โควิด-19

ติด "โควิด" ตายเเล้ว เพิ่งเจอเชื้อ 8 ราย

คนตายจาก "โควิด" 8 ราย ตรวจพบติดเชื้อวันเสียชีวิต ยอดตายนิวไฮ 10 เม.ย.65 ส่วนใหญ่ติดจากคนรู้จักและคนในครอบครัว

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รายงานยอดผู้เสียชีวิตจาก "โควิด" ประจำวันที่ 10 เมษายน 2565 ซึ่งเป็นสถิตินิวไฮ 108 ราย ทั้งนี้ จากข้อมูลพบว่า รายละเอียดผู้เสียชีวิตของประเทศไทย จากจำนวน 108 ราย เป็นชาย 61 ราย หญิง 47 ราย

จากยอดผู้เสียชีวิตจาก "โควิด" ยังพบด้วยว่า ระยะเวลาจากวันพบเชื้อจนถึงวันเสียชีวิต เฉลี่ยอยู่ที่ 8 วัน อย่างไรก็ตาม มีข้อมูลที่น่าสนใจคือ มีผู้เสียชีวิตถึง 8 ราย ที่เพิ่งพบเชื้อวันเสียชีวิต

อายุโดยเฉลี่ยของผู้เสียชีวิต

 

เป็นสูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 94 ราย

 
อายุน้อยกว่า 60 ปี  เเต่มีประวัติโรคเรื้อรัง 13 ราย ไม่มีประวัติเรื้อรัง  1 ราย 

 

ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้ติด

ติดจากคนรู้จัก 28 ราย

ติดจากครอบครัว 24 ราย

ติดในพื้นที่ระบาด 5 ราย

 

ส่วนปัจจัยเสี่ยงของโรคที่ทำให้เสียชีวิต

โรคไต 34 ราย 
หัวใจ 17 ราย
หลอดเลือดสมอง 13 ราย
ติดเตียง 10 ราย
มะเร็ง 7 ราย
อ้วน 5 ราย

ติด \"โควิด\" ตายเเล้ว เพิ่งเจอเชื้อ 8 ราย

ข่าวยอดนิยม