โควิด-19

"ฉีดวัคซีนโควิด" รพ.บางจากให้บริการฉีดเข็ม1-3 วันเสาร์เท่านั้นรับ 800 คน 

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"ฉีดวัคซีนโควิด" โรงพยาบาลบางจาก ฉีดเข็ม 1-3 วันเสาร์วันเดียว จำนวน 800 คน เริ่มแจกบัตรคิวตอนตี 5 เช็ครายละเอียดการลงทะเบียนได้ที่นี่ 

เเจ้งข่าวประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลบางจาก เปิดให้บริการ "ฉีดวัคซีนโควิด" แบบการลงทะเบียนผ่าน QR Code เท่านั้น
"ฉีดวัคซีนโควิด"  ฉีดเข็มที่ 1 
สำหรับคนที่มีอายุ 12-17 ปี จะได้รับวัคซีน "Pfizer"
สำหรับคนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป จะได้รับวัคซีน
Astrazeneca, Sinovac
สำหรับคนที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป จะได้รับวัคซีน "Pfizer"

"ฉีดวัคซีนโควิด"  ฉีดเข็มที่ 1 
สำหรับคนที่มีอายุ 12-17 ปี จะได้รับวัคซีน "Pfizer"
สำหรับคนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป จะได้รับวัคซีน
Astrazeneca, Sinovac
สำหรับคนที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป จะได้รับวัคซีน "Pfizer"

 

 "ฉีดวัคซีนโควิด" เข็มที่ 2
วัคซีน Pfizer , AstraZeneca
สำหรับคนที่ฉีดเข็ม 1 มาแล้ว

 

"ฉีดวัคซีนโควิด" เข็มที่ 3
วัคซีน Pfizer , AstraZeneca 
สำหรับคนที่ฉีดวyคซีน ครบ 2 เข็ม 
ตามเงื่อนไข ดังนี้
1. กระตุ้นเข็ม 3 สำหรับผู้ที่ฉีดซิโนเเวค
และซิโนฟาร์มครบ2 เข็ม 
(ระยะห่างจากเข็ม 2 อย่างน้อย 1 เดือน) 
จะได้รับวัคซีนเข็ม 3 เป็น  AztraZeneca
2. ฉีดซิโนแวค เข็ม 1 + แอสตร้าซิเนก้า เข็ม 2 
(ระยะห่างจากเข็ม 2 อย่างน้อย 3 เดือนขึ้นไป)
จะได้รับวัคซีนเข็ม 3 เป็น  AztraZeneca 
3. ฉีดแอสตร้าซิเนก้า เข็ม 1 + ไฟเซอร์ เข็ม 2 
(ระยะห่างจากเข็ม 2 อย่างน้อย 6 เดือนขึ้นไป)
จะได้รับวัคซีนเข็ม 3 เป็น  Pfizer
4. ฉีดแอสตร้าซิเนก้า ครบ 2 เข็ม(สำหรับคนไทย)
(ระยะห่างจากเข็ม 2 อย่างน้อย 3 เดือนขึ้นไป)
จะได้รับวัคซีนเข็ม 3 เป็น Pfizer
5. ฉีดแอสตร้าซิเนก้า ครบ 2 เข็ม(สำหรับคนต่างชาติ)
(ระยะห่างจากเข็ม 2 อย่างน้อย 3 เดือนขึ้นไป)
จะได้รับวัคซีนเข็ม 3 เป็น  AztraZeneca

 

ในวันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 เริ่มเเจกบัตรคิว เวลา 05.00 น. 
จำนวนวันละ 800 คิว/วัน
ณ สวนสาธารณะ เทศบาลเมืองลัดหลวงเฉลิมพระเกียรติ (ข้างวัดชมนิมิตร)
กรุณาเตรียม
1. บัตรประชาชนตัวจริง
2. ปากกาส่วนตัว
3. ใบรับรองการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม หรือหมอพร้อม
4. สำหรับต่างชาติ นำ Passport , บัตรชมพู , บัตรประกันสังคม (ถ้ามี) และควรมีล่ามหรือนายจ้างมาด้วย

 

"ฉีดวัคซีนโควิด" รพ.บางจากให้บริการฉีดเข็ม1-3 วันเสาร์เท่านั้นรับ 800 คน 

logoline