โควิด-19

"ฉีดวัคซีนโควิด" รพ.ราชวิถีเปิดลงทะเบียนไฟเซอร์ เด็กและผู้ใหญ่ลงได้ทุกคน

"ฉีดวัคซีนโควิด" โรงพยาบาลราชวิถีเปิดลงทะเบียนไฟเซอร์เด็กอายุ 5-11 ปี และประชาชนทั่วไปที่ต้องการรับวัคซีนเข็มกระตุ้น ตรวจสอบรายละเอียด คลิกลงทะเบียนที่นี่

โรงพยาบาลราชวิถี เปิดให้ ลงทะเบียน จอง "ฉีดวัคซีนโควิด" Pfizer เข็มที่ 1 สำหรับ "เด็ก" ที่มีอายุ 5-11 ปี และเด็กที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค
และเข็มกระตุ้น 

 

 

เงื่อนไขการลงทะเบียนรับ "ฉีดวัคซีนโควิด"

กลุ่มเป้าหมาย 

  • Pfizer เข็มที่ 1 

สำหรับเด็กที่มีอายุ 5-11 ปี และเด็กที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค 

  • Pfizer เข็มกระตุ้น 

 

สำหรับผู้ที่เคยได้รับวัคซีน AstraZenneca ครบทั้ง 2 เข็ม ตั้งแต่ 90 วันขึ้นไป 
สูตรไขว้ Sinovac หรือ Sinopham หรือ Pfizer  ตั้งแต่ 90 วันขึ้นไป หรือผู้ที่เคนได้รับวัคซีน Sinovac หรือ Sinopham ครบโดสตั้งแต่ 4 สัปดาห์ขึ้นไป 
และเข็ม 4 สำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป หรือบุคคลที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค 

หมายเหตุ : ข้อมูลกลุ่มโรคอ้างอิงตามฐานข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข

สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป
สถานที่  "ฉีดวัคซีนโควิด"  ติดต่อจุดลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 ชั้น 1 อาคารเฉลิมรพะเกียรติฯ (ฝั่งลิฟต์ใหม่) โรงพยาบาลราชวิถี 

 

สิ่งที่ต้องเตรียมมา 
1.บัตรประจำตัวประชาชน 
2.บัตรโรงพยาบาล (ถ้ามี)
3.เอกสารรับรองการได้รับวัคซีนโควิด-19

 

 

ลงทะเบียนเข็มที่ 1 คลิกที่นี่ 
ลงทะเบียนเข็มกระตุ้น คลิกที่นี่  

\"ฉีดวัคซีนโควิด\" รพ.ราชวิถีเปิดลงทะเบียนไฟเซอร์ เด็กและผู้ใหญ่ลงได้ทุกคน

ข่าวยอดนิยม