โควิด-19

"Long COVID" เสี่ยงเกิดอาการจิตเวช เครียด ซึมเศร้า

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ผู้ป่วย "Long COVID" เสี่ยงผิดปกติทางจิตเวช เครียด ซึมเศร้า มากกว่ากลุ่มที่เคยติดเชื้อแต่ไม่มี Long COVID ถึง 3.48 เท่า

รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้โพสต์ข้อมูลอัปเดตงานวิจัยเกี่ยวกับอาการข้างเคียงหรือผลกระทบจาก  "Long COVID"  ทางเฟซบุ๊กส่วนตัว ถึงปัญหา Long COVID กับโรคจิตเวช ซึ่งจากงานวัยของทีมวิจัยจากประเทศญี่ปุ่นและสวีเดน มีการศึกษาในกลุ่มตัวอย่าง 763 คน ในช่วงมีนาคมถึงมิถุนายน 2564   

 

 

พบว่าผู้ที่เคยติดเชื้อโรคโควิด-19 มาก่อน และประสบปัญหา Long COVID (Post COVID conditions) นั้น จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดอาการผิดปกติทางจิตเวช เช่น เครียด ซึมเศร้า ฯลฯ มากกว่าทั้งกลุ่มที่เคยติดเชื้อแต่ไม่มี Long COVID และกลุ่มที่ไม่เคยติดเชื้อ ถึง 2.44-3.48 เท่า

นอกจากนี้ ความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากปัญหา "Long COVID" ในอเมริกา ซึ่งได้มีการศึกษาจาก Long COVID Initiative ชี้ว่า ขณะนี้อเมริกามีผู้ป่วยที่ประสบปัญหา Long COVID อย่างน้อย 22,000,000 คน โดยมีถึง 7,000,000 คนที่ส่งผลบั่นทอนสมรรถนะในการดำรงชีวิต (Disabling Long COVID) 

 

 

มีการคาดประมาณความสูญเสียทางเศรษฐกิจในระดับบุคคล จากการสูญเสียรายได้จากการทำงาน การสูญเสียเงินออม และค่าใช้จ่ายในการรักษาตนเอง พบว่ามีมูลค่ากว่า 386,000 ล้านดอลล่าร์  

จากข้อมูลข้างต้น ทำให้ตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันตนเองและครอบครัว เพราะการติดเชื้อไม่ได้จบแค่การป่วยไม่ป่วยในช่วงแรก แต่มีโอกาสทำให้เกิดปัญหาเรื้อรังระยะยาว 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ