โควิด-19

สถานการณ์ "โควิด" คลี่คลายลง ศบค.ยกเลิกรายงานตัวเลขผู้ป่วยไม่แสดงอาการ

สถานการณ์ "โควิด" คลี่คลายลง ศบค. ยกเลิกรายงานตัวเลขผู้ป่วยไม่แสดงอาการ เตรียมความพร้อมรองรับหลังจากผ่อนคลายกิจกรรมต่าง ๆ

อัปเดตสถานการณ์ระบาดของ "โควิด" ในประเทศไทยโดยขณะนี้ สถานการณ์ผู้ติดเชื้อรายใหม่ เริ่มลดลงอย่างต่อเนื่อง โดย พญ.สุมนี วัชรสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค ในฐานะผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. แถลงสถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศไทย โดยระบุ ว่า  โดยเรื่องสถานการณ์การรายงาน "โควิด" ได้มีการปรับการรายงาน จากปกติที่จะรายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อทั้งที่มีอาการและไม่มีอาการ แต่หลังจากนี้จะมีการปรับการรายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อโดยจะรายงานเฉพาะผู้ที่มีอาการและเข้ารับการรักษาจากสถานพยาบาลเท่านั้น

โดย ศบค. จะมีการปรับการแถลงข่าวของ ศบค. โดยปรับลดวันแถลง เหลือเดือนละ 2 ครั้ง โดยจะแถลงทุกวันพฤหัสบดี สัปดาห์เว้นสัปดาห์ โดยหากสัปดาห์ไหนมีการประชุม ศบค. จะแถลงหลังวันประชุมใหญ่แทน

พญ.สุมนี กล่าวต่อ ว่า ปัจจุบันสถานการณ์ "โควิด" ในประเทศไทยดีขึ้น ผู้ป่วยอาการหนักและเสียชีวิตมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่หลังจากที่มีการผ่อนคลายกิจกรรม กิจการต่างๆ อาจจะพบตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น จึงขอให้ดูแลตัวเองแบบครอบจักรวาล 

ด้านกระทรวงสาธารณสุข มีการตรียมความพร้อมตามหลัก 3 พอคือ เตียงเพียงพอ ยาและวัคซีนเพียงพอ และบุคลากรทางการแพทย์เพียงพอ ส่วนสถานประกอบ โรงเรียน สถานที่ทำงาน กิจการห้างร้านให้อยู่ภายใต้มาตรการโควิดฟรีเซตติ้ง ไม่จำเป็นต้องตรวจ ATK ทุกสัปดาห์ จะตรวจเฉพาะเมื่อมีอาการหรือสงสัยว่าติดเชื้อ ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อให้อยู่กับ "โควิด"

ข่าวที่น่าสนใจ