โควิด-19

สภากาชาดไทย เปิด Walk In รับ "วัคซีนโควิด" เข็ม 2-4 ฟรี อ่านเงื่อนไขที่นี่

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

สภากาชาดไทย เปิดให้ประชาชน อายุ 18 ปีขึ้นไป เข้ารับ วัคซีนโควิด แอสตราเซเนกา เข็ม 2-4 โดยสามารถ Walk In ได้ฟรี อ่านเงื่อนไขได้ที่นี่

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เปิดให้บริการประชาชนที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป เข้ารับ "วัคซีนโควิด" แอสตราเซเนกา เข็ม 2, 3, 4 โดยสามารถ Walk In ฟรี ตามเงื่อนไขดังนี้

 

เข็ม 2

- เคยได้รับวัคซีน ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม เป็นเข็มที่ 1 ภายในวันที่ 4 เม.ย. 2565

- เคยได้รับวัคซีน แอสตราเซเนกา เป็นเข็มที่ 1 ภายในวันที่ 9 มี.ค. 2565

 

เข็ม 3

- เคยได้รับวัคซีน ซิโนแวค 2 เข็ม/ซิโนฟาร์ม 2 เข็ม โดยฉีดเข็ม 2   ภายในวันที่ 4 เม.ย. 2565

- เคยได้รับวัคซีนสูตรไขว้ (เข็ม 1 ซิโนแวค และเข็ม 2 แอสตราเซเนกา) ภายในวันที่ 4 ก.พ. 2565

 

เข็ม 4

- เคยได้รับวัคซีน ซิโนแวค 2 เข็ม/ซิโนฟาร์ม 2 เข็ม และเข็ม 3 แอสตราเซนเนกา ภายในวันที่ 4 ม.ค. 2565

 

ให้บริการ "วัคซีนโควิด" แอสตราเซเนกา ณ ตึกราชูทิศ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย ในวันที่ 4,6,11,13,18,20,25,27 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 - 11.00 น. (ทุกวันพุธและวันศุกร์ของเดือนพฤษภาคม 2565) ขอสงวนสิทธิ์ให้บริการ "วัคซีนโควิด" แอสตราเซเนกา ตามเงื่อนไขที่ระบุเท่านั้น

 

กรณีไม่เป็นไปตามเงื่อนไขขอสงวนสิทธิ์ในการรับวัคซีน

-  กรุณานำ บัตรประชาชน ปากกา มาด้วยในวันนัดหมาย
-  สำหรับสตรีมีครรภ์สามารถรับวัคซีนได้เมื่ออายุครรภ์มากกว่า 12 สัปดาห์ โดยนำสมุดฝากครรภ์มาด้วยในวันรับบริการ

สภากาชาดไทย เปิด Walk In รับ "วัคซีนโควิด" เข็ม 2-4 ฟรี อ่านเงื่อนไขที่นี่

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ