โควิด-19

"โควิด" ติดหรือยัง เช็คด่วน 7 วันหลังสงกรานต์ หากเจออาการนี้ ตรวจ ATK - กักตัว

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"โควิด" ติดหรือยัง กรมควบคุมโรคแนะ เช็คด่วน 7 วัน หลังเทศกาลสงกรานต์ หากเจออาการเหล่านี้ ตรวจ "ATK" - กักตัวทันที

(16 เม.ย.2565) นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า ตามที่ นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข มอบหมายให้กรมควบคุมโรค เฝ้าระวัง และติดตามสถานการณ์โรค "โควิด" ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 นั้น 

สำหรับประชาชนที่เดินทางกลับจากสงกรานต์แล้ว ให้สังเกตอาการตนเอง และเฝ้าระวัง 7 วัน หากมีอาการสงสัยติดเชื้อ "โควิด" เช่น มีไข้ ไอ เจ็บคอ ให้ทำการตรวจ "ATK" และหลีกเลี่ยงการพบปะผู้คนจำนวนมาก หากต้องพบผู้อื่น ให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ทำงานที่บ้าน (WFH) ตามความเหมาะสม โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันตนเองขั้นสูงสุดตลอดเวลา อย่างเคร่งครัด เน้นการเว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อย ๆ ไม่ใช้ของร่วมกับผู้อื่น และรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่

นอกจากนี้ ประชาชนกำลังทยอยเดินทางกลับในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อหลีกเลี่ยงรถติด ดังนั้น ขอให้ผู้เดินทาง ขับขี่ด้วยความระมัดระวังเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนน

 

โดยข้อมูลจากศูนย์การเฝ้าระวัง กรมควบคุมโรค สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา ช่วง 7 วันอันตราย ข้อมูลวันที่ 
11-15 เมษายน 65 พบอุบัติเหตุรวม 1,478 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บนอนรักษาในโรงพยาบาล 1,452 ราย ผู้บาดเจ็บแบบผู้ป่วยนอกไม่รวมกรุงเทพ 10,534 ราย 
และเสียชีวิต 204 ราย

โดยการขับรถเร็ว และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วขับ ยังคงเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ทั้งนี้ พฤติกรรมเสี่ยงที่ทำให้บาดเจ็บและเสียชีวิตสูงสุด 
คือผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ โดยที่ไม่สวมหมวกนิรภัย

 

"ขอให้ผู้ขับขี่ปฏิบัติตามกฎจราจรและกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยพักผ่อนให้เพียงพอ หากง่วงให้พัก ขับขี่อย่างปลอดภัย ป้องกันอุบัติเหตุจราจร ด้วยมาตรการ 3 ด่าน 3 ม. คือ

  • ด่านตนเอง หากดื่มแอลกอฮอล์ไม่ควรขับรถ
  • ด่านครอบครัว ช่วยกันตักเตือนและไม่ให้คนที่ดื่มแอลกอฮอล์ไปขับรถ
  • ด่านชุมชน คัดกรองและประเมินคนเมาที่ขับขี่ยานพาหนะ โดยเน้นที่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์บนถนนสายรอง

ส่วน 3 ม. ได้แก่ ไม่เมา สวมหมวกนิรภัย และสวมแมสก์ ป้องกัน โควิด-19
 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ