โควิด-19

ศิริราชเปิด "ฉีดวัคซีนโควิด" Pfizer บุคคล อายุ 5-12 ปีขึ้นไป จองยังไงเช็คเลย

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

โรงพยาบาลศิริราชร่วมกับภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม และ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ได้เปิดให้มีการ "ฉีดวัคซีนโควิด" ชนิด Pfizer แบบกลุ่มเล็ก บุคคล อายุ 5-12 ปีขึ้นไป

โรงพยาบาลศิริราชร่วมกับภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม และ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ได้เปิดให้มีการ "ฉีดวัคซีนโควิด" แบบกลุ่มเล็ก โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป
    1. ใช้วัคซีนโควิด 19 ยี่ห้อ Pfizer ฝาสีม่วงฉีดเข้ากล้ามแบบเต็มโดส
    2. เปิดให้จองในระบบ QR code หรือ Siriraj Connect
    3. รับจองวันละ 10 คน
    4. ฉีดวัคซีนระหว่างเวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ตึกผู้ป่วยนอกชั้น 4 ห้อง 433

การ "ฉีดวัคซีนโควิด" บุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป ถึงไม่เกิน 12 ปี
    1. ใช้วัคซีนโควิด 19 ยี่ห้อ Pfizer ฝาสีส้มฉีดเข้ากล้ามแบบเต็มโดส
    2. เปิดให้จองในระบบ QR code หรือ Siriraj Connect
    3. รับจองวันละ 10 คน
    4. ฉีดวัคซีนระหว่างเวลา 09.00 - 12.00 น. ณ หน่วยตรวจโรคผู้ป่วยนอก ตึกเจ้าฟ้าฯชั้น 1 ติดต่อโต๊ะ 2 ก.

 

การฉีดวัคซีนสำหรับเข็ม 1 ถึง 4 ใช้เกณฑ์ดังนี้
    1. เข็ม 1 สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีน
    2. เข็ม 2 สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็ม 1 มาแล้ว 4 สัปดาห์
    3. เข็ม 3 สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็ม 2 มาแล้ว 3 เดือน
    4. เข็ม 4 สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็ม 3 มาแล้ว 4 เดือน
    5. สำหรับผู้ที่ติดเชื้อโควิด 19 สามารถขอรับการฉีดวัคซีนภายหลังการติดเชื้อแล้ว 3 เดือน โดยอาศัยเกณฑ์ในข้อ 4 ร่วมพิจารณา
    6. ไม่รับนัดการฉีดวัคซีนเข็ม 5
    7. ให้บริการฉีดวัคซีนเฉพาะผู้ที่ได้รับการนัดหมาย ไม่รับ walk in
    8. ขอให้ผู้ที่จองสำเร็จกรุณาเก็บหลักฐานการจองมาแสดง ณ วันฉีดวัคซีนด้วย เช่น การเก็บภาพหน้าจอที่จองวัคซีนสำเร็จ หรือนำผลการจองใน Siriraj Connect มาแสดง

เปิดรับจองล่วงหน้าครั้งแรก เป็นการ "ฉีดวัคซีนโควิด" ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 ถึง 19 สิงหาคม 2565 หลังจากนั้นจะเปิดให้จองเพิ่มครั้งละ 2 สัปดาห์ (22 สิงหาคม 2565 ถึง 2 กันยายน 2565 และต่อ ๆ ไป จนปิดรับจองในระบบ) โดยจะเปิดเพิ่มทุกวันที่ 1 และ 15 ของเดือน จนกว่าจะมีการหยุดรับจองในระบบที่กำหนด

 

สำหรับผู้ที่ประสงค์รับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ยี่ห้อ Pfizer ตามเกณฑ์ข้างต้นสามารถเข้าจองวันและเวลาฉีดวัคซีนได้ตามระบบ QR code หรือใช้แอพพลิเคชั่น Siriraj Connect โดยสามารถเข้าระบบเพื่อจองได้ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 12.00 น. ทั้งนี้โรงพยาบาลศิริราชขอสงวนสิทธิการให้บริการฉีดวัคซีนตามข้อมูลการฉีดวัคซีน การติดเชื้อของผู้รับวัคซีน โรคประจำตัวของผู้รับวัคซีน และ สถานการณ์ของวัคซีน ณ เวลานั้น ๆ

 

ศิริราชเปิด \"ฉีดวัคซีนโควิด\" Pfizer บุคคล อายุ 5-12 ปีขึ้นไป จองยังไงเช็คเลย

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ