โควิด-19

"ศบค." วางแนวทางฉีด "วัคซีนโควิด" เด็ก 5-17 ปี เร่งรัดก่อนเปิดภาคเรียน

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ที่ประชุม "ศบค." เผยแนวทางฉีด "วัคซีนโควิด" ไฟเซอร์ ให้เด็กช่วงอายุ 5-17 ปี พร้อมเร่งรัดเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ "ศบค." เปิดเผยแนวทางการให้ "วัคซีนโควิด" เข็ม 1,2 และเข็มกระตุ้น ในกลุ่มเป้าหมาย เด็กอายุ 5-17 ปี โดยพิจารณาภายใต้คำแนะนำของคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ร่วมกับ ผลการศึกษาประสิทธิภาพผลของการใช้วัคซีนตามที่ให้บริการจริงในประเทศ ซึ่งแบ่งแนวทางได้ ดังนี้

 

1. เด็กอายุ 5-6 ปี (กรณีเข็มที่ 1 Pfizer ฝาส้ม)

- เข็มที่ 1 Pfizer ฝาสีส้ม
- เข็มที่ 2 Pfizer ฝาสีส้ม (เว้นจากเข็มที่ 1 อย่างน้อย 8 สัปดาห์)
- เข็มที่ 3 ยังไม่ถึงกำหนด

 

2. เด็กอายุ 6-11 ปี

- กรณีเข็มแรกเป็น Pfizer ฝาสีส้ม เข็มที่ 2 ควรได้รับวัคซีนชนิด Pfizer ฝาสีส้ม เว้นจากเข็มที่ 1 อย่างน้อย 8 สัปดาห์
- กรณีที่เข็มแรกเป็น Sinovac เข็มที่ 2 ควรได้รับวัคซีนชนิด Pfizer ฝาสีส้ม เว้นจากเข็มที่ 1 อย่างน้อย 4 สัปดาห์
- เข็มที่ 3 ยังไม่มีกำหนดทั้ง 2 กรณี

 

3. เด็กอายุ 12-17 ปี

- กรณีเข็มแรกเป็น Pfizer ฝาสีม่วง เข็มที่ 2 ควรได้รับวัคซีนชนิด Pfizer ฝาสีม่วง เว้นจากเข็มที่ 1 อย่างน้อย 3-4 สัปดาห์ และเข็มที่ 3 เป็น Pfizer ฝาสีม่วงครึ่งโดส หรือ เต็มโดส เว้นจากเข็มที่ 2 อย่างน้อย 4-6 เดือน
- กรณีที่เข็มแรกเป็น Sinovac เข็มที่ 2 ควรได้รับวัคซีนชนิด Pfizer ฝาสีม่วง เว้นจากเข็มที่ 1 อย่างน้อย 4 สัปดาห์  และเข็มที่ 3 เป็น Pfizer ฝาสีม่วงเต็มโดส เว้นจากเข็มที่ 2 อย่างน้อย 4-6 เดือน

 

4. เด็กอายุ 6-17 ปี ที่ได้รับวัคซีน Sinovac หรือ Sinophram 

- กรณีที่ได้รับเข็มที่ 1 และ 2 เป็น Sinovac หรือ Sinophram การกระตุ้นเข็มที่ 3 ควรได้รับวัคซีนชนิด Pfizer ฝาสีส้มหรือสีม่วงก็ได้ เต็มโดส ตามช่วงอายุ โดยจะต้องเว้นระยะจากเข็มที่ 2 อย่างน้อย 4 สัปดาห์

 

ทั้งนี้ผู้ที่ได้วัคซีน Pfizer ฝาสีม่วง 2 โดส สามารถเลือกรับการฉีดวัคซีน Pfizer ฝาสีม่วงครึ่งโดสหรือเต็มโดสก็ได้ โดยให้เป็นไปตามความสมัครใจของผู้ปกครองและเด็ก หากรับผ่านสถานศึกษาจะจัดครึ่งโดสให้ ส่วนกลุ่มอื่นๆ เข้ารับการฉีดกระตุ้น Pfizer ฝาสีม่วงเต็มโดส ได้ผ่านสถานพยาบาล

\"ศบค.\" วางแนวทางฉีด \"วัคซีนโควิด\" เด็ก 5-17 ปี เร่งรัดก่อนเปิดภาคเรียน

 

นอกจากนี้ มีการรายงานแผนการเร่งฉีด "วัคซีนโควิด" ในกลุ่มเป้าหมายอายุ 5-17 ปี เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 ดังนี้

 

- ฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ในกลุ่มเป้าหมายอายุ 12-17 ปี ที่ไม่ได้มารับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ตามนัด ผ่านระบบสถานพยาบาล
- ฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 และ 2 ในกลุ่มเป้าหมายอายุ 5-11 ปี ผ่านระบบสถานศึกษา
- ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นในกลุ่มเป้าหมายอายุ 12-17 ปี ที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มตามเกณฑ์ ผ่านระบบสถานศึกษาและสถานพยาบาล

 

พร้อมรายงานผลดำเนินการฉีด "วัคซีนโควิด" ในกลุ่มเด็กอายุ 5-17 ปี ข้อมูล  ณ เดือน มี.ค. 2565 ดังนี้

 

ผู้มีอายุ 5-11 ปี

- กลุ่มเป้าหมาย 5.1 ล้านคน ฉีดเข็มที่ 1 จำนวน 2.5 ล้านคน (ครอบคลุม 50.1%) เข็มที่ 2 จำนวน 2.6 แสนคน (ครอบคลุม 5.1%)

 

ผู้มีอายุ 12-17 ปี

- กลุ่มเป้าหมาย 4.7 ล้านคน ฉีดเข็มที่ 1 จำนวน 4.3 ล้านคน (ครอบคลุม 89.9%) เข็มที่ 2 จำนวน 3.9 ล้านคน (ครอบคลุม 81.1%) เข็มที่ 3 จำนวน 7.7 หมื่นคน (ครอบคลุม 1.6%)

\"ศบค.\" วางแนวทางฉีด \"วัคซีนโควิด\" เด็ก 5-17 ปี เร่งรัดก่อนเปิดภาคเรียน

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ