล้ายกัน

- การจัดกิจกรรมรวมกลุ่ม พื้นที่เฝ้าระวังสูง สามารถจัดกิจกรรมรวมคนได้ไม่เกิน 1,000 คน ส่วนพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว จัดกิจกรรมรวมกลุ่มได้ตามความเหมาะสม

 

2. ปรับมาตรการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านอาหาร หรือ สถานที่ที่มีลักษณะเดียวกัน

- การจำกัดเวลาในการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอออล์ จากไม่เกิน 23.00 น. เป็นไม่เกิน 24.00 น.

- คงการจำกัดประเภทร้านอาหารที่บริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ได้ ต้องเป็นร้านอาหารที่ผ่าน SHA+ หรือ Thai Stop COVID 2 Plus เท่านั้น และตามมาตรการ COVID Free Setting

 

3. คงมาตรการสำหรับสถานบริการ สถานประกอบการคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ ให้ผู้ประกอบการ เปิดดำเนินการในรูปแบบร้านอาหารได้ตามมาตรการที่กำหนด โดยขออนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม.ได้ เมื่อมีความพร้อมโดยไม่กำหนดระยะเวลา

 

4. Work From Home ให้เป็นไปตามความเหมาะสม และการพิจารณาของหน่วยงาน

 

ทั้งนี้ ทาง "ศบค." เห็นชอบยกเลิก "Test & Go" แต่จะพิจารณาจากการฉีดวัคซีนครบโดสเป็นหลัก ซึ่งนักท่องเที่ยว จะต้องเข้ามาผ่านระบบไทยแลนด์พาส Thailand Pass ซึ่งจะเปิดระบบให้บริการ วันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 00.01 น. พร้อมแสดงเอกสารการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

1. เห็นชอบการปรับมาตรการการเดินทางเข้าราชอาณาจักร สำหรับผู้เดินทางที่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ และผู้เดินทางที่ไม่รับวัคซีนตามเกณฑ์ หรือได้รับแต่ไม่ครบตามเกณฑ์ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ดังนี้

- ผู้เดินทางที่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ (Vaccinated Travelers) ให้ยกเลิกการตรวจเมื่อมาถึง แนะนำให้ตรวจ Self-ATK ระหว่างพำนัก หากพบเชื้อโควิด ให้เข้าสู่กระบวนการตามประกันภัย หรือตามความรับผิดชอบของบุคคล

- ผู้เดินทางที่ไม่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ หรือได้รับแต่ไม่ครบตามเกณฑ์ (Unvaccinated Travelers) สามารถยื่นหลักฐานผลตรวจ RT-PCR ไม่เกิน 72 ชั่วโมง ก่อนเดินทางถึงประเทศไทย และลงทะเบียนแสดงหลักฐานดังกล่าวในระบบ Thailand Pass ก็จะสามารถเดินทางเข้าราชอาณาจักรได้เช่นเดียวกับผู้เดินทางที่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ (Vaccinated Travelers) หรือ กักตัวตามระบบ AQ โดยตรวจ RT-PCR วันที่ 4-5 พร้อมแนะนำให้ตรวจ Self-ATK ระหว่างพำนัก หากพบเชื้อโควิด ให้เข้าสู่กระบวนการตามประกันภัย หรือตามความรับผิดชอบของบุคคล

- ปรับลดวงเงินประกันสำหรับผู้เดินทางทั้ง 2 กลุ่ม จากไม่ต่ำกว่า 20,000 เหรียญสหรัฐ เป็นไม่ต่ำกว่า 10,000 เหรียญสหรัฐ

 

logoline