โควิด-19

"ยารักษาโควิด" ผ่านการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญ ยันมีประสิทธิผลในการรักษา

กรมการแพทย์ ชี้ "ยารักษาโควิด" ผ่านการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญ ยืนยันมีประสิทธิผลการรักษาต่อผู้ป่วยตามข้อบ่งชี้ แนะฉีดวัคซีนป้องกันการเสียชีวิต

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า กรมการแพทย์ ได้จัดทำแนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยืนยัน กระทรวงสาธารณสุขได้มีการพิจารณานำ "ยารักษาโควิด" หลายประเภทผ่านการพิจารณาร่วมกันจากคณะทำงาน

โดยยาแต่ละประเภทมีประสิทธิผลในกลุ่มผู้ป่วยที่อาการแตกต่างกันตามข้อบ่งชี้ ในกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่มีอาการ อาการเล็กน้อย และไม่มีความเสี่ยงที่จะเกิดอาการรุนแรง ควรให้การรักษาแบบผู้ป่วยนอก โดยแยกกักตัวที่บ้าน (Out-patient with self isolation) หรือ home isolation หรือสถานที่รัฐจัดให้ตามความเหมาะสม ให้ดูแลรักษาตามอาการตามดุลยพินิจของแพทย์ เนื่องจากส่วนมากหายได้เอง กลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรง ไม่มีปอดอักเสบ ไม่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรครุนแรง/โรคร่วมสําคัญ และภาพถ่ายรังสีปอดปกติ อาจพิจารณาให้ ฟาวิพิราเวียร์ ควรเริ่มยาโดยเร็ว หากตรวจพบเชื้อเมื่อผู้ป่วยมีอาการมาแล้วเกิน 5 วัน และผู้ป่วยไม่มีอาการหรือมีอาการน้อยอาจไม่จําเป็นต้องให้ยาต้านไวรัส เพราะผู้ป่วยส่วนใหญ่จะหายได้เองโดยไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน

 

นอกจากนี้ยังมีการให้ยาต้านไวรัสชนิดอื่น อาทิ Remdesevir Molnupiravir และ Nirmatrelvir/ritonavir การให้การรักษาขึ้นอยู่กับอาการของผู้ป่วย ประวัติการรับวัคซีน ปัจจัยเสี่ยงของผู้ป่วย รวมทั้ง การพิจารณาชนิดของยาขึ้นกับดุลยพินิจของแพทย์ผู้รักษา

 

ทั้งนี้ โรคโควิด 19 ยังอยู่ในช่วงการแพร่ระบาดพบผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมากในประเทศไทย จึงขอแนะนำให้ประชาชนให้ความสำคัญกับการดูแลตนเอง สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ เว้นระยะห่าง ไม่เข้าไปอยู่ในบริเวณที่มีคนแออัด และที่สำคัญควรฉีดวัคซีนให้ครบตามจำนวน ซึ่งขณะนี้ประชาชนสามารถเข้าถึงการฉีดวัคซีนได้ง่ายขึ้น นอกจากสถานพยาบาลที่ให้บริการฉีดวัคซีนแล้ว ยังมีการฉีดวัคซีนในห้างสรรพสินค้าหรือจุดฉีดวัคซีนที่สำคัญต่างๆ ทั่วประเทศ  โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคประจำตัว และหญิงตั้งครรภ์ เพื่อลดการป่วยรุนแรงและการเสียชีวิต

 

ภาพจาก กรมการแพทย์

ข่าวยอดนิยม