โควิด-19

ด่วน สธ. สั่งรพ.ทั่วประเทศพร้อมดูแล "ผู้ป่วยโควิด" รับมือ "โอไมครอน"

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข สั่งการสาธารณสุขทุกจังหวัดเตรียมความพร้อมทรัพยากรและระบบดูแลรักษา "ผู้ป่วยโควิด" พร้อมเร่งฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง

วันนี้ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยแพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์  อธิบดีกรมสุขภาพจิต นายแพทย์ภูวเดช สุระโคตร ผู้ช่วยปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข และการควบคุมป้องกันโรคโควิด-19 และดุแล "ผู้ป่วยโควิด" ของจังหวัดเชียงราย

 

 

 

โดยกล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ขณะนี้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในวันนี้จึงมีหนังสือสั่งการถึงนายแพทย์สาธารณสุขทุกจังหวัด และผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไปทุกแห่ง ให้เตรียมการดูแลรักษา "ผู้ป่วยโควิด" โดยมีดังนี้

 

1)เตรียมความพร้อมด้านทรัพยากร เตียง บุคลากรทางการแพทย์ และระบบการดูแลรักษาแบบ Home Isolation (HI) Community Isolation (CI) รวมทั้งการรับผู้ป่วยที่มีอาการมาก/รุนแรงเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล

 

2)ประชาสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์ของ จังหวัดและโรงพยาบาลทุกแห่ง เพื่อให้ผู้ป่วยมั่นใจในการเข้าถึงระบบบริการ

 

3) เร่งรัดการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นในประชาชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค เพื่อป้องกันควบคุมการแพร่ระบาด และลดความรุนแรงจากการติดเชื้อ 4) สื่อสารให้ประชาชนป้องกันตนเองและครอบครัวด้วยมาตรการ Universal Prevention และ VUCA พร้อมสร้างการรับรู้การดูแลรักษาผู้ป่วยจากการติดเชื้อ เพื่อให้สามารถดูแลตนเองและครอบครัวได้ 

 

4) สื่อสารให้ประชาชนสามารถป้องกันตนเองและครอบครัว ตามมาตรการของ สธ.

สำหรับสถานการณ์โรคโควิด-19 ของจังหวัดเชียงราย พบว่ามีแนวโน้ม "ผู้ป่วยโควิด" เพิ่มขึ้นแต่ยังอยู่ในระดับที่ดูแลได้ เป็นไปตามภาพรวมของประเทศ ส่วนใหญ่อยู่ใน อำเภอเมือง  อำเภอแม่สาย และอำเภอแม่จัน หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ดำเนินการควบคุมป้องกันโรคตามแนวทางที่กำหนด โดยเน้นการตรวจคัดกรองด้วยชุดตรวจ ATK และนำผู้ติดเชื้อกลุ่มสีเขียวเข้าสู่ระบบการรักษาที่บ้านและในชุมชน  (HI/CI)

 

 

ทั้งนี้ หากภาครัฐและประชาชนร่วมมือกันปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเข้มข้นต่อเนื่อง เชื่อว่าโรคโควิด 19 จะลดความรุนแรงลง และเข้าสู่การเป็นโรคประจำถิ่น (Endemic) ในที่สุด ทำให้ประเทศขับเคลื่อนต่อไปได้ และประชาชนได้กลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติมากขึ้น

 

 

ด่วน สธ. สั่งรพ.ทั่วประเทศพร้อมดูแล "ผู้ป่วยโควิด"  รับมือ "โอไมครอน"

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด