โควิด-19

เช็คเงื่อนไข ลงทะเบียน "วัคซีนโควิด" โมเดอร์นา เข็ม 2-4 ฟรี จนกว่าจะเต็มจำนวน

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

สภากาชาดไทย เปิดลงทะเบียนรับ "วัคซีนโควิด" โมเดอร์นา เข็ม 2-4 ฟรี ตั้งแต่วันนี้ จนกว่าจะเต็มจำนวน เช็คเงื่อนไขได้ที่นี่

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เปิดลงทะเบียนเพื่อรับ "วัคซีนโควิด" โมเดอร์นา (ฟรี) เข็ม 2, 3, 4 ให้บริการฉีดขนาดเต็มโดส (100 ไมโครกรัม) โดยฉีดเข้ากล้ามเนื้อ สำหรับประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ตั้งแต่วันนี้ จนกว่าจะเต็มจำนวน

 

ตามเงื่อนไขดังนี้

 

เข็ม 2 และ เข็ม 3 
สำหรับผู้ที่มีอายุมากกว่า 18 ปี (กรณีตั้งครรภ์ต้องมีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป)

 

เข็ม 2
- เคยได้รับวัคซีน ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม/เเอสตราเซนเนกา/โมเดอร์นา เป็นเข็มที่ 1 ภายในวันที่ 15 เม.ย. 2565

 

เข็ม 3
- เคยได้รับวัคซีน ซิโนแวค 2 เข็ม/ซิโนฟาร์ม 2 เข็ม โดยฉีดเข็ม 2 ภายในวันที่ 15 เม.ย. 2565
- เคยได้รับวัคซีน แอสตร้าเซนเนก้า 2 เข็ม ภายในวันที่ 15 ก.พ. 2565
- เคยได้รับวัคซีนสูตรไขว้ (เข็ม 1 ซิโนแวค และเข็ม 2 แอสตราเซนเนกา) หรือ 
- เคยได้รับวัคซีนสูตรไขว้ (เข็ม 1 แอสตราเซนเนกา และเข็ม 2 โมเดอร์นา) ภายในวันที่ 15 ก.พ. 2565

 

เข็ม 4
สำหรับผู้ที่มีอายุ 50 ปี ขึ้นไป
- เคยได้รับวัคซีน ซิโนแวค 2 เข็ม/ซิโนฟาร์ม 2 เข็ม และเข็ม 3 แอสตราเซนเนกา หรือ
- เคยได้รับวัคซีน ซิโนแวค 2 เข็ม/ซิโนฟาร์ม 2 เข็ม และเข็ม 3 โมเดอร์นา หรือ
- เคยได้รับวัคซีน แอสตราเซนเนกา 2 เข็ม และเข็ม 3 โมเดอร์นา หรือ
- เคยได้รับวัคซีน เข็ม 1 ซิโนฟาร์ม/ซิโนแวค และเข็ม 2,3 แอสตราเซนเนกา ภายในวันที่ 15 ม.ค. 2565

 

เปิดลงทะเบียนเพื่อรับ "วัคซีนโควิด" โมเดอร์นา วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะเต็มจำนวน เลือกฉีดวัคซีนเข็ม 2,3,4 ในวันที่ 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 31 พ.ค. 2565 เข็ม 2, 3, 4

 

ลงทะเบียนทาง 
https://qsmi-booster.kcmh.or.th/

 

- กรุณาเลือกวันและเวลารับวัคซีน กดยืนยันจะขึ้นว่า บันทึกข้อมูลสำเร็จ ให้ถ่ายภาพหน้าจอไว้เป็นหลักฐาน
- กรุณานำ บัตรประชาชน สมุดฝากครรภ์ ปากกา มาด้วยในวันนัดหมาย
- กรุณามาตรงตามวันและเวลาที่ได้นัดหมาย หากไม่มาตามวันและเวลาที่ลงทะเบียนไว้จะถือว่าสละสิทธิ์ 
- สถานที่ให้บริการฉีดวัคซีน ตึกราชูทิศ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย กรุงเทพฯ

เช็คเงื่อนไข ลงทะเบียน \"วัคซีนโควิด\" โมเดอร์นา เข็ม 2-4 ฟรี จนกว่าจะเต็มจำนวน

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ