โควิด-19

"เสี่ยงติดโควิดกักตัวกี่วัน" ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงควรตรวจ atk ตอนไหน เช็คเลย

"เสี่ยงติดโควิดกักตัวกี่วัน" ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงควรตรวจ atk ตอนไหน ติดแล้วทำยังไงต่อ เป็นคำถามที่หลายคนตั้งคำถาม หาคำตอบมาให้แล้ว

"เสี่ยงติดโควิดกักตัวกี่วัน" หลังสถานการณ์โควิดสายพันธุ์ "โอไมครอน" ยังแพร่ระบาด และมีผู้ป่วยเพิ่มจำนวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง หลายคนกลับมาสงสัย
เกี่ยวกับความเสี่ยงในการได้รับเชื้อมา เมื่อพบว่าตนเองอยู่ในกลุ่ม "ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง" ควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรดี จะต้องตรวจ ATK ตอนไหน แล้วจะต้องทำอย่างไรต่อไปหากผลตรวจเป็นบวก (Positive)
 

ตรวจ ATK ตอนไหน

- มีไข้ ไอ เจ็บคอ ตาแดง ผื่นขึ้น ถ่ายเหลว แสบคอมาก ตรวจ ATK ทันที

- ไม่มีอาการเหล่านี้ แต่ไปสัมผัสผู้ติดเชื้อโควิดแบบใกล้ชิด โดย…

 

 • อาศัยอยู่บ้านเดียวกัน
 • เรียนหนังสือ หรือทำงานด้วยกัน
 • คุยกันโดยไม่สวมหน้ากากอนามัยนานเกิน 5 นาที
 • เดินทางไปเที่ยวด้วยกัน รับประทานอาหารร่วมกัน

 

- หากเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ควรตรวจ ATK ภายใน 24 ชั่วโมง หลังเจอผู้ติดเชื้อ

 

"เสี่ยงติดโควิดกักตัวกี่วัน" กรณีที่ผลตรวจเป็น (-) ควรตรวจทุก 3 วัน คือวันที่ 0 , 3 และ 7 จนครบ 7 วัน โดยในระหว่าง 7 วันนี้ ให้กักตัวอยู่ที่บ้าน หรืออยู่คนเดียวก่อน หากไม่มีอาการและครบกำหนด 7 วันแล้ว สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ โดยสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง และสังเกตอาการตนเองต่อจนครบ 10 วัน

ทำอย่างไรดีเมื่อผล ATK เป็นบวก 

 

1. หลังพบว่าผลตรวจ ATK เป็น (+) แนะนำให้ตรวจ RT-PCR เพื่อยืนยันผลตรวจอีกครั้ง (ในกรณีที่สามารถทำ RT-PCR ได้) ทั้งนี้ เนื่องจากมีโอกาสเกิดผลบวกลงได้ (False Negative) โดยสามารถพบได้ประมาณ 0.5 – 0.05% ซึ่งขึ้นอยู่กับยี่ห้อของชุดตรวจทดสอบ (ATK) ที่ใช้ตรวจ

2. ให้ตรวจสอบตัวเองว่า อยู่ในกลุ่มผู้ป่วยที่จำเป็นต้องรับการรักษาที่โรงพยาบาล ดังนี้

 • ผู้สูงอายุ ที่มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป
 • ผู้หญิงตั้งครรภ์ ที่มีอายุครรภ์มากกว่า 20 สัปดาห์
 • ผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ผู้ป่วยโรคไต ผู้ที่รับประทานยากดภูมิ ผู้ติดเชื้อ HIV เป็นต้น
 • ซึ่งกลุ่มผู้ป่วยดังกล่าว มีโอกาสพบภาวะปอดอักเสบ หากเกิดการติดเชื้อ โดยมักพบอาการปอดอักเสบในช่วงวันที่ 5 -7 ซึ่งจะต้องรับยาต้านไวรัส เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอาการปอดอักเสบ

3. กรณีที่ไม่ใช่กลุ่มผู้ป่วยที่จำเป็นต้องรับการรักษาในโรงพยาบาล ให้รักษาตามอาการ โดยทำ Home Isolation, Hotel Isolation, Community 
Isolation
โดยเข้าระบบตามสิทธิการรักษาที่ผู้ป่วยมี

 

คำแนะนำสำหรับวิธีการกักตัว

 

 • แยกตัวจากผู้อื่น แยกนอน แยกรับประทานอาหาร จนครบ 10 วัน นับจากวันที่มีอาการครั้งแรก
 • หลังแยกตัวจนครบ 10 วัน และอาการทุเลาลงแล้ว ไม่จำเป็นต้องตรวจ RT-PCR ซ้ำ สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือเป็นประจำ และสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติ
 • หากต้องการไปกักตัวที่ Hospitel ที่ท่านจัดหาเอง สามารถใช้ผลตรวจจาก application "หมอพร้อม" เพื่อเข้ารับการดูแล
 • หากกักตัวครบ 10 วันแล้ว สามารถขอใบรับรองแพทย์ได้จากโรงพยาบาลใกล้บ้านที่ 1330 จัดหาให้ หรือรับจาก Hospitel ที่ท่านเข้ารับบริการ

 

(ข้อมูลจาก ศูนย์โรคอุบัติใหม่ทางคลินิก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ณ วันที่ 9 ก.พ. 2565)

 

ขอบคุณข้อมูล โรงพยาบาลศิครินทร์

ข่าวที่น่าสนใจ