โควิด-19

เปิด 5 พฤติกรรมเสี่ยง "ติดเชื้อโควิด" สงกรานต์ 2565 งดได้ก็งด และ พก ATK

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เช็คเลย 5 พฤติกรรมเสี่ยง "ติดเชื้อโควิด" ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 งดได้ก็งด และ พก ATK เน้นย้ำ ไม่เมา สวมหมวก ใส่แมสก์

"สงกรานต์ 2565" กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 แต่ชีวิตยังคงต้องเดินต่อไป หลายคนเดินทางกลับภูมิลำเนา เพื่อเฉลิมฉลองกับครอบครัว สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เปิดเผยผลการสำรวจ การเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพของกองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ในช่วงเทศกาล "สงกรานต์ 2565" ผ่านระบบออนไลน์ (Google Form) ระหว่างวันที่ 21 มีนาคม - 5 เมษายน 2565  พบว่า ประชาชนมีพฤติกรรมเสี่ยง "ติดเชื้อโควิด" ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 5 อันดับ ดังนี้  

 

 

 

  1. พฤติกรรมการไปซื้อของที่ห้างสรรพสินค้า หรือตลาดสดด้วยตนเอง ร้อยละ 74
  2. พฤติกรรมการไปพบปะกราบขอพรผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุที่ไม่พบกันมานาน ร้อยละ 58.8
  3. พฤติกรรมการกินอาหารร่วมกันกับญาติมิตร ร้อยละ 48.5
  4. พฤติกรรมการรวมกลุ่มตามที่เคยทำในเทศกาลสงกรานต์ ร้อยละ 41.1
  5. พฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยว กลับภูมิลำเนาด้วยรถโดยสารสาธารณะ ร้อยละ 23.3

 

ดังนั้น เพื่อให้การฉลองเทศกาล "สงกรานต์ 2565" ปลอดภัยไม่เสี่ยง ขอความร่วมมือให้ทุกคนในครอบครัวปฏิบัติตัว ตามหลักพฤติกรรมการป้องกันตนเองสูงสุดแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention) อย่างเคร่งครัด ควรหลีกเลี่ยงการคลุกคลีกับผู้อื่นล่วงหน้าอย่างน้อย 3 - 5 วัน และตรวจ ATK ก่อนเดินทาง ระหว่างเดินทางให้เว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อย ๆ สวมหน้ากากอนามัยเมื่อพูดคุยกัน และใช้สำรับอาหาร จาน ชาม ช้อน แก้ว อุปกรณ์ส่วนตัว และเน้นย้ำให้ผู้ที่มีอาการสงสัยว่า "ติดเชื้อโควิด" สัมผัสใกล้ชิดกับผู้มีความเสี่ยงติดโควิด ให้รีบตรวจ Antigen Test Kit (ATK) เพื่อลดการแพร่กระจายไปยังผู้สูงอายุและเด็กในครอบครัว

นอกจากนี้ เพื่อความปลอดภัย ผู้สูงอายุควรฉีดวัคซีนป้องกันโควิด ก่อนเทศกาลสงกรานต์ โดยสงกรานต์นี้เชิญชวนทุกท่านพร้อมกันร่วมเป็นส่วนหนึ่งเทศกาลสงกรานต์ปลอดภัย ลดเสี่ยงเลี่ยงโควิด-19 และ ร่วมรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ “ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ” เน้นมาตรการ “ไม่เมา สวมหมวก ใส่แมสก์” 

D-M-H-T-T คือ เว้นระยะห่าง-สวมหน้ากากทุกครั้ง-ล้างมือบ่อยๆ-ตรวจเร็วควบคุมไว-ไปไหนสแกนไทยชนะ

เปิด 5 พฤติกรรมเสี่ยง \"ติดเชื้อโควิด\" สงกรานต์ 2565 งดได้ก็งด และ พก ATK

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ