โควิด-19

"10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด" ขอนแก่นยังครองอันดับ 2 อุบลราชธานีติดเชื้อสูง

ศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงาน อัปเดต "10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด" กรุงเทพมหานครอันดับ 1 ขอนแก่นยังครองอันดับ 2 อุบลราชธานีติดเชื้อสูง

 

"10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด" ผู้ติดเชื้อรายใหม่ในประเทศไทยวันที่ 28 เม.ย. 65

1.กรุงเทพมหานคร

2.ขอนแก่น

3.ชลบุรี

4.สมุทรปราการ

5.ศรีสะเกษ

6.บุรีรัมย์

7.ร้อยเอ็ด

8.อุบลราชธานี

9.นครศรีธรรมราช

10.นครปฐม

 

\"10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด\" ขอนแก่นยังครองอันดับ 2 อุบลราชธานีติดเชื้อสูง

วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 12.30 น.

สถานการณ์การติดเชื้อ "โควิด19" ในประเทศ

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565

ผู้ป่วยรายใหม่ 14,437 ราย

ผู้ป่วยยืนยันสะสม 2,000,573 ราย

หายป่วยแล้ว 1,868,475 ราย

เสียชีวิตสะสม 6,573 ราย

----------------------------

ข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563

ผู้ป่วยยืนยันสะสม 4,224,008 ราย

หายป่วยแล้ว 4,036,969 ราย

เสียชีวิตสะสม 28,271 ราย

 

\"10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด\" ขอนแก่นยังครองอันดับ 2 อุบลราชธานีติดเชื้อสูง

วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 12.30 น.

สถานการณ์การติดเชื้อ "โควิด19" ในประเทศ

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565

ผู้ป่วยรายใหม่ 14,437 ราย

ผู้ป่วยยืนยันสะสม 2,000,573 ราย

หายป่วยแล้ว 1,868,475 ราย

เสียชีวิตสะสม 6,573 ราย

----------------------------

ข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563

ผู้ป่วยยืนยันสะสม 4,224,008 ราย

หายป่วยแล้ว 4,036,969 ราย

เสียชีวิตสะสม 28,271 ราย

 

\"10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด\" ขอนแก่นยังครองอันดับ 2 อุบลราชธานีติดเชื้อสูง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่น่าสนใจ