โควิด-19

เปิด ฉีดวัคซีน mRNA เข็ม 4 พร้อมรับอาสาสมัคร เช็กระดับภูมิต้านทาน วัคซีน 7 สูตร

หมอยง โพสต์ เปิด "ฉีดวัคซีน" mRNA เข็ม 4 พร้อมขอเช็กระดับภูมิต้านทาน หลังฉีด วัคซีน 7 สูตร เพื่อเปรียบเทียบระดับภูมิต้านทาน วัคซีนเข็ม 4 ลงทะเบียนได้ผ่านลิงก์ ที่นี่

นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระบุถึงการศึกษาระดับภูมิต้านทานหลังให้วัคซีนเข็ม 4 ว่า ปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดีแล้วว่า ระดับภูมิต้านทานจะลดลงตามกาลเวลาที่ผ่านไป ในช่วงการระบาดอย่างมาก จึงจำเป็นที่จะต้องกระตุ้นยกระดับภูมิต้านทาน เพื่อทำให้เมื่อติดเชื้อแล้วความรุนแรงของโรคจะลดลง

การให้วัคซีน "โควิด" เข็มที่ 4  วัคซีนเอ็มอาร์เอ็นเอ mRNA (วัคซีน ไฟเซอร์ และ โมเดอร์นา ขนาดครึ่งโดส) หลังการฉีดวัคซีนมาแล้ว 3 เข็มด้วยสูตรต่าง ๆ ดังนี้ 
>> Sinovac + Sinovac + AstraZeneca
>> Sinovac + Sinovac + Pfizer
>> Sinovac + Sinovac + Moderna


>> Sinovac + AstraZeneca + AstraZeneca
>> Sinovac + AstraZeneca + Pfizer
>> Sinovac + AstraZeneca + Moderna

>> AstraZeneca + AstraZeneca + AstraZeneca

 

เพื่อจะได้ทราบถึงระดับภูมิต้านทานที่เกิดขึ้น ว่ามีการแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด จะเป็นข้อมูลพื้นฐาน ในการให้วัคซีนต่างชนิดกัน และเปรียบเทียบหลังเข็ม 4 กับข้อมูลที่มีอยู่เดิมแล้วในการให้วัคซีนหลังเข็ม 3  ว่าระดับภูมิต้านทานแตกต่างกันมากน้อยเพียงไร 
 

โดยขอตรวจภูมิต้านทานก่อนรับวัคซีน และหลังการฉีดวัคซีน 1 เดือน อีก 1 ครั้ง เพื่อดูการตอบสนองของภูมิต้านทานต่อ "โควิด"  

โครงการวิจัยนี้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมทางการวิจัยในมนุษย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ที่สนใจจะมารับการฉีดวัคซีนเอ็มอาร์เอ็นเอ mRNA (ไฟเซอร์ หรือ ครึ่งโดสโมเดอร์นา) เข็มที่ 4 มีคุณสมบัติดังนี้

- ได้รับวัคซีนมาแล้ว 3 เข็ม ตามสูตรที่แสดงมาข้างบน 
- อายุ 18 ปีขึ้นไป
- สุขภาพร่างกายแข็งแรงดี
- ไม่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง
- ไม่เคยติดเชื้อโควิด-19 มาก่อน
- ยินดีให้ตรวจเลือดวัดภูมิต้านทานก่อนการฉีดวัคซีนครั้งที่ 1 และ และหลังการฉีดวัคซีน 1 เดือน อีก 1 ครั้ง รวม 2 ครั้ง 
- ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น (เข็มที่ 4 )
 โดยการกรอกกูเกิลฟอร์ม  

คลิกลงทะเบียนรับวัคซีน mRNA เข็ม 4

 

เพื่อไม่พลาด ข่าวสารต่างๆ คมชัดลึก ไปที่
Website -  www.komchadluek.net
Facebook - https://www.facebook.com/komchadluek
LineToday - https://today.line.me/th/v2/publisher/100057
 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม