โควิด-19

"วัคซีนโควิด" แจงละเอียดแนวทางฉีดเข็มกระตุ้นเข้าผิวหนัง-กล้ามเนื้อ 15 mcg

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"วัคซีนโควิด" ศูนย์ฉีดวัคซีนบางซื่อแจงละเอียดแนวทาง ข้อดี-ข้อเสีย ฉีดเข็มกระตุ้นเข้าผิวหนังและฉีดเข้ากล้ามเนื้อขนาด 15 mcg

อัปเดตแนวทางเลือกสำหรับฉีด "วัคซีนโควิด" โดยที่ผ่านมาศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อได้เพิ่มแนวทางการฉีดสำหรับให้ประชาชนได้เลือกฉีดตามความเหมาะสม ทั้งแบบฉีดเข้ากล้ามเนื้อซึ่งเป็นการฉีดแบบปกติ การฉีดวัคซีนเข้าชั้นผิวหนัง การฉีดวัคซีนเข้ากล้ามเนื้อขนาด 15 ไมโครกรัม ดังนี้ 

#ทางเลือกเข็มกระตุ้นรูปแบบพิเศษ
ชนิดวัคซีนไฟเซอร์ (เข็มที่ 3,4)
#เป็นไปด้วยความสมัครใจ

1. มี 2 รูปแบบคือ 
#ฉีดเข้ากล้ามเนื้อครึ่งโดส 
ขนาดยา 15mcg/dose(0.15 ml) 
และ #ฉีดเข้าชั้นผิวหนัง 
ขนาดยา 10 mcg/dose(0.1 ml)

 

2. มีข้อดีคือ 
ประสิทธิภาพการกระตุ้นภูมิฯ
ใกล้เคียงกับรูปแบบปกติ #เต็มโดส 
แต่จะมีอาการไม่พึงประสงค์เชิงระบบ 
เช่น มีไข้ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ น้อยกว่ารูปแบบปกติ
มีข้อเสียคือ
การฉีดเข้าชั้นผิวหนัง 
อาจจะมีอาการเจ็บบริเวณที่ฉีดมากกว่าฉีดเข้ากล้ามเนื้อ

3. การเข้ารับบริการฉีด "วัคซีนโควิด" เข็มกระตุ้นรูปแบบพิเศษ
เป็นไปตามความสมัครใจของผู้รับบริการ 
โดยผู้รับบริการต้องแจ้งความประสงค์ฉีด
๒ที่เจ้าหน้าที่คัดกรอง ทุกครั้ง
พื่อเจ้าหน้าที่จะนำท่านไปที่จุดบริการที่จัดไว้เฉพาะ

 

 

4. จุดบริการรูปแบบพิเศษอยู่ที่โซนประตู 2 
ซึ่งแยกต่างหาก จากจุดให้บริการปกติ 
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการบริหารวัคซีน
 

5. การฉีดนี้จะปรากฎในหมอพร้อม 
(รับใบรับรองวัคซีนปกติ) 
แต่รายละเอียดประเภทการฉีดและขนาดความแรงวัคซีน
ที่ได้รับจะปรากฎเฉพาะในฐานข้อมูลของศูนย์ฯเท่านั้น

 

 

\"วัคซีนโควิด\" แจงละเอียดแนวทางฉีดเข็มกระตุ้นเข้าผิวหนัง-กล้ามเนื้อ 15 mcg

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ