โควิด-19

"โควิดวันนี้" พบติดเชื้อรายใหม่ 10,398 ราย แตะหมื่นต่อเนื่อง เสียชีวิต 17 ราย

อัปเดตสถานการณ์ "โควิดวันนี้" กำลังขาขึ้นจำนวนผู้ติดเชื้อยังคงพุ่งสูงต่อเนื่อง วันนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 10,398 ราย เสียชีวิต 17 ราย ผู้ป่วยสะสม 294,434  ราย

อัปเดตสถานการณ์ "โควิดวันนี้" สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทย ซึ่งเริ่มนับเป็นระลอกเดือน ม.ค.  โดยข้อมูลจากศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานตัวเลขยอดผู้ติดเชื้อ "โควิด-19" วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์  2565 รวม  10,398  ราย (ไม่นับรวม ATK)  ตัวเลขผู้เสียชีวิตรายวันอยู่ที่ 17  ราย  โดยแบ่งจำนวนผู้ติดเชื้อ "โควิด-19" เป็น ติดเชื้อในประเทศ  10,196 ราย  ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ  202 ราย ผู้ป่วยสะสม 294,434  ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) แบ่งเป็น

 

 • หายป่วยกลับบ้าน 8,922 ราย
 • หายป่วยสะสม 232,812 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)
 • ผู้ป่วยกำลังรักษา 94,243 ราย

 

\"โควิดวันนี้\" พบติดเชื้อรายใหม่ 10,398 ราย แตะหมื่นต่อเนื่อง เสียชีวิต 17 ราย

สำหรับสถิติตัวเลขรายวันของ ผู้ติดเชื้อใหม่ - เสียชีวิตเพิ่ม จาก "โควิด-19" ในรอบสัปดาห์ ดังนี้

 

 • 1 กุมภาพันธ์ 2565 ติดเชื้อ 7,422 ราย เสียชีวิต 12ราย
 • 2 กุมภาพันธ์  2565 ติดเชื้อ 8,587 ราย เสียชีวิต 22 ราย
 • 3 กุมภาพันธ์ 2565 ติดเชื้อ 9,172 ราย ราย เสียชีวิต 21 ราย 
 • 4 กุมภาพันธ์ 2565 ติดเชื้อ9,909 ราย   ราย เสียชีวิต 22 ราย
 • 5 กุมภาพันธ์ 2565 ติดเชื้อ 10,490 ราย ราย เสียชีวิต  21 ราย
 • 6 กุมภาพันธ์ 2565 ติดเชื้อ 10,879 ราย  เสียชีวิต 20 ราย
 • 7 กุมภาพันธ์   2565 ติดเชื้อ 10,470 ราย เสียชีวิต 12  ราย


ส่วน สถานการณ์ทั่วโลก วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 06:00 น. 

 • พบตัวเลขผู้ป่วยยืนยัน 397,654,733  ราย 
 • กลับบ้านแล้ว  317,117,417  ราย 
 • ยังรักษาอยู่     74,771,782  ราย
 • เสียชีวิต          5,765,534 ราย 

 

 

โดย 5 อันดับ ประเทศที่มีการติดเชื้อสูงสุดได้แก่ สหรัฐอเมริกา, อินเดีย , บราซิล , ฝรั่งเศส และ ตามลำดับ สำหรับประเทศไทยขณะนี้อยู่ที่ลำดับที่ 30 ของโลก

ทั้งนี้ สถานการณ์การ "ฉีดวัคซีนโควิด-19" ของประเทศไทย ข้อมูลเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565  ข้อมูลการฉีดรายวัน 230,316 ราย มียอดฉีดสะสม 118,322,581  ราย แยกเป็นแต่ละเข็ม ดังนี้ 

 • เข็มที่ 1 ฉีด 26,693   ราย  ฉีดสะสม   52,531,089  ราย 
 • เข็มที่ 2 ฉีด 36,844  ราย  ฉีดสะสม    48,973,209     ราย 
 • เข็มที่ 3 ฉีด 147,277 ราย ฉีดสะสม    15,637,577   ราย
 • เข็มที่ 4 ฉีด 19,552  ราย ฉีดสะสม     1,180,706 ราย

\"โควิดวันนี้\" พบติดเชื้อรายใหม่ 10,398 ราย แตะหมื่นต่อเนื่อง เสียชีวิต 17 ราย

ข่าวยอดนิยม