โควิด-19

"รักษาโควิดฟรี" หลังโควิดเข้าสู่โรคประจำถิ่น เช็ครายละเอียดที่นี่

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

หลังโควิดเป็นโรคประจำถิ่น "รักษาโควิดฟรี" อยู่หรือไม่ ประชาชนติดเชื้อต้องเข้าสู่ระบบการรักษาตามสิทธิได้อย่างไร เช็ครายละเอียดครบจบที่นี่

นับถอยหลังเข้าสู่โหมดการปรับโควิด19 เป็นโรคประจำถิ่นตามที่กระทรวงสาธารณะสุขได้ประกาศไว้ว่า นับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป  ในขณะที่โควิด19 โอไมครอน สายพันธุ์ย่อย BA.4 และ BA.5 กำลังระบาด และเริ่มจะเข้ามาแทนที่สายพันธุ์เดิม  โดยจากข้อระบุว่า สายพันธุ์ดังกล่าวค่อนข้างรุนแรง และสามารถกระจายเชื้อได้ดีกว่า โอไมครอน สายพันธุ์ดั่งเดิม ซึ่งก็ส่งผลให้ประชาชนเกิดความกังวลไม่น้อย ว่าหากติดเชื้อจะได้รับการรักษาและดูแลอย่างไร  เพราะเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา ได้มีการยกเลิกการรักษาแบบ UCEP COVID เหลือเพียงการรักษาแบบ UCEP Plus เท่านั้น  หากเป็นไปตามที่่นักวิชาการทางการแพทย์คาดการณ์เอาไว้ว่า ผู้ติดเชื้อโควิดอาจจะพุ่งสูงในช่วงเดือน กรกฎาคม ไปจนถึงกันยายน และจะทุเลาลงประมาณเดือนตุลาคม 2565 ในระยะนี้ หากประชาชนติดเชื้อยังสามารถ "รักษาโควิดฟรี" ได้อยู่หรือไม่  แต่ละสิทธิ ไม่ว่าจะเป็น สิทธิบัตรทอง สิทธิประกันสังคม สิทธิข้าราชการ จะต้องเข้า "รักษาโควิดฟรี" ในรูปแบบไหน  

แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระบุรูปแบบการ "รักษาโควิดฟรี" ได้ดังนี้ 

ผู้ติดเชื้อเข้าข่าย (Probable case) ผู้ที่มีผลตรวจ ATK ต่อ SARS-CoV-2 ให้ผลบวก และรวมผู้ติดเชื้อยืนยันทั้งผู้ที่มีอาการและ ไม่แสดงอาการ แบ่งเป็นกลุ่มตามความรุนแรงของโรคและปัจจัยเสี่ยงได้เป็น 4 กรณี ดังนี้
1. ผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรือสบายดี(Asymptomatic COVID-19)
-ให้การรักษาแบบผู้ป่วยนอก โดยแยกกักตัวที่บ้าน (Out-patient with self isolation) หรือ home isolation หรือ
สถานที่รัฐจัดให้ตามความเหมาะสม
-ให้ดูแลรักษาตามอาการตามดุลยพินิจของแพทย์ ไม่ให้ยาต้านไวรัส เช่น favipiravir เนื่องจากส่วนมากหายได้เอง
-อาจพิจารณาให้ยาฟ้าทะลายโจรตามดุลยพินิจของแพทย์
2. ผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรง ไม่มีปอดอักเสบ ไม่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรครุนแรง/โรคร่วมสำคัญและภาพถ่ายรังสีปอดปกติ
(Symptomatic COVID-19 without pneumonia and no risk factors for severe disease)
-อาจพิจารณาให้ favipiravir ควรเริ่มยาโดยเร็ว
-หากตรวจพบเชื้อเมื่อผู้ป่วยมีอาการมาแล้วเกิน 5 วัน และผู้ป่วยไม่มีอาการหรือมีอาการน้อยอาจไม่จำเป็นต้องให้ ยาต้านไวรัส เพราะผู้ป่วยจะหายได้เองโดยไม่มีภาวะแทรกซ้อน
3. ผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรง แต่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรครุนแรงหรือมีโรคร่วมส าคัญ หรือ ผู้ป่วยที่ไม่มีปัจจัยเสี่ยงแต่มีปอด อักเสบ (pneumonia) เล็กน้อยถึงปานกลางยังไม่ต้องให้ oxygen

 

ติดตามข่าวสาร คมชัดลึก อื่นๆ ได้ที่
Facebook - https://www.facebook.com/komchadluek
LineToday - https://today.line.me/th/v2/publisher/100057

 

ปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรครุนแรง ได้แก่
1.อายุมากกว่า 60 ปี ขึ้นไป
2.โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) (GOLD grade 2 ขึ้นไป) รวมโรคปอดเรื้อรังอื่น ๆ
3.โรคไตเรื้อรัง (CKD) (stage 3 ขึ้นไป)
4.โรคหัวใจและหลอดเลือด (NYHA functional class 2 ขึ้นไป) รวมโรคหัวใจแต่ก าเนิด
5.โรคหลอดเลือดสมอง
6.เบาหวานที่ควบคุมไม่ได้
7.ภาวะอ้วน (น้ าหนักมากกว่า 90 กก. หรือ BMI ≥30 กก./ตร.ม.)
8.ตับแข็ง (Child-Pugh class B ขึ้นไป)
9.ภาวะภูมิคุ้มกันต่ า (เป็นโรคที่อยู่ในระหว่างได้รับยาเคมีบ าบัดหรือยากดภูมิหรือ corticosteroid equivalent to
prednisolone 15 มก./วัน 15 วัน ขึ้นไป
10.ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มี CD4 cell count น้อยกว่า 200 เซลล์/ลบ.มม. 


ตรวจสอบสิทธิและช่องทางการ "รักษาโควิดฟรี" สำหรับแต่ละสิทธิ ดังนี้  
ข้อมูลจาก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ระบุว่า ตั้งแต่ 16 มีนาคม 2565 หลังยกเลิก UCEP (เจ็บป่วยฉุกเฉิน) โควิด-19 ในกลุ่มสีเขียว หรือกลุ่มที่ไม่มีอาการ-อาการเล็กน้อย ผู้ที่ตรวจ ATK แล้วขึ้น 2 ขีด ติดเชื้อโควิด-19 แต่ละสิทธิการรักษา เข้ารักษาโควิด ดังนี้

สิทธิบัตรทอง 30 บาท "รักษาโควิดฟรี"
นอกจากไปที่สถานพยาบาลประจำที่ท่านลงทะเบียนไว้ ยังไปที่หน่วยบริการปฐมภูมิที่ไหนก็ได้ทั่วประเทศ (ไม่ใช้ใบส่งตัว)ไปยังหน่วยบริการปฐมภูมิ อาทิ 

สถานีอนามัย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)
หน่วยบริการปฐมภูมิของโรงพยาบาล
โรงพยาบาลประจำอำเภอ-จังหวัด
ศูนย์สุขภาพชุมชน
ศูนย์บริการสาธารณสุข
รวมถึง คลินิกชุมชนอบอุ่น เป็นต้น 
โรงพยาบาลเอกชนที่ทำข้อตกลงรักษาผู้ติดเชื้อโควิด-19 กลุ่มสีเขียวกับ สปสช. 
ร้านขายยาที่เข้าร่วมโครงการเจอ แจก จบ 
 

ผู้ประกันตนตามสิทธิประกันสังคม 
สามารถ "รักษาโควิดฟรี" ที่ลงทะเบียนไว้ สถานพยาบาลคู่สัญญาในระบบประกันสังคมทุกแห่ง

สถานพยาบาลรัฐทุกแห่ง และร้านขายยาที่เข้าร่วมโครงการเจอ แจก จบ 
 

สิทธิข้าราชการ "รักษาโควิดฟรี" ตามสถาน พยาบาลรัฐทุกแห่ง  หรือ โรงพยาบาลเอกชนที่ทำข้อตกลงรักษาผู้ติดเชื้อโควิด-19 กลุ่มสีเขียวกับ สปสช. 
ร้านขายยาที่เข้าร่วมโครงการเจอ แจก จบ 

 

คมชัดลึก ยังมีเนื้อหาสาระอื่นๆ ดูเพิ่มเติมได้ที่
Website -  www.komchadluek.net
LineToday - https://today.line.me/th/v2/publisher/100057

ติดตามกระแสรายวัน คมชัดลึก ได้ที่
Website -  www.komchadluek.net
Twitter - https://twitter.com/Kom_chad_luek

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด