โควิด-19

อนุมัติ 2,100 ล้าน "ค่าเสี่ยงภัย" อสม. - อสส. 4 เดือน รับคนละเท่าไหร่ เช็คเลย

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

อนุมัติวงเงิน 2,100 ล้านบาท เป็นค่าตอบแทน "ค่าเสี่ยงภัย" อสม.และ อสส. จำนวน 1.05 ล้านคน ระยะเวลา 4 เดือน ตั้งแต่ มิ.ย. - ก.ย. 65 รวม 2,000 บาท/คน

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงมติคณะรัฐมนตรี อนุมัติงบกลาง วงเงิน 2,100.61 ล้านบาท สำหรับโครงการค่าตอบแทน "ค่าเสี่ยงภัย" เยียวยา ชดเชย และเสี่ยงภัย สําหรับการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน หรือ อสม.

 

ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส โควิด19  ในชุมชน  ประกอบด้วย อสม. จำนวน 1,039,729  คน และ อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร หรือ อสส. จำนวน  10,577  คน รวมทั้งสิ้น 1,050,306 คน ในอัตรา 500 บาท/คน/เดือน ระยะเวลา 4 เดือน  ตั้งแต่เดือน มิถุนายน - กันยายน 2565 รวมเป็น 2,000 บาท/คน

 

 

 

โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เห็นว่า ในช่วงที่ผ่านมา สถานการณ์การแพร่ระบาดโรค โควิด19 ยังไม่ยุติและยังจำเป็นต้องสนับสนุนบทบาทของ อสม. ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง  รวมทั้งเตรียมพร้อมรองรับการเข้าสู่ระยะ Post - Pandemic จึงได้มีการเสนอค่าตอบแทน "ค่าเสี่ยงภัย" อสม. ตามช่วงระยะเวลาจนถึงสิ้นเดือนกันยายน 2565  

ทั้งนี้ การอนุมัติรายการค่าใช้จ่าย "ค่าเสี่ยงภัย" ให้ อสม. ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส โควิด 19 ในชุมชนตั้งแต่ ต.ค. 64 - ก.ย. 65  (ระยะเวลา 12 เดือน) รัฐบาลอนุมัติงบเป็นค่าตอบแทน อสม. และ อสส. รวมท้ังสิ้น 6,301.83 ล้านบาท  หรือ คิดเป็นการให้ "ค่าเสี่ยงภัย" เฉลี่ยรวม 6,000 บาท/คน

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด