โควิด-19

สธ. ยัน ควบคุมสถานการณ์ได้ เตรียมปรับโควิดเป็น "โรคประจำถิ่น" ปีนี้

กระทรวงสาธารณสุข แจงยังไม่ได้ประกาศให้โรคโควิด-19 เป็น "โรคประจำถิ่น" เพียงแต่ให้กำหนดหลักเกณฑ์เพื่อวางแผนบริหารจัดการให้เป็นโรคประจำถิ่นให้ได้ในปี 2565

 

วันนี้ 28 มกราคม 2565 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ถึงการดำเนินการให้โรคโควิด-19 เป็น "โรคประจำถิ่น" ว่า กระทรวงสาธารณสุขมีการประเมินจากสถานการณ์ ทั้งเรื่องอาการ ความรุนแรงของโรค สัดส่วนผู้เสียชีวิตต่อผู้ติดเชื้อ เพื่อให้การบริหารจัดการเหมาะสมกับสถานการณ์และลักษณะของโรค

 

ซึ่งขณะนี้ถือว่าทุกอย่างอยู่ภายใต้การควบคุม ผู้ติดเชื้อคงที่ประมาณ 6-7 พันรายต่อวัน เตียงผู้ป่วยในโรงพยาบาลและไอซียูยังว่าง ยาและวัคซีนมีพร้อม โดยผู้เสียชีวิตขณะนี้เป็นกลุ่มเสี่ยง 608 และไม่ได้รับวัคซีน การลดจากโรคระบาด (Pandemic) มาเป็นโรคประจำถิ่น (Endemic) ก็เพื่อทำให้กลไกต่างๆ ของประเทศขับเคลื่อนต่อไปได้ ประชาชนได้กลับมาดำเนินชีวิตตามปกติโดยเร็วที่สุด

 

โดยยังต้องเข้มมาตรการ VUCA คือ V ฉีดวัคซีนโดยเฉพาะเข็มกระตุ้น U ป้องกันตนเองสูงสุดตลอดเวลา C COVID Free Setting และ A การตรวจ ATK

ด้าน นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขมีการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขโรคโควิด-19 (EOC) มาตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2563 ถึงวันนี้เป็นเวลา 2 ปีเต็ม รวม 411 ครั้ง เพื่อติดตามสถานการณ์และกำหนดมาตรการที่เหมาะสม มีการพิจารณาความรุนแรงของโรค ภูมิต้านทานของคนในประเทศ ความสามารถในการรักษาพยาบาล เวชภัณฑ์ องค์ประกอบต่างๆ และการรับรู้ของประชาชน

 

คาดว่าจะควบคุมให้เป็น "โรคประจำถิ่น" ได้ภายในปี 2565 นี้ ซึ่งต้องอาศัยการบริหารจัดการ จึงมีการประกาศหลักเกณฑ์เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนดำเนินการให้โรคโควิด-19 เป็นโรคประจำถิ่น แต่ยังไม่ได้ประกาศให้เป็นโรคประจำถิ่นในตอนนี้

"การวางแผนดำเนินการจะต้องสอดคล้องกัน ทั้งเรื่องการฉีดวัคซีน มาตรการควบคุมโรค การปรับกฎหมายต่างๆ และการรักษาพยาบาล ซึ่งแม้จะเป็น "โรคประจำถิ่น" แต่จะไม่กระทบกับการรักษาเพราะคนไทยทุกคนมีกองทุนสุขภาพดูแล ทั้งหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประกันสังคม และสวัสดิการข้าราชการ" นพ.เกียรติภูมิกล่าว

ข่าวที่น่าสนใจ