โควิด-19

"ฉีดวัคซีนแล้วตาย" พบ 6 ราย ถ้า "ติดโควิด" ต้องฉีดวัคซีนอีกไหม อ่านได้ที่นี่

ล่าสุด "ฉีดวัคซีนแล้วตาย" พบ 6 รายแล้ว จากวัคซีนกว่า 130 ล้านโดส ขณะที่ ผู้ที่เคย "ติดโควิด" ให้ฉีดวัคซีนได้หลังติดเชื้อ 3 เดือน 

อัปเดตข้อมูล "ฉีดวัคซีนเเล้วตาย" จากข้อมูลของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. ได้รายงานว่า หลังจาก "ฉีดวัคซีน" พบเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีนโควิด-19 โดยอาการไม่พึงประสงค์ ที่พบบ่อยในวัคซีนทุุกชนิด ได้เเก่ ไข้ ปวดศรีษะ เวียนศรีษะ คลื่นไส้ อาเจียน ปวดเมื่อยตามตัว
 

ทั้งนี้ จากข้อมูล ณ วันที่ 3 เมษายน 2565 เวลา 16.30 น.  

พบเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายเเรงที่เกี่ยวกับวัคซีน มีจำนวน 123 ราย หรือ คิดเป็น 0.9 รายต่อล้านโดส

และ มีผู้เสียชีวิตที่สรุปได้ว่าเกี่ยวข้องกับวัคซีน จำนวน 6 ราย หรือ คิดเป็น 0.04 ราย ต่อล้านโดส 
 

จากจำนวนผู้ฉีดทั้งหมด 130,139,978 โดส 
ซึ่งเเบ่งเป็น วัคซีนซิโนเเวค 26,519,522 โดส, แอสตร้าเซเนก้า 48,152,053 โดส, ซิโนเเวค 14,826,655 โดส, ไฟเซอร์ 35,234,563 โดส, และโมเดอร์น่า 5,407,185 โดส  

 

ที่ผ่านมา ตามคำแนะนำการให้วัคซีนโควิด ของกระทรวงสาธารณสุข
ปรับจากมติการประชุมคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 17 มีนาคม 2565 และวันที่ 4 เมษายน 2565

การฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มกระตุ้น สำหรับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

  1. แนะนำให้ฉีดวัคซึนเข็มที่ 3 โดยมีระยะห่างจากเข็มที่ 2 ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป
  2. แนะนำให้ฉีดวัคซึนเข็มที่ 4 โดยมีระยะห่างจากเข็มที่ 3 ตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป

กรณีกระตุ้นด้วยวัคซีน Pizer สามารถฉีดขนาดครึ่งโดสได้ายใต้ดุลพินิจของแพทย์และความสมัครใจของผู้รับวัคซีน

(ทั้งนี้ มีข้อมูลการศึกษาในผู้ใหญ่ที่แข็งแรงดีว่าสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ดี แต่ไม่มีการศึกษาในผู้สูงอายุ ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง หรือเด็ก)

 

การฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นในเด็กอายุ 12-17 ปี

แนะนำให้เด็กอายุ 12-17 ปี ที่ได้รับวัคชื่น 2 เข็ม รับวัคชีน Pfizer เข็มกระต้นเป็นเข็มที่
ขนาดโดสปกติหรือครึ่งโดส ระยะห่างจากเข็มที่ 2 เป็นระยะเวลาตั้งแต่ 46 เดือน ขึ้นไป

จัดระบบการฉีดผ่านระบบสถานศึกษา เพื่อเตรียมการสำหรับเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2565 โดยบูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ สามารถฉีดขนาดโดสปกติหรือครึ่งโดส โดยให้เป็นไปตามความสมัครใจของผู้ปกครองและเด็ก

 

การให้วัคซีนโควิด 19 ในผู้ที่มีประวัติติดเชื้อโควิด-19

แนะนำให้วัคซีนโควิด 19 ในผู้ที่มีประวัติ "ติดโควิด" ได้ตามหลักการเดียวกับผู้ที่ยังไม่เคยติดเชื้อมาก่อน โดยให้วัคซีนหลังจากการติดเชื้อ เป็นเวลา 3 เดือน 

\"ฉีดวัคซีนแล้วตาย\" พบ 6 ราย  ถ้า \"ติดโควิด\" ต้องฉีดวัคซีนอีกไหม อ่านได้ที่นี่

\"ฉีดวัคซีนแล้วตาย\" พบ 6 ราย  ถ้า \"ติดโควิด\" ต้องฉีดวัคซีนอีกไหม อ่านได้ที่นี่

ข่าวยอดนิยม