โควิด-19

เช็ค "สงกรานต์ 2565" ช่วงโควิด จัดกิจกรรมอะไรได้บ้าง กลับมาต้องกักตัวมั้ย

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เช็คมาตรการ "สงกรานต์ 2565" ช่วงโควิด จัดกิจกรรมอะไรได้บ้าง พื้นที่ไหนเล่นสาดน้ำได้ กลับมาแล้วต้องกักตัวมั้ย

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. เห็นชอบมาตรการป้องกันโควิด-19 ในช่วงเทศกาล "สงกรานต์ 2565" โดยอนุญาตให้เล่นน้ำ และจัดกิจกรรมตามประเพณีได้ สำหรับรายละเอียดมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ในการจัดงานช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565 มีดังนี้

 

 • ประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนา เข้าร่วมงานสงกรานต์ และกลุ่ม 608 ต้องได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ 
 • ประเมินความเสี่ยงของตนเอง หากพบว่ามีอาการ หรือมีความเสี่ยง ขอให้หลีกเลี่ยงการเข้าร่วมงาน หรือให้พิจารณา ตรวจ ATK ก่อนเดินทาง/ร่วมงานภายใน 72 ชั่วโมง 
 • ขณะเดินทางโดยขนส่งสาธารณะ ให้สวมหน้ากากตลอดเวลา ล้างมือบ่อย ๆ งดรับประทานอาหารและงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 • ผู้จัดงาน และกิจการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานสงกรานต์ให้ลงทะเบียนบนระบบ TSC2+ และประเมินตนเองตามประเภทมาตรการ COVID Free Setting ได้แก่ การจัดกิจกรรมพิเศษ (แสดงคอนเสิร์ต/ดนตรี งานอีเวนท์ งานเทศกาล มหกรรม) การจัดกิจกรรมรวมกลุ่มในชุมชน ศาสนสถาน ร้านอาหาร ขนส่งสาธารณะ ฯลฯ
   

1. พื้นที่จัดงานสงกรานต์ ที่มีการจัดเตรียมสถานที่และควบคุมกำกับ

 

 • อนุญาตให้เล่นน้ำ และจัดกิจกรรมตามประเพณี เช่น รดน้ำดำหัว สรงน้ำพระ การละเล่น การแสดงทางวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ขบวนแห่ การแสดงดนตรี 
 • ต้องปฏิบัติตามมาตรการ COVID Free Setting และมีการกำกับอย่างเคร่งครัด 
 • ห้ามประแป้ง ปาร์ตี้โฟม จำหน่ายและบริโภคแอลกอฮอล์ในพื้นที่จัดงาน 
 • กำหนดช่องทางเข้า-ออกจากงาน จัดจุดคัดกรอง และควบคุมความหนาแน่นในพื้นที่จัดงาน (1 ต่อ 4 ตารางเมตร)  
 • สวมหน้ากากตลอดเวลา พกเจลแอลกอฮอล์ รักษาระยะห่าง ตลอดเวลาที่ร่วมงาน

 

2. พื้นที่สาธารณะไม่มีการควบคุม

 

 • ท้องถนน ฯลฯ ห้ามเล่นน้ำ ประแป้ง และปาร์ตี้โฟม
   

3. กิจกรรมรวมกลุ่มในครอบครัว

 

 • รดน้ำดำหัว จัดกิจกรรมในที่มีการระบายอากาศได้ดี หรือที่โล่ง ไม่หนาแน่นหรือคับแคบ
 • สวมหน้ากากตลอดเวลา
 • งดกิจกรรมการสัมผัสใกล้ชิด หรือใช้สิ่งของร่วมกัน
 • เลี่ยงการรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มร่วมกันเป็นเวลานาน
 • ผู้สูงอายุที่ยังไม่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ ควรได้รับวัคซีนให้ครบ ก่อนร่วมกิจกรรมสังสรรค์ และสัมผัสใกล้ชิดลูกหลาน - ผู้ติดเชื้อและผู้สัมผัสเสี่ยงสูงห้ามร่วมกิจกรรม

หลังเสร็จสิ้นงานสงกรานต์ 

 

 • สังเกตอาการตนเอง 7 วัน
 • หลีกเลี่ยงพบปะกับผู้คนจำนวนมาก
 • หากพบว่ามีอาการสงสัยติดเชื้อ ให้ทำการตรวจ ATK
 • พิจารณามาตรการ WFH ให้เป็นไปตามความเหมาะสม และการพิจารณาของหน่วยงาน


มาตรการจัดงานสงกรานต์ กรุงเทพมหานคร

 

กรุงเทพมหานคร แจ้งแนวทางการจัดงาน "สงกรานต์ 2565" ในพื้นที่ ภายใต้แนวทางการควบคุมโควิด-19 โดยระบุ ว่า กทม.เตรียมจัดงาน "มหาสงกรานต์" ออกกฎเข้ม ไม่เล่นสาดน้ำ ฉีดวัคซีน 3 เข็ม ATK เป็นลบ 72 ชม. ณ ลานสแควร์ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ สี่แยกราชประสงค์ ระหว่างวันที่ 12 - 14 เม.ย. 65 ภายใต้รูปแบบการจัดงานวิถีใหม่ (New Normal) และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคโควิด อย่างเคร่งครัด 

 

 • กำหนดจุดเข้า-ออก และจัดเจ้าหน้าที่ประจำจุด
 • คัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิผู้เข้าร่วมงาน 
 • ตรวจสอบหลักฐานแสดงการฉีดวัคซีนตามเกณฑ์ อย่างน้อย 3 เข็ม และผลตรวจ ATK เป็นลบ ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนร่วมงาน 
 • จัดเตรียมพื้นที่สำหรับแยกผู้มีประวัติเสี่ยงหรือมีไข้ 
 • ลงทะเบียนเข้า-ออกสถานที่ โดยใช้แพลตฟอร์ม "ไทยชนะ"

 

 

เช็ค "สงกรานต์ 2565" ช่วงโควิด จัดกิจกรรมอะไรได้บ้าง กลับมาต้องกักตัวมั้ย

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ