โควิด-19

เปิดรับอาสาสมัคร 5-11 ปี ฉีดวัคซีน Pfizer เข็ม 3 หลัง "โอไมครอน" รุกหนักในเด็ก

หมอยง โพสต์ รับสมัครอาสาสมัครเด็ก 5-11 ปี "ฉีดวัคซีน" ไฟเซอร์ เข็มกระตุ้น หลัง "โอไมครอน" ระบาดในเด็กเพิ่มมากขึ้น

จากสถานการณ์การระบาด "โอไมครอน" พบเด็กติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดย ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้โพสต์ผ่านเฟสบุ๊ค "Yong Poovorawan" ว่า เด็กมีความจำเป็นที่จะต้องได้รับการ "ฉีดวัคซีน" ในการป้องกันความรุนแรงของโรค

ในเด็กที่ได้รับ "วัคซีน" Sinovac หรือ Sinopharm มาแล้ว 2 เข็ม ภูมิต้านทานที่เกิดขึ้นจะไม่สูงมาก ไม่เพียงพอในการป้องกัน การติดเชื้อ ควรจะกระตุ้นเข็ม 3 ด้วย "วัคซีน" mRNA เพื่อกระตุ้นให้ภูมิสูงขึ้นและอยู่นาน การกระตุ้นควรกระตุ้นห่างจากเข็ม 2 อย่างน้อย 1 เดือน

 

ทางศูนย์ฯมีโครงการศึกษาวิจัย "วัคซีน" ไฟเซอร์ เข็มกระตุ้น ในเด็กที่ได้รับ "วัคซีน" Sinovac  หรือ Sinopharm  มาแล้ว 2 เข็ม จะมีการขอตรวจภูมิต้านทานก่อนและหลังการฉีด "วัคซีน" โครงการวิจัยนี้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมทางการวิจัยในคน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อฉีด "วัคซีน" เข็มกระตุ้น (เข็มที่ 3) โดยการกรอกกูเกิลฟอร์ม

 

 

โดยมีคุณสมบัติดังนี้
-อายุ 5-11 ปี
-สุขภาพร่างกายแข็งแรงดี
-ไม่มีโรคประจำตัว
-ไม่เคยติดเชื้อโควิด-19 มาก่อน

ยินดีเข้าร่วมโครงการเพื่อฉีด "วัคซีน" โควิด-19 ชนิดเอ็มอาร์เอ็นเอ (Pfizer)  เป็นเข็มกระตุ้น (เข็มที่3)

 

 

การศึกษานี้จะขอตรวจภูมิต้านทานทั้งระบบ  T  และ  B cell  ก่อนการฉีด "วัคซีน" ครั้งที่ 1 และหลังการฉีด "วัคซีน" ครั้งที่ 2 เป็นเวลา 4 สัปดาห์ รวมทั้งหมด 2 ครั้ง ในการมาตรวจครั้งที่ 2 ทางศูนย์ฯ ยินดีให้ "วัคซีน" ไข้หวัดใหญ่ ตามความประสงค์ของผู้ปกครอง ผลการตรวจจะแจ้งให้ทราบเฉพาะรายบุคคล และยินดีให้คำปรึกษาตลอดระยะเวลาที่อยู่ในโครงการ

 

ผู้ปกครองท่านใด มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการ สามารถกรอกใบสมัครได้ตามข้อมูลด้านล่างนี้

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfyz-xzuBP-q1LsQuCGM0bst85bGazqFC2scTLrZbtLFVrhTg/viewform

ข่าวยอดนิยม