โควิด-19

ลงทะเบียน "วัคซีนโควิด" โมเดอร์นา เข็ม 1-4 ฟรี อ่านเงื่อนไขได้ที่นี่

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

สภากาชาดไทย เปิดลงทะเบียนรับ "วัคซีนโควิด" ยี่ห้อ โมเดอร์นา เข็ม 1-4 ฟรี จนกว่าจะเต็มจำนวน สามารถอ่านเงื่อนไขได้ที่นี่

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เปิดลงทะเบียนเพื่อรับ "วัคซีนโควิด" โมเดอร์นา (ฟรี) ให้บริการฉีดขนาดเต็มโดส (100 ไมโครกรัม) โดยฉีดเข้ากล้ามเนื้อ โดยมีเงื่อนไขดังนี้

 

ตามเงื่อนไขดังนี้ 
เข็ม 1 / เข็ม 2 / เข็ม 3 สำหรับผู้ที่มีอายุมากกว่า 18 ปี (กรณีตั้งครรภ์ต้องมีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป)

 

เข็ม 1
- ไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ใดๆ มาก่อน จะได้รับการฉีดวัคซีนโมเดอร์นา  จำนวน 2 เข็ม (ฉีดวัคซีนเข็ม 2 ในวันที่ 11 มิ.ย. 2565)  

 

เข็ม 2
- เคยได้รับวัคซีน ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม/เเอสตร้าเซนเนก้า/โมเดอร์นา เป็นเข็มที่ 1 ภายในวันที่ 31 มี.ค. 2565

 

เข็ม 3
  - เคยได้รับวัคซีน ซิโนแวค 2 เข็ม/ซิโนฟาร์ม 2 เข็ม โดยฉีดเข็ม 2 ภายในวันที่ 31 มี.ค. 2565
  - เคยได้รับวัคซีน แอสตร้าเซนเนก้า 2 เข็ม ภายในวันที่ 31 ม.ค. 2565
  - เคยได้รับวัคซีนสูตรไขว้ (เข็ม 1 ซิโนแวค และเข็ม 2 แอสตร้าเซนเนก้า) หรือ 
  - เคยได้รับวัคซีนสูตรไขว้ (เข็ม 1 แอสตร้าเซนเนก้า และเข็ม 2 โมเดอร์นา) ภายในวันที่ 31 ม.ค. 2565

 

เข็ม 4 สำหรับผู้มีอายุ 50 ปี ขึ้นไป
- เคยได้รับวัคซีน ซิโนแวค 2 เข็ม/ซิโนฟาร์ม 2 เข็ม และเข็ม 3 แอสตร้าเซนเนก้า หรือ
- เคยได้รับวัคซีน ซิโนแวค 2 เข็ม/ซิโนฟาร์ม 2 เข็ม และเข็ม 3 โมเดอร์นา หรือ
- เคยได้รับวัคซีน แอสตร้าเซนเนก้า 2 เข็ม และเข็ม 3 โมเดอร์นา หรือ
- เคยได้รับวัคซีน เข็ม 1 ซิโนฟาร์ม/ซิโนแวค และเข็ม 2,3 แอสตร้าเซนเนก้า ภายในวันที่ 31 ธ.ค. 2564

 

เปิดลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีน "โมเดอร์นา"

วันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะเต็มจำนวน เลือกฉีดวัคซีนเข็ม 1,2,3,4 ในวันที่ 2,3,4,5,7,9,10,11,12,13,14 พ.ค. 2565  

เข็ม 1 ลงทะเบียนทาง  https://qsmi-vaccine.kcmh.or.th/

เข็ม 2,3,4 ลงทะเบียนทาง https://qsmi-booster.kcmh.or.th/

 

- กรุณาเลือกวันและเวลารับวัคซีน กดยืนยันจะขึ้นว่า บันทึกข้อมูลสำเร็จ ให้ถ่ายภาพหน้าจอไว้เป็นหลักฐาน
- กรุณานำ บัตรประชาชน สมุดฝากครรภ์ ปากกา มาด้วยในวันนัดหมาย
- กรุณามาตรงตามวันและเวลาที่ได้นัดหมาย หากไม่มาตามวันและเวลาที่ลงทะเบียนไว้จะถือว่าสละสิทธิ์ 
- สถานที่ให้บริการฉีดวัคซีน ตึกราชูทิศ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย กรุงเทพฯ

ลงทะเบียน "วัคซีนโควิด" โมเดอร์นา เข็ม 1-4 ฟรี อ่านเงื่อนไขได้ที่นี่

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด