โควิด-19

เช็ครายชื่อ 11 รพ.กทม.เปิด Walk In "ฉีดวัคซีน" Pfizer-Astrazeneca ถึง 30 เม.ย.

กทม.เปิด 11 โรงพยาบาล ให้บริการ Walk In "ฉีดวัคซีน" Pfizer-Astrazeneca ทุกเข็ม ฟรี ถึง 30 เม.ย. เช็คเงื่อนไขก่อนใช้บริการ

สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ประกาศปรับแผนการให้บริการ "ฉีดวัคซีน" โควิด-19 เข็มที่ 1 เข็ม 2 เข็ม 3 และเข็มกระตุ้น สำหรับประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป ชาวไทยและต่างชาติ ทุกสิทธิ ต่อเนื่องจากศูนย์ฉีดอื่น ๆ ณ จุดบริการฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลในสังกัด กทม. ทั้ง 11 แห่ง โดยให้บริการ "ฉีดวัคซีนฟรี"

รวมทั้ง เปิดช่องทางเพิ่มเติมให้ประชาชนได้รับวัคซีนโดยเร็วที่สุด โดยเปิด Walk in ฉีดวัคซีน AstraZeneca : AZ และวัคซีน Pfizer : PZ ณ จุดบริการฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาล โดยจะเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันนี้ ถึงสิ้นเดือน เม.ย. 65 เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ ณ จุดบริการวัคซีนที่โรงพยาบาลในสังกัดฯ ทั้ง 11 แห่ง รายละเอียด ดังนี้ 

 

 1. โรงพยาบาลกลาง โทร. 0 2225 1354 
 2. โรงพยาบาลตากสิน (ณ ห้างแพลทฟอร์ม วงเวียนใหญ่) โทร. 0 2437 7677
 3. โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ โทร. 0 2289 7000-4 
 4. โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ โทร. 0 2429 3575- 81 ต่อ 8589 
 5. โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ โทร. 0 2543 2090
 6. โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร โทร. 0 2327 3049 
 7. โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ โทร. 0 2444 0163 กด 0 
 8. โรงพยาบาลสิรินธร โทร. 0 2328 6760
 9. โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน โทร. 0 2452 7999
 10. โรงพยาบาลคลองสามวา โทร. 06 4557 6009
 11. โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร โทร.0 2180 0201-3 ต่อ 103,104

 

หลักเกณฑ์เงื่อนไข

 1. สำหรับผู้ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ทั้งชาวไทยและต่างชาติ
 2. สำหรับผู้ที่เคยติดเชื้อโควิด-19 รักษาหายแล้ว 3 เดือนขึ้นไป
 3. สำหรับกลุ่มผู้ที่ได้รับวัคซีนจากศูนย์ฉีดวัคซีนอื่น ๆ ทุกช่องทาง
 4. ผู้ที่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ หรือผู้ที่เคยติดเชื้อแล้ว ให้ได้รับเข็มกระตุ้นตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศ  

 

เอกสารที่ต้องนำมาด้วย กรณีคนไทย นำบัตรประจำตัวประชาชน และปากกาส่วนตัว กรณีคนต่างชาติ ใช้พาสปอร์ต (Passport) ร่วมกับบัตรสีชมพู หรือ ร่วมกับเลขประจำตัวประกันสังคม และปากกาส่วนตัว

 

ทั้งนี้ ผู้ที่ประสงค์เข้ารับการ "ฉีดวัคซีน" ต้องเตรียมความพร้อม นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ งดการออกกำลังกายหนัก สวมเสื้อที่สะดวกในการฉีด เช่น เสื้อแขนสั้น หากมีข้อสงสัยเรื่องการฉีดวัคซีน ติดต่อสอบถามได้ที่โรงพยาบาลในสังกัด กทม. ทั้ง 11 แห่ง ในวันและเวลาราชการ

 

เช็ครายชื่อ 11 รพ.กทม.เปิด Walk In \"ฉีดวัคซีน\" Pfizer-Astrazeneca ถึง 30 เม.ย.

ข่าวที่น่าสนใจ