โควิด-19

เปิดข้อมูลผู้ได้รับความเสียหายจากการ "ฉีดวัคซีน" 1 ปี 1.4 หมื่นราย

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

สปสช. เปิดข้อมูล ช่วยเหลือเบื้องต้นผู้ได้รับความเสียหาย "ฉีดวัคซีน" รวม 1 ปี มีประชาชนยื่นคำร้อง 17,171 ราย เข้าหลักเกณฑ์รับการช่วยเหลือแล้ว 14,034 ราย

นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า ตามที่กระทรวงสาธารณสุขและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้ประเมินสถานการณ์โควิด-19 หลังช่วงเทศกาลสงกรานต์ จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้นสูงขึ้นอย่างมาก ในช่วงที่ผ่านมารัฐบาลจึงเร่งขอให้ประชาชนทั่วประเทศ "ฉีดวัคซีน" โควิด-19 เพื่อป้องกันภาวะเจ็บป่วยรุนแรงและเสียชีวิต 

 

ทั้งนี้ยืนยันว่า วัคซีนโควิด-19 ที่รัฐบาลดำเนินการฉีดให้ประชาชนมีความปลอดภัย แต่ยอมรับว่าในจำนวนผู้เข้ารับบริการอาจมีผู้ที่เกิดภาวะไม่พึงประสงค์หลัง "ฉีดวัคซีน" ได้

 

เพื่อเป็นการดูแลประชาชนที่ "ฉีดวัคซีน" โควิด-19 และเกิดภาวะไม่พึงประสงค์ รัฐบาลจึงได้มอบให้ สปสช.จัดระบบเพื่อให้การช่วยเหลือเบื้องต้นผู้ได้รับความเสียหายจากการรับวัคซีนโควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2564 โดยตลอดระยะเวลาประมาณ 1 ปี สปสช.ทั้ง 13 เขตพื้นที่ได้เร่งพิจารณาและให้ช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง

 

นพ.จเด็จ กล่าวว่า ที่ผ่านมามีประชาชนที่ได้รับความเสียหายภายหลัง "ฉีดวัคซีน" ป้องกันโรคโควิด-19 ข้อมูล ณ วันที่ 8 เมษายน 2565 มีประชาชนยื่นคำร้องเพื่อขอรับการช่วยเหลือเบื้องต้นทั้งสิ้นจำนวน 17,171 ราย ในจำนวนนี้เข้าหลักเกณฑ์รับการช่วยเหลือจำนวน 14,034 ราย (81.73%) ไม่เข้าหลักเกณฑ์ฯ จำนวน 2,551 ราย (14.86%) และอยู่ระหว่างการรอพิจารณา จำนวน 586 ราย (3.41%) ซึ่งในจำนวนนี้มีการมียื่นอุทธรณ์คำร้อง 995 ราย โดย สปสช.ได้จ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแล้วทั้งสิ้น 1,710,258,900 บาท

 

ในส่วนของการช่วยเหลือเบื้องต้นผู้ได้รับความเสียหายจากการรับวัคซีนโควิด-19 อาทิ มีไข้, ปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน, มีผื่น คัน บวม, ปวดเวียนศีรษะ หน้ามืด, แน่นหน้าอก หายใจลำบาก, อาการชา, แขนขาอ่อนแรง, ภาวะแพ้รุนแรง (Phylaxis Shock) และเสียชีวิต อย่างไรก็ตามภาพรวมส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มอาการไม่รุนแรง ซึ่งเข้าหลักเกณฑ์ ระดับ 1 อาการเจ็บป่วยต่อเนื่อง จ่ายไม่เกิน 1 แสนบาท จำนวน 9,938 ราย ขณะที่ใน ระดับ 2 เกิดความเสียหายถึงขั้นสูญเสียอวัยวะหรือพิการจนมีผลต่อการดำรงชีวิต จ่ายไม่เกิน 2.4 แสนบาท มี จำนวน 426 ราย และระดับ 3 กรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวร จ่ายไม่เกิน 4 แสนบาท จำนวน 3,670 ราย

 

ทั้งนี้ ผู้ได้รับความเสียหายจากการรับวัคซีนโควิด-19 ยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นได้ 3 จุด คือ 1.หน่วยบริการที่ไปรับการฉีด 2.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 3.สปสช. เขตพื้นที่ทั้ง 13 สาขาเขต มีระยะเวลายื่นคำร้องภายใน 2 ปี นับจากวันที่เกิดความเสียหายหลังฉีดวัคซีนโควิด-19 หลังจากได้รับคำร้องแล้ว จะมีคณะอนุกรรมการในระดับเขตซึ่งประกอบด้วย แพทย์ผู้เชี่ยวชาญและตัวแทนภาคประชาชนเป็นผู้พิจารณาว่าจะจ่ายเงินเยียวยาหรือไม่และจ่ายเป็นจำนวนเท่าใด ตามหลักฐานทางการแพทย์และระดับความหนักเบาของอาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้น เมื่อมีผู้มายื่นคำร้องแล้ว คณะอนุกรรมการฯ ระดับเขตพื้นที่จะเร่งพิจารณาให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ซึ่งในกรณีที่ผู้ยื่นคำร้องไม่เห็นด้วยกับผลการวินิจฉัย ก็มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อเลขาธิการ สปสช. ได้ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ทราบผลการวินิจฉัย

 

"การ "ฉีดวัคซีน" โควิด-19 เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกคน ตราบใดที่ยังคงมีการแพร่ระบาดของโควิด-19 อยู่ เพื่อลดความเสี่ยงในการเจ็บป่วยรุนแรงและเสียชีวิตลง โดยเฉพาะในผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง เจ็บป่วยเรื้อรัง และผู้สูงอายุ ดังนั้นขอให้ประชาชนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนเข้ารับการฉีดวัคซีนตามมาตรการทางการแพทย์และสาธารณสุข" เลขาธิการ สปสช. กล่าว

 

ดาวน์โหลดแแบบคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีได้รับความเสียหายจากการรับวัคซีนป้องกันโควิดได้ที่ https://www.nhso.go.th/downloads/175

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ