โควิด-19

โพลดัง ชี้คนไทยอยากเลิก "ตรวจโควิด" ที่สุด หลังโควิดเป็นโรคประจำถิ่น

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค ทำการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน พบว่าคนไทยส่วนมากต้องการยกเลิก "ตรวจโควิด" มากที่สุด

วันนี้ 9 มิ.ย.2565 สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค ทำการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน (RC DDC Poll Online) เกี่ยวกับโรคระบาด โควิด-19 ประเด็นชีวิตที่ประชาชนต้องการเมื่อประเทศไทยเข้าสู่ระยะโรคประจำถิ่นของโรค "โควิด" โดยอันดับ 1 คือการยกเลิก "ตรวจโควิด"

โดยทำการสำรวจวันที่ 25 พฤษภาคม - 6 มิถุนายน 2565 โดยจำนวนตัวอย่าง 3,194 คน แบ่งเป็นเพศหญิง 69% และชาย 31% ช่วงอายุตั้งแต่ 13- 70 ปีขึ้นไป โดยพบว่า ช่วงอายุ 50-59 ปีมากที่สุด 30.3% รองลงมาอายุ 40.49 ปี 29% จากทั้งหมดพบว่าไม่ได้ฉีดวัคซีน "โควิด" 2% แต่ทำการ "ตรวจโควิด" แล้วอย่างสม่ำเสมอ

โดยชีวิตที่ประชาชนต้องการเมื่อประเทศไทยเข้าสู่ระยะโรคประจำถิ่นของโรค "โควิด"

 

  • อันดับที่ 1 คือ ต้องการเลิก "ตรวจโควิด" เลิกตรวจ ATK ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม 33.4%
  • อันดับที่ 2 คือ ไม่ต้องตรวจวัดอุณหภูมิ 30.8%
  • อันดับ 3 คือ ต้องการถอดหน้ากากอนามัย 26.2%
  • อันดับ 4 คือ ไม่จำกัดจำนวนคนร่วมงาน 24.8%
  • อันดับ 5 คือ ไม่ต้องตรวจประวัติการฉีดวัคซีนก่อนร่วมกิจกรรม 22.5%
  • อันดับที่ 6 คือ ไม่ต้องการให้มีการเว้นระยะห่าง 17.1%
  • นอกนั้น ให้ยกเลิกทุกมาตรการ และไม่ต้องฉีดวัคซีนก่อนเข้าไทย 15.8% และ 10.5% ตามลำดับ

 

โพลดัง ชี้คนไทยอยากเลิก "ตรวจโควิด" ที่สุด หลังโควิดเป็นโรคประจำถิ่น

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ