โควิด-19

จับคู่ฉีดฟรี "วัคซีนโควิด-ไข้หวัดใหญ่" เว้นระยะห่าง 2 สัปดาห์ ลดแทรกซ้อนได้

จับคู่ฉีดฟรี "วัคซีนโควิด-ไข้หวัดใหญ่" สปสช.ชวนฉีด เว้นระยะห่าง 2 สัปดาห์ ช่วยลดภาวะแทรกซ้อน หากติดเชื้อโควิด

นพ.สาธิต ทิมขำ ผู้อำนวยการสำนัก กลุ่มภารกิจสนับสนุนการเข้าถึงบริการปฐมภูมิ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ อยู่ในช่วงฤดูฝน สปสช.จึงอยากขอเชิญประชาชนมารับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ควบคู่ไปกับการรับวัคซีนโควิด-19 ด้วย ซึ่งโดยปกติแล้ว สปสช.ให้สิทธิประโยชน์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แก่ประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง คือ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง อาทิ โรคหอบหืด โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง เบาหวาน โรคหลอดเลือดสมอง ไตวายเรื้อรัง โรคหัวใจ ผู้ป่วยมะเร็งที่กำลังรักษาด้วยเคมีบำบัด กลุ่มผู้สูงอายุที่เกิน 65 ปีขึ้นไป กลุ่มเด็กเล็กเด็กอายุตั้งแต่ 6 เดือนถึง 2 ขวบ กลุ่มผู้พิการ กลุ่มผู้ที่มีน้ำหนักเกิน 100 กก. ขึ้นไป และกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ โดยเริ่มรณรงค์ให้ฉีดมาตั้งแต่เดือน พ.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งปกติแล้วแต่ละปี จะได้รับจัดสรรงบประมาณ 2 ล้านโดส แต่ปีนี้เป็นปีพิเศษ รัฐบาลจัดสรรงบประมาณจำนวน 6.4 ล้านโดส ซึ่งตั้งแต่เดือน พ.ค.จนถึงปัจจุบัน ให้บริการไปเกือบ 2 ล้านโดส ยังมีวัคซีนเหลืออีกประมาณ 4 ล้านโดส

 

นพ.สาธิต กล่าวด้วยว่า นอกจาก 7 กลุ่มเสี่ยงข้างต้นแล้ว คณะกรรมการ สปสช. ยังอนุมัติกลุ่มเป้าหมายเพิ่มเติม โดยเพิ่มกลุ่มบุคลากรที่ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 หรือสายงานอื่น ๆ ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย กลุ่มที่พักอาศัย หรือทำงานในที่ที่มีการรวมตัวกันของคนหมู่มาก เช่น ชุมชนแออัด ตลาด สถานที่สาธารณะ หรือแม้กระทั่งผู้ขับขี่รถโดยสาร และอีกกลุ่มคือ กลุ่มครูและเด็กนักเรียน ที่กำลังใกล้เปิดเทอมเร็ว ๆ นี้ ดังนั้น จึงถือเป็นโอกาสดี ที่ทุกคนจะสามารถเข้ามารับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ไปพร้อมกับวัคซีนโควิด-19 ได้ การรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ควบคู่ไปกับวัคซีนโควิด-19 จะเป็นประโยชน์อย่างมาก เพราะมีการวิจัยแล้วพบว่า ถ้าฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้วติดเชื้อโควิด-19 ก็จะช่วยลดภาวะแทรกซ้อน โดยเฉพาะในผู้สูงอายุ หรือพูดง่าย ๆ คือ ป่วยรุนแรงน้อยลง ความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตก็จะลดลง นอกจากนี้ ถ้าพูดถึงโรคไข้หวัดใหญ่โดยตรง การฉีดวัคซีนก็จะลดความรุนแรงของโรค ลดโอกาสป่วยหนักจนเป็นปอดบวม อาการป่วยไม่หนักจนต้องนอนโรงพยาบาล และรักษาเร็วหายเร็วขึ้น
 

สำหรับข้อปฎิบัติในการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ร่วมกับวัคซีนโควิด-19 นั้น นพ.สาธิต แนะนำว่า ให้เว้นระยะประมาณ 2 สัปดาห์เป็นต้นไป โดยสามารถฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ก่อน แล้วค่อยฉีดวัคซีนโควิด-19  หรือฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้จบก่อน แล้วมาฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ต่อ หรือฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่คั่นกลาง ระหว่างวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 1 กับ 2 ก็ได้ แต่ต้องห่างกันอย่างน้อย 2 สัปดาห์ เหตุผลเพื่อไม่ให้เกิดความสับสน กรณีที่ผลข้างเคียง จะได้แยกได้ว่าเกิดจากวัคซีนอะไร และเพื่อไม่ให้ปฏิกิริยาระหว่างการฉีดวัคซีน 2 ตัวนี้ปนกัน จะได้มีภูมิคุ้มกันในระดับที่ดีทั้งสองตัว

 

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ สามารถติดต่อที่ศูนย์บริการสาธารณสุข หรือโรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ได้โดยตรง รวมถึงโรงพยาบาลตามสิทธิ หรือโรงพยาบาลที่รับบริการเป็นประจำ 

 

สิทธินี้ถือเป็นการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค ดังนั้นไม่เฉพาะสิทธิบัตรทอง แต่รวมถึงสิทธิประกันสังคม ข้าราชการ หรือ สิทธิอื่น ๆ ด้วย  โดย สปสช.ขยายฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีถึง 31 ธ.ค.2564

 

จับคู่ฉีดฟรี \"วัคซีนโควิด-ไข้หวัดใหญ่\" เว้นระยะห่าง 2 สัปดาห์ ลดแทรกซ้อนได้

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

ข่าวยอดนิยม