โควิด-19

เปรียบ 3 สายพันธุ์ "โควิด-19" ในไทย เดลตาหนักสุด "โอไมครอน" ตายน้อยกว่า 38 เท่า

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

หมอขวัญชัย เปรียบเทียบข้อมูล "โควิด-19" 3สายพันธุ์ ที่ระบาดในประเทศไทย เดลตาตายมากสุด 20,296 ราย "โอไมครอน"น้อยกว่า 38เท่า อัตราป่วยตายต่ำกว่า 4.5เท่า สะท้อนรุนแรงน้อยกว่าสายพันธุ์ อย่ากลัว "โอไมครอน" มากเกินไป

นายแพทย์ขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญโญ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โพสต์เฟซบุ๊ก Khuanchai Supparatpinyo ถึงข้อมูลเปรียบเทียบการระบาดของ "โควิด-19" จากเชื้อสายพันธุ์ต่างๆในประเทศไทย

วันนี้ชวนมาดูข้อมูลการระบาดของโควิดในประเทศไทย (real world experience) ในระยะต่างๆ เพื่อเปรียบเทียบความรุนแรงของการระบาดจากเชื้อสายพันธุ์ต่างๆ

รูปที่ 1 แสดงการระบาดของ "โควิด-19" ในประเทศไทยโดยแบ่งได้เป็น 3 ระยะคือ

 

  1. ระยะตั้งแต่ 1 เม.ย. 64 จนถึง 11 มิ.ย. 64 เป็นการระบาดของเชื้อสายพันธุ์อัลฟาซึ่งนำเข้ามาจากประเทศอังกฤษและกระจายไปทั่วประเทศผ่านทางคลัสเตอร์สถานบันเทิง
  2. ระยะตั้งแต่ 12 มิ.ย. 64 จนถึง 31 ธ.ค. 64 เป็นการระบาดของเชื้อเดลตา ซึ่งนำเข้ามาจากประเทศกัมพูชาและกระจายไปทั่วประเทศผ่านทางคลัสเตอร์โรงงานและตลาดสดที่มีแรงงานต่างด้าว
  3.  ระยะตั้งแต่ 1 ม.ค. 65 จนถึงปัจจุบัน เป็นการระบาดของ "โอไมครอน" ซึ่งนำเข้ามาโดยนักท่องเที่ยวต่างชาติผ่านระบบ Test&Go และกระจายไปทั่วประเทศผ่านทางคลัสเตอร์ร้านอาหารและสถานบันเทิงในช่วงเทศกาลปีใหม่

 

เปรียบ 3 สายพันธุ์ "โควิด-19" ในไทย เดลตาหนักสุด "โอไมครอน" ตายน้อยกว่า 38 เท่า

 

 

 

จะเห็นว่าประเทศไทยประสบปัญหาหนักหน่วงที่สุดจากการระบาดของสายพันธุ์เดลตาตั้งแต่กลางปีจนถึงปลายปี 2564 โดยมีผู้ติดเชื้อรายวันและผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากกว่าช่วงอื่นๆอย่างเห็นได้ชัด

ข้อมูลในตารางแสดงความรุนแรงของการระบาดทั้ง 3 ระยะ

  1. ช่วงที่มีการระบาดของเชื้อสายพันธุ์อัลฟา มีจำนวนผู้ติดเชื้อน้อยที่สุดคือ 160,965 ราย แต่มีผู้เสียชีวิตถึง 1,308 ราย โดยมีอัตราการป่วยตาย 0.81%
  2. ช่วงที่มีการระบาดของเชื้อสายพันธุ์เดลตา มีจำนวนผู้ติดเชื้อมากที่สุดคือ 2,034,400 ราย และมีผู้เสียชีวิตมากที่สุดด้วยคือ 20,296 ราย โดยมีอัตราการป่วยตายสูงถึง 1.0%
  3.  ช่วงที่มีการระบาดของเชื้อสายพันธุ์ "โอไมครอน" (ซึ่งขณะนี้ยังไม่สิ้นสุด) มีจำนวนผู้ติดเชื้อมากรองจากช่วงเดลตาคือ 242,288 ราย แต่มีผู้เสียชีวิตน้อยที่สุดคือ 533 ราย (จำนวนผู้เสียชีวิตต่ำกว่าเดลตาประมาณ 38 เท่า และต่ำกว่าอัลฟาประมาณ 2.4 เท่า) และมีอัตราการป่วยตายต่ำที่สุดเช่นกันคือ 0.22% เท่านั้น (อัตราการป่วยตายต่ำกว่าเดลตาประมาณ 4.5 เท่า และต่ำกว่าอัลฟาประมาณ 3.7 เท่า)

 

เปรียบ 3 สายพันธุ์ "โควิด-19" ในไทย เดลตาหนักสุด "โอไมครอน" ตายน้อยกว่า 38 เท่า

 

 

จะเห็นว่าข้อมูลจริงของประเทศไทยสอดคล้องกับประเทศอื่นๆทั่วโลก โดยสนับสนุนว่า "โอไมครอน" ก่อโรคที่มีความรุนแรงน้อยกว่าสายพันธุ์อื่นๆชัดเจน ดังนั้นเราจึงไม่ควรกลัวสายพันธุ์ "โอไมครอน" มากจนเกินไป แต่อย่างไรก็ตาม การฉีดวัคซีนและการป้องกันส่วนบุคคลอย่างเข้มงวดก็ยังถือว่ามีความจำเป็น เพราะนอกจากจะช่วยลดปริมาณของเชื้อที่จะเข้าสู่ร่างกายและลดความรุนแรงของโรคแล้ว ยังช่วยชะลอการระบาดไม่ให้ส่งผลกระทบต่อศักยภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยของประเทศมากเกินไปหมายเหตุ
1. ข้อมูลชุดนี้ รวมจำนวนผู้ติดเชื้อทั้งที่ PCR และ ATK เป็นบวก โดยในประเทศไทยเริ่มมีการตรวจ ATK ตั้งแต่ปลายเดือนก.ค. 64 เป็นต้นมา
2. การแบ่งระยะของการระบาดเป็นการคาดประมาณเท่านั้น อาจไม่ตรงเป๊ะเพราะอาจมีการเหลื่อมเวลาบ้าง
3. ไม่นับรวมการระบาดช่วงตั้งแต่ 1 ม.ค. 63 ถึง 1 เม.ย. 64 ซึ่งเป็นการติดเชื้อสายพันธุ์ดั้งเดิม เนื่องจากมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันน้อยและกระจัดกระจายเป็นช่วงๆหลายระยะ ไม่สามารถเขียนเป็นกราฟแสดงการระบาดเพื่อเปรียบเทียบกับ 3 ระยะนี้ได้

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ