โควิด-19

"วัคซีนโควิดเด็ก" ไฟเซอร์ฝาสีส้มเช็คประสิทธิภาพ-คำแนะนำก่อนฉีดวัคซีน

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เช็คคำแนะนำ "วัคซีนโควิดเด็ก" ไฟเซอร์ หรือ วัคซีนโคเมอร์เนตี ก่อนฉีดให้เด็กอายุ 5-11 ปี พร้อมดูรายละเอียดการเว้นระยะห่าง และประสิทธิภาพของวัคซีน

เกาะติดแนวทางการฉีด "วัคซีนโควิดเด็ก" ซึ่งมีกำหนดการจะเข้าไทยในเดือนมกราคม นี้ หลังจากนั้นจะเร่งนำวัคซีนโควิดเด็ก ยี่ห้อไฟเซอร์เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบคุณภาพ และคาดว่าจะสามารถฉีดได้ภายใน 31 มกราคม 2565 เป็นเข็มที่ 1 ในเด็กอายุ 5-11 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนโควิด19 มาก่อน โดยวัคซีนที่จะได้รับเป็นวัคซีนไฟเซอร์ที่เป็น "วัคซีนโควิดเด็ก" ฝาสีส้ม หรือวัคซีนโคเมอร์เนตี เป็นวัคซีนป้องกันโควิด-19 ตัวแรกที่ อย. อนุมัติให้ใช้สำหรับเด็กอายุ 5-11 ปี

 

โดยแผนจัดสรร "วัคซีนโควิดเด็ก" ของกระทรวงสาธารณสุขนั้น ล็อตแรก จัดสรรให้สถานพยาบาลสำหรับกลุ่มอายุ 5-11 ปีที่โรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค ที่ไม่สามารถรับการฉีดวัคซีนผ่านระบบสถานศึกษาโดยให้กุมารแพทย์เป็นผู้พิจารณาฉีด

 

จากนั้นจะจัดสรรให้ดำเนินการผ่านระบบสถานศึกษา สำหรับฉีดให้เด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในทุกจังหวัดเป็นอันดับแรก หลังจากนั้นจัดสรรให้นักเรียนชั้นปีอื่นถัดไปตามลำดับ โดยการจัดสรรวัคซีนเป็นไปตามสัดส่วนของนักเรียนในแต่ละจังหวัด  และการจัดสรรวัคนสำหรับการฉีดในสถานพยาบาล ให้ใช้สำหรับเด็กป่วย หรือเด็กที่เรียนผ่านระบบ Homeschool เท่านั้น

จาก ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ได้มีข้อเสนอแนะการ "วัคซีนโควิดเด็ก" ไฟเซอร์ในเด็กอายุ 5-11ปี  สูตรฝาส้ม หรือวัคซีนโคเมอร์เนตี   ให้ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ สูตรสำหรับเด็ก ขนาด 10 ไมโครกรัม ปริมาณ 0.2 มิลลิลิตร (มล.) เข้าบริเวณกล้าม 2 ครั้ง ห่างกัน 3-12 สัปดาห์ โดยระยะห่าง 8-12 สัปดาห์ จะดีกว่า 3-4 สัปดาห์ เพราะจะไดระดับภูมิคุ้มกันที่สูงกว่า และผลข้างเคียงน้อยกว่า
 
อย่างไรก็ตามกระทรวงสาธารณสุข แนะนำการฉีดวัคซีนไฟเซอร์สูตรสำหรับเด็กอายุ 5-11 ปี ฝาสีส้ม
1. ระยะห่างระหว่างเข็มที่ 1 และ 2 เป็นเวลา 8 สัปดาห์

2. สูตรสำหรับฉีดผู้ใหญ่และเด็กมีความแตกต่างกัน ในแต่ละสถานพยาบาล ควรแยกจุดฉีดหรือโต๊ะฉีด สำหรับขวดฝาม่วงและฝาส้มให้ชัดเจน

ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์ฯ ได้แนะแนวทาง "วัคซีนโควิดเด็ก" เด็ก5-11 ปี โดยระบุ ว่า หากเด็กได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชนิด mRNA ของ Pfizer-BioNTech สูตรสำหรับเด็กอายุ5 น้อยกว่า 12 ปี ควรได้รับวัคซีนไฟเซอร์ ขนาด 10 ไมโครกรัม  และเมื่อมีอายุครบ 12 ปีหลังได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เข็มที่ 1 แนะนำให้ฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ด้วยวัคซีน ชนิด mRNA ของไฟเซอร์ สูตรสำหรับผู้ใหญ่และวัยรุ่นอายุ 21 ปี ขนาด 30 ไมโครกรัม อย่างไรก็ตามหากได้รับเข็มที่สองขนาด 10 ไมโครกรัม ก็ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับวัคซีนครบถ้วน และไม่จำเป็นต้องฉีดซ้ำ

 

สำหรับเด็กที่เคยมีการติดโรคโควิด-19 มาแล้ว แนะนำให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เพียงหนึ่ง
เข็ม โดยเว้นระยะเวลาอย่างน้อยสามเดือนเมื่อหายดีจากโรคโควิด-19

 

ผู้ป่วยเด็กและวัยรุ่นอายุตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไปที่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชนิดเชื้อตาย
ไม่ว่าจะเป็น Sinovac หรือ Sinopharm ครบแล้ว 2 เข็ม แนะนำให้ฉีดวัคนป้องกันโรคโควิด-19
ชนิด mRNA ที่ได้รับการรับรองตามช่วงอายุอีก 1 เข็ม โดยเว้นระยะห่างอย่างน้อย 4 สัปดาห์ภายหลังการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม 

สำหรับผลข้างเคียงวัคซีนโควิดเด็กสามารถอ่านข่าว เช็คอาการข้างเคียง "ฉีดวัคซีนโควิดในเด็ก" แสดงอาการแบบไหนเข้าข่ายอันตราย

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ