โควิด-19

เปิด ฉีดวัคซีน "Moderna" เข็มกระตุ้นฟรี เช็คเงื่อนไข คลิกลงทะเบียนที่นี่

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ฉีดวัคซีน "Moderna" ฟรี สำหรับเข็มกระตุ้นสำหรับประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไปที่เคยรับวัคซีนมาแล้วทุกสูตร เช็คเงื่อนไข คลิกลงทะเบียนได้ที่นี่

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย  เปิดลงทะเบียนเพื่อรับ วัคซีนโมเดอร์นา "moderna" (ฟรี) เข็ม 2,3,4  สําหรับประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป ให้บริการขนาดเต็มโดส (100 ไมโครกรัม) ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ
เงื่อนไขการรับวัคซีน "moderna" ดังนี้ 
วัคซีนเข็ม 2 
- เคยได้รับซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม/แอสตร้าเซนเนก้า/โมเดอร์นา เป็นเข็ม 1 ภายในวันที่ 15 มิ.ย. 2565
วัคซีนเข็ม 3
- เคยได้รับซิโนแวค 2 เข็ม หรือ ซิโนฟาร์ม 2 เข็ม โดยฉีดเข็ม 2 ภายในวันที่ 15 มิ.ย.2565 
- เคยได้รับแอสตร้าเซนเนก้า ครบ 2 เข็ม โดยฉีดเข็ม 2 ภายในวันที่ 15 เม.ย. 2565 
- เคยได้รับวัคซีนสูตรไขว้ ดังนี้
- ซิโนแวค+แอสตร้าเซนเนค้า หรือ ซิโนฟาร์ม+แอสตร้าเซนเนก้า 
- ซิโนแวค+โมเดอร์นา หรือ ซิโนฟาร์ม+โมเดอร์นา
- แอสตร้าเซนเนก้า+โมเดอร์นา โดยฉีดเข็ม 2 ภายในวันที่ 15 เม.ย.2565 

ฉีดวัคซีน "moderna" เข็ม 4
- เคยได้รับซิโนแวค 2 เข็ม หรือ ซิโนฟาร์ม 2 เข็ม และได้รับแอสตร้าเซนเนก้าเป็นเข็ม 3
หรือ เคยได้รับซิโนแวค 2 เข็ม หรือ ซิโนฟาร์ม 2 เข็ม และได้รับโมเดอร์นาเป็นเข็ม 3 
- เคยได้รับซิโนฟาร์ม/ซิโนแวค เป็นเข็ม 1 และได้รับแอสตร้าเซนเนก้าเป็นเข็ม 2 และ 3 
- เคยได้รับซิโนฟาร์ม/ซิโนแวค เป็นเข็ม 1 และได้รับแอสตร้าเซนเนก้าเป็นเข็ม 2และโมเดอร์นาเป็นเข็ม 3 
- เคยได้รับแอสตร้าเซนเนก้าเป็นเข็ม 1,2 และโมเดอร์นาเป็นเข็ม 3 โดยฉีดเข็ม 3 ภายในวันที่ 15 มี.ค. 2565
 

เปิดลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีน "moderna" วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะเต็มจํานวน
-เลือกฉีดวัคซีนเข็ม 2,3,4 ในวันที่ 18,19,20,21, 22 ก.ค. 2565
-ลงทะเบียนฉีดวัคซีน คลิกที่นี่
-สถานที่ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ตึกอํานวยการ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย กรุงเทพฯ 
-กรุณาเลือกวันและเวลารับวัคซีน กดยืนยันจะขึ้นว่า บันทึกข้อมูลสําเร็จ ให้ถ่ายภาพหน้าจอไว้เป็นหลักฐาน กรุณานํา บัตรประชาชน สมุดฝากครรภ์ ปากกา มาด้วยในวันนัดหมาย 
-สตรีมีครรภ์ต้องมีอายุครรภ์มากกว่า 12 สัปดาห์ในการเข้ารับวัคซีน 
-กรุณามาตรงตามวันและเวลาที่ได้นัดหมาย หากไม่มาตามวันและเวลาที่ลงทะเบียนไว้จะถือว่าสละสิทธิ์
-LOT วัคซีนโมเดอร์นา ที่ให้บริการเป็นช่วงขยายอายุวัศจีนที่ได้รับการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

วัคซีน moderna

 

logoline