โควิด-19

"ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์" สรุปยอดฉีดวัคซีน"ซิโนฟาร์ม"แล้ว กว่า 3 ล้านโดส

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์" สรุปยอดฉีดวัคซีน"ซิโนฟาร์ม" แล้วกว่า 3 ล้านโดส จัดสรรรอฉีดอีก 2 ล้านโดส และ รอนำเข้าอีก 3 ล้านโดส

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สรุปภาพรวมการให้บริการวัคซีน"ซิโนฟาร์ม" (ข้อมูล ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2564) โดยวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" เข้าประเทศไทยแล้ว 7 ล้านโดส (22 มิ.ย.- 20 ส.ค.2564) รอนำเข้าอีก 3 ล้านโดส (21-31 ส.ค.2564) ยอดรวมทั้งหมด 10 ล้านโดส 

 

ภาพรวมจำนวนวัคซีนที่จัดสรรแล้ว  10 ล้านโดส แบ่งเป็น

  • นิติบุคคล 3,599,776 โดส
  • อปท. 5,217,050 โดส
  • บุคคลธรรมดา 414,958 โดส
  • บริจาค 768,216 โดส

ยอดฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม

รวมทั่วประเทศ  3,345,485 โดส แบ่งเป็น

  • เข็มที่ 1 : 2,078,510โดส
  • เข็มที่ 2 : 1,266,975 โดส

 

จำนวนวัคซีนจัดสรรแล้วรอฉีด  2,398,386 ราย แบ่งเป็น

  • องค์กรนิติบุคคล  263,550 ราย
  • อปท.  2,037,587 ราย
  • บุคคล  97,249 ราย

 

"ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์" สรุปยอดฉีดวัคซีน"ซิโนฟาร์ม"แล้ว กว่า 3 ล้านโดส

 

ส่วนยอดการให้บริการฉีดวัคซีน COVID-19 ของศูนย์บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แบ่งเป็น


- ศูนย์ฉีดวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์ม @บมจ.โทรคมนาคม (ทีโอที) 
- ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 หลัก @CAT Convention Hall
- ศูนย์ฉีดวัคซีนภาคสนาม 
- รวมยอดฉีดวัคซีนสะสม 400,674 โดส

SINOPHARM สะสมรวม
- เข็มที่ 1 : 88,472 โดส
- เข็มที่ 2 : 53,905 โดส
รวมฉีดแล้ว : 142,377 โดส

SINOVAC สะสมรวม
- เข็มที่ 1 : 80,556 โดส
- เข็มที่ 2 : 58,813 โดส
รวมฉีดแล้ว : 139,369 โดส

AstraZeneca สะสมรวม
- เข็มที่ 1 : 115,509 โดส
- เข็มที่ 2 : 3,419 โดส
รวมฉีดแล้ว : 118,928 โดส

 

"ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์" สรุปยอดฉีดวัคซีน"ซิโนฟาร์ม"แล้ว กว่า 3 ล้านโดส

 

 

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

 

logoline
logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด