โควิด-19

"ยอดผู้ติดเชื้อโควิด" เสียชีวิต 124 ราย รายใหม่ลด 14,994 ราย หายป่วย 23,524 ราย

อัปเดตสถานการณ์ "ยอดผู้ติดเชื้อโควิด" จำนวนผู้ติดเชื้อเริ่มลดลง วันนี้พบ 14,994 ราย ยังไม่รวม ATK เสียชีวิตยังสูง 124 ราย หายป่วยเพิ่ม 23,524 ราย

อัปเดตสถานการณ์ "ยอดผู้ติดเชื้อโควิด" สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทย ซึ่งเริ่มนับเป็นระลอกเดือน ม.ค.  โดยข้อมูลจาก ศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานตัวเลขยอดผู้ติดเชื้อ "โควิด19" วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 รวม  14,994  ราย (ยังไม่นับรวม ATK) ตัวเลขผู้เสียชีวิตรายวันอยู่ที่ 124  ราย โดยแบ่งจำนวนผู้ติดเชื้อ "โควิด19" เป็น ติดเชื้อในประเทศ 14,951  ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 43 ราย ผู้ป่วยสะสม  1,957,433  ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) แบ่งเป็น

 

- หายป่วยกลับบ้าน 23,524 ราย
- หายป่วยสะสม 1,809,975 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)
- ผู้ป่วยกำลังรักษา 174,500 ราย
- จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบ
- รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 1,876 ราย
- เฉลี่ยจังหวัดละ 24 ราย
- อัตราครองเตียง ร้อยละ 24.5

\"ยอดผู้ติดเชื้อโควิด\" เสียชีวิต 124 ราย รายใหม่ลด 14,994 ราย หายป่วย 23,524 ราย

 

สำหรับสถิติตัวเลขรายวันของ ผู้ติดเชื้อใหม่ และเสียชีวิตเพิ่ม จาก "โควิด19" ในรอบสัปดาห์ ดังนี้

 


- 18 เมษายน 2565 ติดเชื้อ  16,994  ราย  เสียชีวิต   124  ราย
- 19 เมษายน 2565 ติดเชื้อ  16,891  ราย  เสียชีวิต   129  ราย
- 20 เมษายน 2565 ติดเชื้อ  20,455  ราย  เสียชีวิต   128  ราย
- 21 เมษายน 2565 ติดเชื้อ  21,931  ราย  เสียชีวิต   129  ราย
- 22 เมษายน 2565 ติดเชื้อ  21,808  ราย  เสียชีวิต   128  ราย
- 23 เมษายน 2565 ติดเชื้อ  20,052  ราย  เสียชีวิต   129  ราย
- 24 เมษายน 2565 ติดเชื้อ  17,784  ราย  เสียชีวิต   126  ราย

 

ทั้งนี้ สถานการณ์การ "ฉีดวัคซีนโควิด-19" ของประเทศไทย ข้อมูลเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2565 ข้อมูลการฉีดรายวัน 21,085 ราย มียอดฉีดสะสม 132,794,812 ราย แยกเป็นแต่ละเข็ม ดังนี้ 

 

- เข็มที่ 1 ฉีด    1,973 ราย    ฉีดสะสม  56,152,830 ราย 
- เข็มที่ 2 ฉีด    4,974 ราย    ฉีดสะสม  51,004,860 ราย 
- เข็มที่ 3 ฉีด    6,923 ราย    ฉีดสะสม  23,090,860 ราย
- เข็มที่ 4 ฉีด    7,215 ราย    ฉีดสะสม   2,546,262 ราย

\"ยอดผู้ติดเชื้อโควิด\" เสียชีวิต 124 ราย รายใหม่ลด 14,994 ราย หายป่วย 23,524 ราย

 

ข่าวยอดนิยม